Skagerak Consulting vant enda en stor rammeavtale

Da vinnerne av anbudskonkurransene for leveranser av HR-tjenester til Helse Sør-Øst de kommende årene, ble offentliggjort, var Skagerak Consulting en av vinnerne. SkC ble tildelt rammeavtaler innen de to viktigste rekrutteringsområdene; rekruttering av toppledere og rekruttering av ledere og spesialister.

Helse Sør-Øst består av elleve helseforetak og er Norges største arbeidsgiver. Det er derfor både knyttet både prestisje og mange rekrutteringsoppdrag til disse avtalene. Konkurransen var derfor hard og de fleste ledende rekrutteringsselskapene var med og kjempe om kontraktene.

«En viktig årsak til at Skagerak Consulting fikk rammeavtalene, er at selskapet gjennom flere år har vist at vi har kompetente rådgivere med et bredt kontaktnett og rekrutteringsprosesser som holder et høyt kvalitetsnivå. Vi har derfor vist at vi er i stand til å levere ledere og spesialister på et høyt nivå. Rekruttering av dyktige ledere til helseforetakene er viktig for sikre et effektivt og godt helsetilbud til befolkningen,» uttaler daglig leder Erik Aasmundtveit.

Les også omtalen av saken på Vestviken24: Skagerak sikret seg storkontrakt