Miljøfyrtårn – sertifisering

Hva er Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Miljøengasjement i hverdagen
En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har utviklet krav for 72 ulike bransjer i offentlig og privat sektor.

Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering foretatt av kommunenes utnevnte sertifisør. Det leveres årlige miljørapporter, og virksomheten må resertifiseres hvert tredje år.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og over 5 000 virksomheter i Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn. I 2000 vant Miljøfyrtårn Best Social innovation-award fra det britiske Institute for Social Invention i London.

Hvordan bli et Miljøfyrtårn
Sertifiseringsprosessen er tilpasset slik at alle typer virksomheter, uansett størrelse og bransje skal kunne gjennomføre den uten at det går ut over den daglige driften i virksomheten. Prosessen er skissert i illustrasjonen under.

For å bli sertifisert, må du få hjelp av en Miljøfyrtårn-konsulent. Første trinn er derfor å kontakte en konsulent for mer informasjon og for å få forlsag til hvordan prosessen kan gjennomføres i din virksomhet.

Ta kontakt med seniorrådgiver Tom R. Gogstad for mer informasjon om sertifiseringsprosessen.