Kirkelige fellesråd i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Prosjektledelse for sammenslåingen av kirkelige fellesråd i Kristiansand, Søgne og Songdalen