Skagerak Consulting utvikler ledere i MalProff-kjeden

«Dette var både morsomt, spennende og lærerikt. Skikkelig matnyttig for oss i hverdagen», sier Bård Heitmann, butikksjef i MalProff i Trondheim til kjedens Internavis Proffmagasinet.
Skagerak Consulting har gjennomført et lederprogram i MalProff-kjeden. Programmet var skreddersydd for kjeden og fikk navnet LØFT, fordi toppledelsen ønsker å bruke dette for å løfte hele kjeden.

Forside-lederkurs-Det er seniorrådgiver Lill Andersen som har gjennomført programmet som blant annet tok sikte på å gi økt trygghet i lederrollen. Andre viktige mål med prosessen var også å legge grunnlaget for bedre ressursutnyttelse og god salgskultur. I samlingene er det blitt jobbet med temaer som selvinnsikt, kommunikasjonsferdigheter, medarbeidercoaching, motivasjon, konfliktløsning og teamutvikling. LØFT har bestått av fire samlinger på 2-3 dager over ett år. Butikksjefene har jobbet med konkrete oppgaver i periodene mellom samlingene, og det har vært løpende oppfølging. Butikksjefene har også gjennomgått ulike tester for å kartlegge personlige egenskaper. Dette har vært et viktig verktøy for å få til god selvinnsikt og egenutvikling.

Les mer om hva Mal Proff skriver om lederprogrammet i sitt internmagasin: ProffMagasinet_nr_2_2015

Ønsker du å vite mer om hvordan et slik program kan tilpasses din bedrift og bransje, ta kontakt med: Seniorrådgiver Lill Andersen, tlf: 928 38 018, e-post: la@skc.no