Kvalitet og miljø

Skagerak Consulting jobber med en rekke ulike prosesser innen kvalitetssikring og miljøsertifisering.

Du finner mer informasjon om Miljøfyrtårn-sertifisering her: Miljøfyrtårn

Kvalitetssikring

Skagerak Consulting tilbyr tjenester som hjelper din bedrift med å få struktur på interne arbeidsprosesser.Dette gjøres ved oppbygning av et dokumentert kvalitetsstyringssystem i samarbeid med bedriftens ledelse og ansatte. Vi legger stor vekt på at styringssystemet skal være praktisk rettet og ta hensyn til hvilke ressurser som er tilgjengelig, noe som er viktig for at systemet skal fungere godt i praksis.

Dersom din bedrift ønsker å sertifisere seg i henhold til ISO 9001 og/eller ISO14001, har Skagerak Consulting konsulenter med lang erfaringen innenfor oppbygning av styringssystem i henhold til nevnte standarder.

Våre tjenester
 • Strukturering av arbeidsprosesser
 • Oppbygning / implementering av kvalitetsstyringssystem
 • Oppgradering / videreutvikling av eksisterende system
 • Forberede ISO 9001-sertifisering
 • Intern kvalitetsrevisjon
Oppbygning og implementering av kvalitetsstyringssystem
 • Kartlegging av bedriftens behov
 • Gjennomgang av overordnet dokumentasjon (strategiplan, mål, organisering med mer)
 • Gjennomgang av eksisterende systematikk
 • Utarbeide plan for oppbygning og implementering
 • Dokumentering av bedriftens hoved- og støtteprosesser
 • Utarbeide nødvendige rutiner
 • Utarbeide målstyringsverktøy
 • Implementering av kvalitetssystem (ferdigstille dokumentasjon, opplæring)
 • Planlegge /gjennomføre interne revisjoner (kontroll av systematikken som utarbeides)
Forberede ISO 9001:2015 sertifisering eller periodisk revisjon
 • Avklaring av behov og utarbeide arbeidsplan
 • Gjennomgang og eventuelt oppdatering av kvalitetsdokumentasjon (prosesser og rutiner)
 • Gjennomføring av intern revisjon
 • Gjennomgang og eventuelt lukking av avvik/forbedringsforslag fra tidligere eksterne og interne revisjoner
 • Gjennomgang og eventuelt lukking av bedriftens avvik/ forbedringsforslag/kundeklager
 • Gjennomføring av ledelsens gjennomgangsmøte
 • Opplæring av intern personell (nye rutiner, annet forberedende arbeid)

Skagerak Consulting er et bredt sammensatt konsulentmiljø som består av rådgivere med høy kompetanse og mange års erfaring fra privat næringsliv og offentlige virksomheter. Rådgiverne har erfaring fra ledelse av både store og små organisasjoner og kjenner derfor til de utfordringene som bedriftsledere møter.

Dersom du er interessert i å høre mer om hva vi tilbyr innenfor kvalitetssikring og hvordan dette kan passe for din bedrift, ta kontakt med fagansvarlig Marit Tholfsen.