Ringerike kommune

Ringerike kommune har en rammeavtale på rekruttering med Skagerak Consulting. Vi har de siste årene rekruttert assisterende rådmann, byplansjef, næringssjef, klima- og miljøsjef samt rektorer til kommunen.