Konflikt

Skagerak Consulting har lang erfaring med å bistå ledere og bedrifter med å bistå organisasjoner og ledere i konfliktsituasjoner. Vi kan være en :

• Nøytral person som styrer konflikthåndteringsprosessen
• Støtte for leder i konfliktsituasjoner
• Støtte for leder i konfliktforebygging gjennom å legge rammene til rette
• Trene ledere i å håndtere konfliktsituasjoner selv, ved å overføre kompetanse og trene på situasjoner som kan oppstå

Konflikter på arbeidsplassen er umulig å unngå og er i seg selv verken et gode eller onde, og kan ha både positive og negative sider.

Når konflikter håndteres på riktig måte er de en kilde til tettere relasjoner, utvikling og læring. En konflikt som får utvikle seg kan fort bli en energityv og brems for organisasjonen. Den dårligste tilnærmingen til konflikt er å ikke gjøre noe, og konfliktforebygging i hverdagen er god konflikthåndtering.

«En konflikt kan defineres som et motsetningsforhold der partene er mer eller mindre bevisst på at dersom den enes mål innfris, vil den andres måloppnåelse være truet eller hindret» (Sørensen og Grimsmo, 2001).

En konflikt endrer seg utrolig fort fra sak til person, og derfor er det hensiktsmessig å ta tak i konflikten før den blir ”rød”.konflikt

Konflikten kan være en motsetning mellom to eller flere parters behov, ønsker eller verdier. Eller det kan være en uenighet hvor en eller flere personer blir følelsesmessig involvert. Og i mange tilfeller en konflikten kommet inn i fastlåst tilstand der ikke partene klarer å bringe inn noe nytt.

De fleste konflikter på en arbeidsplass dreier seg ofte om 4 ulike dimensjonene som skal håndteres på ulike måter:

• Personlige konflikter
• Verdikonflikter
• Ressurskonflikter
• Metodekonflikter