Nye karrieremuligheter innen IKT i kommunene

Digitaliseringsstrategi - Skagerak Consulting

Har du bakgrunn innen IKT? Da vil det dukke opp mange spennende jobber for deg i kommunal sektor i det kommende året. Norske kommuner er inne i en spennende IKT-revolusjon. Det vil derfor bli en økt etterspørsel både etter personer med strategisk IKT-kompetanse og personer med prosjekterings- og implementeringserfaring. Kommunal sektor har ikke alltid vært IKT-strategenes førstevalg, men med de store prosjektene kommunene nå går inn i, har interessen for disse stillingene vist en klar økning.

Behov for digitaliseringssjefer

Skagerak Consulting har siden 2002 bygget et omdømme som ledende aktør innen rekruttering til offentlig sektor. Våre rådgivere har blant annet rekruttert mer enn 70 rådmenn over hele landet. I tillegg har vi rekruttert et betydelig antall personer til leder- og nøkkelstillinger i kommunal sektor.

Stadig flere kommuner tar kontakt med oss og ønsker vår bistand til å ansette folk med strategisk IKT-kompetanse. Disse skal gå inn i roller som digitaliseringssjefer eller innovasjonssjefer hvor de får det overordnede ansvaret for videreutvikling og operasjonalisering av kommunens digitaliseringsstrategi. Hovedmålet med satsingen i kommunene er økt servicegrad, effektivisering av prosesser og gevinstrealisering.

Digitaliseringsstrategi for fremtiden

KS (kommunesektorens fellesorganisasjon) har utarbeidet en overordnet digitaliseringsstrategi hvor den store satsingen blant annet er beskrevet slik:

«Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer, utvikler og leverer tjenester. Samtidig oppstår nye organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Digitale løsninger må endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt om etablerte løsninger. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Ledelse, kultur og holdninger står sentralt.»

Det er liten tvil om at norske kommuner møter store utfordringer i kappløpet om å møte befolkningens, næringslivets og samfunnets krav til forenkling og forbedring av tjenestesettet satt opp mot begrensede budsjetter og presset økonomi.

Hva vi ser etter i en digitaliseringssjef

For raskt å komme videre i dette arbeidet Skagerak Consulting som en ledende aktør innen kommunal rekruttering involvert i sammenhenger der vi blir bedt om å kartlegge markedet for aktuelle kandidater til stillinger som innebærer ansvar for den aktuelle kommunens digitaliseringsstrategi.

Dette er en type stilling der vi vil sette relativt høye krav til at rette vedkommende vet hva det vil innebære å kommunisere kommunens digitaliseringsplaner internt og mot kommunens næringsliv og innbyggere. Vi tenker at en slik rolle krever god kjennskap til- og erfaring fra det å drive strategisk og operasjonelt digitaliseringsarbeid i offentlig eller privat sektor.

Og mest sannsynlig bør man ha god kjennskap til, og oversikt over, virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur.

Ønsker du å bli digitaliseringssjef

Kjenner du deg igjen i noe av det ovennevnte, og føler du trang til å ta en nærmere prat med oss om muligheten som kan ligge i en slik stilling, så hører vi gjerne fra deg. Vi presiserer at vi er på et tidlig stadium involvert i denne diskusjonen med flere kommuner i Sørøst-Norge og at konkrete stillingsutlysninger i løpet av 2019 fort vil være en realitet.

Ønsker du mer informasjon om dette. Ta kontakt med vår rådgiver Kjetil Dunn Larsen på telefon 959 68 688 eller kdl@skc.no

Ønsker du å registrere din CV i vår database, kan du gjøre det her: REGISTRER DIN CV