Leder- og organisasjonsutvikling

Uavhengig av type virksomhet, er man helt avhengig av å ha ledere som fungerer – men det å være en god leder er ikke alltid like enkelt.  En god leder blir man først over tid og er et resultat av både personlige egenskaper, kunnskap og erfaring. Det er derfor viktig å drive en løpende lederutvikling slik at man får trygge og tydelige ledere som kan ta riktige beslutninger og som kan motivere og rettlede de ansatte.
De siste årene har stadig flere virksomheter gjennomført større endringsprosesser, nedbemanninger, skifte av ledelse eller omstillingstiltak. Mens andre virksomheter, som er i vekst, opplever behovet for raske omstillinger, profesjonalisering, kompetanseutvikling og internt samarbeid. I alle slike prosesser har medarbeiderne en sterk forventning om å bli involvert i og forstå det som skjer. Dette stiller store krav til ledelsen. Mislykkes man i slike endringsprosesser, vil virksomheten bli ineffektiv. I tillegg vil bedriften ikke være i stand til å trekke til seg og holde på nøkkelpersonell over tid. Virksomhetens klima, kompetanse og teamorientering er derfor områder ledelsen må jobbe med for å sikre optimal drift over tid.

Våre tjenester
Skagerak Consultings tjenester innen leder- og organisasjonsutvikling bygger på veldokumenterte prosesser som tilpasses den enkelte virksomhet eller medarbeider. Dette sikrer kvalitet i gjennomføringen samtidig som et skreddersydd opplegg bidrar til at virksomheten får optimalt utbytte av prosessen.

Organisasjonsutvikling
Aktiv deltakelse i utarbeidelse og gjennomføring av organisasjonsmessige endrings- og forbedringsprosesser

Leder- og personalutvikling
Rådgivning, kursing og oppfølging av utvalgte ledere, medarbeidere eller grupper for videre utvikling, inspirasjon og samarbeid

Coaching
Veiledning, motivering og trening på individuelt nivå for å oppnå faglig og personlig utvikling

Klimaanalyser
Gjennomføring av en analyse som gir informasjon om virksomhetens tilstand eller organisasjonsklima. Analysen kan gjennomføres på hele eller deler av organisasjonen og gir et godt øyeblikksbilde av de ansattes holdninger og følelser.

Bedriftsinterne kurs
Kurs tilpasset bedriftens behov innen temaer som rekruttering, medarbeidersamtaler, salg, egen lederplattform etc.

Management for hire
Utleie av ledere eller prosjektmedarbeidere på kort eller mellomlang sikt for å løse konkrete problemstillinger i organisasjonen

Ønsker du mer informasjon, kontakt en av våre rådgivere.

Du kan også sende en e-post på: post@skc.no