Samler Vestfold til ett reiselivsrike

IMG_4308-3En styringsgruppe som representerer et bredt spekter av reiselivsnæringen Vestfold har det sist året jobbet med å etablere et felles destinasjonsselskap for Vestfold. Skagerak Consulting har hatt ansvaret for å utvikle strategi og forretningsplanen for det nye selskapet samt bistå i etableringsprosessen.

Prosjektet er initiert og finansiert av Nærings- og fiskeridepartmentet og Vestfold fylkeskommune, men det nye destinasjonsselskapet skal eies og drives av reiselivsnæringen.

Vestfold er i dag en av de få regionene i Norge som ikke har et felles regionalt reiselivsselskap. Uten et felles regionalt reiselivsselskap, vil ikke Vestfold bli presentert som reisemål i Innovasjon Norges internasjonale markedsføringskampanjer. Det nye selskapet er planlagt igangsatt primo 2016.

Skagerak Consultings forslag til forretningsplan for det nye selskapet blir møtt med stor interesse ikke bare i Vestfold, men også på nasjonalt nivå. Hovedtrekkene i planene ble presentert for fylkets politikere og reiselivsaktører på en stor reiselivskonferanse på Quality Hotel Tønsberg i november. Planene fikk her bred støtte og også en del gode råd fra blant annet Eigil Rian, Nærings- og Fiskeridepartementet, Kristin Krohn Devold, adm. dir NHO Reiseliv, og Bente Holm, Visit Oslo.

Du kan lese mer om konferansen på Tønsberg Næringsforeningens nettsider: Vestfolds reiselivssatsing – med nasjonal oppmerksomhet