Ledercoaching

Hvorfor coaching av ledere?

Mange ledere opplever dag å leve i konstant skvis. Krav fra flere kanter tærer på, og det er fort gjort å bruke opp kruttet på arbeidsoppgaver som kostnadsreduksjoner, effektiviseringer og kontroll. I samme åndedrag slutter man ofte å jobbe visjonært og utviklingsorientert fordi det er her-og-nå resultatene som har blitt målet. En slik hverdag kan lett bli energitappende, og da sier det seg selv at man ikke jobber på sitt beste.

Uansett utgangspunkt; ledercoaching har til hensikt å hjelpe ledere å få økt innsikt og forståelse i egen situasjon. Ved å betrakte en situasjon fra ulike synsvinkler åpner det seg nye tanker, muligheter og løsninger. Utgangspunktet kan være at lederen har gått seg fast i et spor eller trenger inspirasjon og motivasjon for å kunne være en god leder for sine ansatte. Andre ganger har lederen et konkret problem eller en utfordring som han/hun trenger hjelp til å finne ut av.

Selve definisjonen av coaching er:

«Coaching er en fremtidsrettet, løsnings- og resultatorientert metode som fremmer en utviklingsprosess der coachee er ansvarlig for mål, innhold og løsninger, og coachen for struktur og prosess. Coaching frigjør menneskers potensial og øker personens eller gruppens prestasjoner. Gjennom samtaler og teknikker vil en coach bidra til bevisstgjøring, motivasjon, læring, innsikt og handling på det faglige og personlige plan.«(Norsk Bransjestandard for coaching)

…og en coach er:

«En profesjonell samtale- og utviklingspartner som støtter og utfordrer coachee til å definere egne mål og å oppnå disse.» (Norsk Bransjestandard for coaching)

En coachingprosess består av ulike trinn og ”bevissthetsfaser” som gjennomgås i større eller mindre grad. Trinnene kan omhandle:

  • Erkjennelse (hva er utfordringen?)
  • Kartlegging (nåsituasjon og ønsket situasjon)Bevisstgjøring (skjer gjennom hele prosessen, men spesielt her)
  • Mål (konkretisering)
  • Verdier og motivasjon (til og fra motivasjon, gi mening)
  • Handling (hvordan komme dit, ressurser, indre/ytre begrensninger)
  • Forsterkning og bevis (feiring i målet!)

Prosessen hjelper lederen å bli bevisst eget ståsted og muligheter. Poenget er at ståstedet ikke er en objektiv virkelighet, det er lederens egen opplevelse av virkeligheten som er avgjørende for hvordan han/hun takler sine utfordringer – og hverdagen.