Ringerike kommune

Ringerike kommune har en rammeavtale på rekruttering med Skagerak Consulting. Vi har de siste årene rekruttert blant annet assisterende rådmann, byplansjef, næringssjef, klima- og miljøsjef, digitaliseringssjef og sikkerhetssjef til kommunen.