Karriereomstilling

Karriereomstilling. Outplacement. De-rekruttering. Kjært barn har mange navn. I Skagerak Consulting kaller vi det karriereomstilling når vi hjelper folk gjennom den vanskelige og krevende prosessen det er å avslutte et arbeidsforhold og gå over til et nytt.

Karriereomstilling kan oppstå som resultat av behov, krav og ønsker både fra arbeidstageren selv og fra arbeidsgiveren. Skiftende trender og konjunktursvingninger er de vanligste årsakene til at et behov for karriereomstilling oppstår, men det kan også være helt andre årsaker til at man ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Uansett hva årsaken er, oppfattes gjerne situasjonen vanskelig for alle involverte. Vår erfaring er at de fleste blir veldig usikre og føler at de ikke mestrer situasjonen godt. Det er derfor vår oppgave å lose den aktuelle personen trygt gjennom prosessen og frem til en ny stilling som han eller hun er motivert og kvalifisert for.

Effektiv og velprøvd karriereomstilling

Skagerak Consulting har et velprøvd opplegg for gjennomføring av karriereomstillingsprosesser, primært i liten skala. Det vil si 1-1 prosesser med ledere som skal omstilles eller med små grupper (inntil 5-6 personer).

Vår oppgave i karriereomstillingsprosessen er å sette kandidatene i stand til å skaffe seg nytt arbeid gjennom en opplæringsprosess og deretter oppfølging av et strukturert opplegg som leder frem til at kandidaten er i nytt arbeid.

Prosessene følger i utgangspunktet et fast opplegg, men tilpasses alltid til den enkelte kandidat slik at innholdet blir best mulig dekkende i forhold til behov og ønsker. Dette gjør også prosessen mer effektiv og målrettet.

Prosessene har typisk følgende hovedfaser:

Fase 0: Skape trygghet for prosessen og felles utgangspunkt
Fase 1: Kartlegging av kompetanser, profil og bevisstgjøring
Fase 2: Motivasjon og målsetting – ønsker for fremtidig jobb
Fase 3: Hvordan nå målet om «drømmestillingen»
Fase 4: Handlingsplan – konkret løpende oppfølging frem til ny jobb