Nytt tilbud til kommunale ledergrupper

Kommunale organisasjoner er svært utfordrende å lede og setter høye krav til at ledergruppen fungerer optimalt. Skagerak Consulting har derfor utviklet et nytt program som skal bidra til godt samarbeidklima og bedre beslutningsprosesser.

Du kan lese mer om rådgiverne ved å trykke på linkene under:
May-Britt Nordli
Ellen Liverød Aasmundtveit