Skagerak Consulting tilbyr Scenario-utvikling

Scenario-utvikling gir strategien sammenheng og dynamisk styrke. Scenarier er mulige framtidssituasjoner som kan endre forutsetningene for virksomheten, og tar utgangspunkt i forhold selskapet hverken kan påvirke eller kontrollere.

 

Fakta finnes bare i fortiden. Scenarier skisserer komplette fremtidsbilder som tar høyde for flere ulike utfall, slik at strategien kan justeres mer nøyaktig til situasjonene som faktisk oppstår.

Hvorfor er Scenario-utvikling en god investering?

 • Scenario er mer enn «best case – worst case» – som er generiske situasjonsbeskrivelser med lav relevans
 • Scenario er nyanserte situasjonsbeskrivelser
 • Gir utførende forståelse av hvilke valg din bedrift bør ta idag som opprettholder verdiskapning og lønnsomhet når ulike situasjoner oppstår
 • Utvikles spesifikt for din virksomhet med høy relevans og nytteverdi
 • Verdien av scenarioutvikling er større enn en kriseplan – det handler om strategisk og langsiktig utvikling av organisasjoner, uavhengig av kriser

Hovedmål med strategisk scenario:

 • Utvikle scenarier som informerer og tilfører sammenheng til din strategi
 • Tydelig beslutningsgrunnlag for langsiktig utvikling av selskapet
 • Øker organisasjonens omstillingsevne, slik at daglig drift opprettholdes også i utfordrende markedsforhold

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
 • Vi utformer komplette scenario-sett med utfyllende beskrivelser
 • Deltakere: Ledergruppe – avklares i samarbeid
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: 7 punkter du bør ha i din digitale rekrutteringsstrategi