Vellykket start på ledelsesprogrammer Ordtilhandling

Ordtilhandling kull 9 har nå vært gjennom sin første samling. Samlingen ble ledet av Hans Trygve Kristiansen og Ellen Liverød Aasmundtveit. Liv Arnesen, eventyrer, foredragholder og lærer, satte en ekstra spiss på samlingen ved å snakke om betydningen av en tydelig visjon, 100%-ansvar, samarbeid og det å forstå hverandre som viktige ingredienser for å lykkes.

Det er totalt 35 personer som deltar på årets ledelsesprogram. Disse representerer et bredt spekter av ledelseområdet fra mellomledere og toppledere i privat sektor til rådmenn i offentlig sektor. Siden oppstarten har nå over 200 ledere vært gjennom ledelsesprogrammet Ordtilhandling.

Neste samling er 17. og 18. oktober. Imellomtiden jobber lederne med praktisk bruk av de verktøyene de fikk i første samling. De følges også opp av Ordtilhandlings rådgivere.