Voksenrollen – en avgjørende faktor for kvalitet i barnehagen

Barnehage

Skagerak Consultings seniorrådgiver Lars Grimstad offentliggjør i magasinet Utdanning nr. 7/16 en undersøkelse som viser at mange barnehager ikke har den tette og positive samhandlingen som er nødvendig for å skape et godt utviklingsmiljø for barna.

Forskning viser at det er tre faktorer som har vesentlig betydning; antall ansatte per barn, pedagogtetthet og ansattes evne til å spille en god voksenrolle i møte med det enkelte barn. Undersøkelsen viser at mange barnehager har et klart forbedringspotensial på det siste punktet.

Grimstads analyse, som baserer seg på tilbakemeldinger fra 92 respondenter, viser blant annet at det mange steder foregår en negativ samhandling mellom barn og voksne. Med negativ samhandling menes blant annet at personalet kjefter på barn mens andre voksen og barn er tilstede. Dette er et klart brudd på retningslinjene i Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver hvor det stilles krav til at personalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt og etablere en relasjon preget av nærhet, lydhørhet og innlevelse uten krenkende ord eller handlinger.

Barnehagens viktigste tiltak mot å behandle barn feil, er at personalet etablerer en åpen og velmenende tilbakemeldingskultur. I en velfungerende tilbakemeldingskultur hjelper kollegaer hverandre med å utvikle voksenrollen. Problemet er derfor i stor grad et ledelses- og organisasjonsproblem som kan løses ved at lederen for barnehagene setter i verk de nødvendige tiltakene.

Les artikkelen på Utdanningsnytt.no: Utdanningsnytt.no
Eller last den ned som en pdf: Utdanning 07-16

Lars Grimstad har master i organisasjon og ledelse fra NTNU og har bred erfaring innen barnehagedrift både fra privat og offentlig sektor. I 2009 ble han av en fagjury i Private Barnehagers Landsforbund, kåret til å være blant Norges beste ledere innen den private barnehagesektoren. I Skagerak Consulting jobber han med prosjekter innen leder- og organisasjonsutvikling med hovedfokus på barnehager og offentlig sektor.

Les mer om Lars her: Lars Grimstad