Skagerak Consulting vokser innen kommunal rekruttering

Jan Sebjørnsen Storstein, en nestor innen rekruttering av rådmenn og ledere til kommunal sektor, er nå blitt en del av Skagerak Consulting. Storstein har lang erfaring som rådmann og fra andre lederposisjoner i kommuner og KS. Siden 2010 har han benyttet sin kompetanse til å rekruttere ledere til nøkkelposisjoner i norske kommuner – blant annet gjennom selskapet Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein.

Skagerak Consulting, som er en nasjonal aktør innen rådgivning og lederrekruttering, har ambisjon om å være blant de ledende aktørene innen lederrekruttering i kommunal sektor. Selskapet har i dag rammeavtaler med flere kommuner og fylkeskommuner. Jan Sebjørnsen Storstein er en viktig brikke i den videre satsingen. Selskapet er nå på jakt etter flere erfarne rådgivere med bakgrunn fra både offentlig og privat sektor.

«Vi er svært fornøyde og stolte over at Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein har valgt å bli en del av rekrutteringsgruppen hos oss og bidra til å bringe oss nærmere målet om å bli ledende innen rekruttering av kommunale ledere», uttaler daglig leder Erik Aasmundtveit i Skagerak Consulting.
«Vi har allerede opparbeidet oss en betydelig posisjon i kommunemarkedet. Skagerak Consulting er blant de større aktørene, ikke bare innen rådgivning knyttet til leder- og organisasjonsutvikling, men også innen rekruttering av ledere. Med Jan på laget vil vi ytterligere styrke den nasjonale posisjonen i dette markedet», avslutter Aasmundtveit.

«Jeg ønsker å være en del av et sterkt fagmiljø med rådgivere som har erfaring og kompetanse innen lederrekruttering generelt, og til kommunal sektor spesielt. Skagerak Consulting har en solid posisjon i dette markedet og jeg ser frem til å bidra til å virkeliggjøre visjonen om å bli ledende i dette markedet», sier Jan Sebjørnsen Storstein.