Om oss

 

Skagerak Consulting AS er et bredt sammensatt bedriftsrådgivningsmiljø som jobber med virksomheter i privat og offentlig sektor. Ved å bidra til resultatforbedring og kompetanseøkning hos våre oppdragsgivere, satser vi på å være et ledende rådgivningsmiljø innen våre kjerneområder.

Vi jobber med virksomheter i et bredt spekter av bransjer og sektorer. Kundespekteret er også stort. Våre kunder i privat sektor er alt fra små nyetablerte bedrifter til store konsern. I offentlig sektor jobber vi med kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Skagerak Consulting har erfarne rådgivere med solid bakgrunn fra næringsliv og rådgivningsselskaper. Vi er opptatt av å drive forbedringsarbeid på bedriftens og medarbeidernes premisser – for hele tiden å skape resultater i et partnerskap med kundene.

Ta kontakt med en av våre konsulenter hvis du ønsker en presentasjon av Skagerak Consulting: Rådgivere