Ledergruppe/team

Skagerak Consulting har lang erfaring med å bistå ledere og bedrifter med å utvikle gode team og ledergrupper:

• Skape effektive ledergrupper
• Prosesskonsulent i teamutvikling
• Støtte for leder i utvikling av team
• Støtte/coache enkeltpersoner i disse prosessene
• Trene ledere i å skape høypresterende team, og vedlikeholde dette over tid, overføre kompetanse til lederne

”Den vanskeligste kunsten av alle er kunsten å omgås hverandre. Det er en kunst som kreves av alle. Behersker vi den, vil det være et viktig bidrag til vår egen vekst, til trivsel og lønnsomhet for bedriften, og et viktig og avgjørende til felleskapsdannelse.»

Det som skiller et team fra en gruppe er at selv om vi jobber mot felles mål er teamet er gjensidig avhengig av hverandre for å nå målet. Gjennom denne avhengigheten skapes en merverdi gjennom involvering og samhandling. For at teamet skal kunne klare dette er det en forutsetning for måloppnåelsen at teamets medlemmer har gjensidig tillit.

Teamprosessen handler om hver enkelt i teamet skal få tillit til hverandre, at hvert enkelt teammedlem opplever at kompetansen sin blir anerkjent og at du blir trygg på at de andre i teamet vil deg vel, først da tør vi vise vår sårbarhet.

Vi bidrar til å ansvarliggjøre teammedlemmene slik at de blir selvgående, samtidig som de tar ansvar for egen endring og har erfaring og metodikken som skal til for å utvikle gode, robuste team.