Ringerike kommune velger Skagerak Consulting

Ringerike kommune har valgt Skagerak Consulting som leverandør av rekrutteringstjenester i de kommende årene. Valget falt på Skagerak Consulting etter at kommunen, gjennom en anbudskonkurranse, hadde vurdert en rekke leverandører basert på kompetanse, erfaring, kvalitet og pris. Rammeavtalen strekker seg over en periode på tre år, med mulighet for forlengelse.

Skagerak Consulting har gjennom de siste årene etablert seg som en av Norges ledende selskaper innen rekruttering av leder- og spesialister til offentlig sektor. Selskapet har nå rammeavtaler med en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

«Ringerike kommune har vært gjennom noen tøffe år, men er nå inne i en periode preget av vekst, satsing og optimisme. Vi gleder oss til å være med på å bidra til Ringerikes positive utvikling ved å rekruttere dyktige og framtidsrettede ledere», sa partner Tom R. Gogstad i forbindelse med kontraktsigneringen.