Category Archives: Strategi og virksomhetsutvikling

Skagerak Consulting tilbyr Risikoanalyse

Hensikten med risikoanalyse er å gi våre kunder klarhet i hva som er de reelle usikre faktorene, slik at disse kan håndteres systematisk og til rett tid.
Våre rådgivere i Skagerak Consulting legger også vekt på at risikoanalyse avdekker nye lønnsomme muligheter.

 

Våre pakketilbud inneholder blant annet:

 • Oppstartsmøte – avklaring av omfang og mandat
 • Prosjektmøter for kartlegging av helhetlig risikosituasjon
 • Analyse av risiko, muligheter og markedsforhold
 • Rapport med anbefalinger og begrunnelse av våre funn

Hvorfor er risikoanalyse en god investering?

 • Risiko er mer enn trusler. Risiko er også å ta feil valg til feil tid – eller å overse muligheter
 • Etablere en tydelig oversikt over hvordan din bedrift kan  utforske lønnsomme markedsmuligheter
 • Som leder vil det gi deg helhetlig innsikt som gir gode beslutninger og investeringer til rett tid

Praktisk informasjon:

Ta kontakt for en prat med en av våre Seniorrådgivere.
Ring vår Seniorrådgiver Nancy Fandler Brodin på 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: Miljøfyrtårn viser vei for klimabevisste kunder

Skagerak Consulting tilbyr Scenario-utvikling

Scenario-utvikling gir strategien sammenheng og dynamisk styrke. Scenarier er mulige framtidssituasjoner som kan endre forutsetningene for virksomheten, og tar utgangspunkt i forhold selskapet hverken kan påvirke eller kontrollere.

 

Fakta finnes bare i fortiden. Scenarier skisserer komplette fremtidsbilder som tar høyde for flere ulike utfall, slik at strategien kan justeres mer nøyaktig til situasjonene som faktisk oppstår.

Hvorfor er Scenario-utvikling en god investering?

 • Scenario er mer enn «best case – worst case» – som er generiske situasjonsbeskrivelser med lav relevans
 • Scenario er nyanserte situasjonsbeskrivelser
 • Gir utførende forståelse av hvilke valg din bedrift bør ta idag som opprettholder verdiskapning og lønnsomhet når ulike situasjoner oppstår
 • Utvikles spesifikt for din virksomhet med høy relevans og nytteverdi
 • Verdien av scenarioutvikling er større enn en kriseplan – det handler om strategisk og langsiktig utvikling av organisasjoner, uavhengig av kriser

Hovedmål med strategisk scenario:

 • Utvikle scenarier som informerer og tilfører sammenheng til din strategi
 • Tydelig beslutningsgrunnlag for langsiktig utvikling av selskapet
 • Øker organisasjonens omstillingsevne, slik at daglig drift opprettholdes også i utfordrende markedsforhold

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
 • Vi utformer komplette scenario-sett med utfyllende beskrivelser
 • Deltakere: Ledergruppe – avklares i samarbeid
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: 7 punkter du bør ha i din digitale rekrutteringsstrategi

Skagerak Consulting tilbyr Innovasjonstjenester

For mye innovasjon kan være like galt som for lite.
Innovasjon krever rett fremgangsmåte, tilpasset behov og organisasjon.
Det finnes ingen snarvei – og heller ingen «one-size-fits-all».

 

Hvorfor er innovasjon en viktig investering?

 • Innovasjon skal skape fremtidens inntekter ved å utforske og utvinne markedsmuligheter.
 • Innovasjon kan også bety å gå systematisk til verks for å forbedre eksisterende tjenester eller prosesser.

Hva kan vi hjelpe deg med innen innovasjon?

Avhengig av kompetanse og erfaring med nyskapning i din organisasjon, kan vi hjelpe med:

 • …å etablere struktur for innovasjon i din bedrift
 • …definere fremgangsmåter og relevante faglige modeller
 • …fasilitere innovasjonsprosesser som passer dine mål
 • …etablere innovasjonsteam i din organisasjon
 • …utvikle kultur for innovasjon
 • …å utvikle nye business case som utforsker og utvinner forretningsmuligheter på en strukturert og effektiv måte

Les også: Nå kan du få hjelp til å skape nye muligheter

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
  Konkret fremdrift og omfang tilpasses oppdraget
 • Deltakere: Ledergruppe – avklares i samarbeid
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: Unge talenter er mest opptatt av utviklingsmuligheter

Skagerak Consulting tilbyr innsikt og trendanalyse

Skagerak Consulting tilbyr ny innsikt som åpner dørene til ny konkurransekraft.
Vi oppdaterer deg og din ledergruppe med ny innsikt om trender, teknologi og samfunnsutvikling.
Våre erfarne seniorrådgivere leder en serie arbeidsmøter hvor din ledergruppe i fellesskap fornyer kunnskap og søker innsikt i endringer og trender som påvirker bransjen – i dag og i nærmeste fremtid.

 

Hensikten med våre arbeidsmøter er å øke bevissthet til eksterne forhold som har betydning for strategiske valg i videre utvikling av bedriften. Vi tar i bruk metoder basert på faglige modeller og erfaring, som har skapt gode resultater i flere bransjer.

Hvorfor er trendanalyse verdiskapende?

Alle virksomheter er helt eller delvis avhengig av sine omgivelser – ikke bare i umiddelbar nærhet, men i et større og mer langsiktig perspektiv. Samfunnet utvikler seg rundt oss og har betydning for hvordan vi skaper verdi i organisasjonen ved å tjene både kunder og brukere.

Teknologi fører til bransjeglidning og skaper nye konkurrenter – men også fremtidige forretningsmodeller. Det er like viktig å være lokal som global – og å være i stand til å forstå betydningen av endringene som skjer rundt oss på godt og ondt.

Hovedmål med trendanalyse og innsikt:

 • Øke kunnskapsnivå og kollektiv kunnskap i ledergruppen for å utvikle organisasjonen for fremtiden.
 • Kartlegge betydning og relevans av trender og samfunnsutvikling som kan påvirke din bransje – direkte eller indirekte.

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
  Alternativt utformer vi en trendanalyse for din virksomhet.
 • Deltakere: Ledergruppe og/eller nøkkelpersoner
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: Nå er rekrutteringsprosessen blitt fulldigital

Virus på markedssituasjonen? Invester i antistoffer i dag!

Det er virus på «normale markedsforhold». Hvilke antistoffer trenger din bedrift for å beholde kundene og opprettholde verdiskapningen?
Jeg stiller fire spørsmål som kaster nytt lys på nåsituasjonen og gir deg råd om hvor du kan starte å utvikle antistoffene som tar bedriften gjennom – og verner best – når krisen inntreffer.

 

Ledere opplever det utfordrende å vite hva som på beste måte kan gjenreise virksomheten etter korona-nedstengningen.

Kriser gjør endring helt nødvendig

Stengte grenser og reiserestriksjoner er krise for aktører i reiselivsbransjen – og skaper samtidig et rekordår uten sidestykke for aktører i dagligvarebransjen.
Omstillingsevne er et spørsmål om overlevelse i næringslivet – på godt og ondt. Bedriftens evne til å håndtere endring og omstilling er de beste antistoffene som holder organisasjonen sterk uansett værforhold.

I kjølvannet av korona-nedstengningen i samfunnet har vi sett endringer i sanntid som påvirker markedsmuligheter. Et eksempel på dette er hvordan næringslivet tok i bruk digitale møteplasser raskere enn noensinne. For ditt selskap kan muligens denne ene endringen bety starten på en gullalder. For andre bedrifter kan digitaliseringen av tjenester, arbeidsplasser og møtevirksomhet fremskynde markedsforhold og forventninger hos kundene som normalt ville tatt 3-5 år.

Hvordan gjenreiser du din virksomhet i nye tider?

Har du allerede valgt å ta opp daglig drift helt ukritisk –  uten å vurdere om det fremdeles gir mening når omgivelsene i markedet er endret? Kanskje er markedsforholdene for din bedrift for øyeblikket lite endret, men hvor lenge vil det vare når de eksterne omgivelsene gradvis flytter seg?

Åpne øynene – og puss brillene!

Akkurat nå skal kanskje bedriften «bare komme tilbake» etter korona. Det er naturligvis første prioritet. Likevel er det viktig å gjøre gode valg i dag som øker vekst, verdiskapning og nye arbeidsplasser for morgendagen.

Mitt råd er å åpne øynene og ta deg tid til å pusse brilleglassene. Se nøye på og vurder den nye nåsituasjonen.

Hva er den nye nå-situasjonen for din bedrift?

Metodene og oppskriftene som ledet bedriften dit dere står i dag, er ikke nødvendigvis de samme som vil føre dere videre til neste etappe mellom korona-smittetoppene. Og vær kritisk. Ta sjansen på å la en rådgiver se med nye øyne på din nåsituasjon. Jeg tar gjerne en prat med deg og byr på en times møte – uforpliktende og helt gratis. Ta kontakt på e-post i dag.

Les mine fire spørsmål som hjelper deg
å vurdere nå-situasjonen:

 

1. Hvor lenge er det siden du og ledergruppen fikk ny innsikt om markedet?

Det begynner å bli lenge siden bransjer var helt klart avgrenset. Teknologi fører til bransjeglidning og gir spillerom for nye konkurrenter. Som konsulent er min erfaring at de aller fleste ledere er bevisst på bransjeglidninger. Likevel er det overraskende få ledere som har reflektert over hva det betyr for din bedrift, din rolle og konkurransekraft. Jeg mener dette er årsaken til at mange bedrifter er mer sårbare for endringer i markedsforhold enn nødvendig. Ledergruppens oppfatning av egen kunnskap og innsikt er ofte overvurdert internt i gruppen, mens realiteten dessverre er at de har mistet sidesynet for lenge siden. Det hjelper lite å være ekspert i «egen» bransje, når konkurransen foregår utenfor.

Ny innsikt og trendanalyse åpner dørene til fremtidens forretningsmodell. Vi oppdaterer deg og din ledergruppe – Skagerak Consulting tilbyr innsikt og trendanalyse.

2. Hvordan vurderer du risiko?

Min erfaring tilsier at ledere har en ufullstendig forståelse av helhetlig risikosituasjon. Risiko er mer enn trusler. Risiko er også å ta feil valg til feil tid – eller å overse muligheter. Når risikobildet feilvurderes er resultatet ofte at organisasjonen blir sittende i ventemodus unødvendig lenge.
Den beste kuren mot usikkerhet er å søke klarhet i fakta og analyse som tar din organisasjon ned fra gjerdet og tilbake i manesjen.

Risikoanalyse er et effektivt virkemiddel som gir klarhet hva som er de reelle usikre faktorene, slik at disse kan håndteres systematisk og til rett tid. I tillegg danner risikoanalyse et tydelig bilde markedsmuligheter som det er mest lønnsomt å utforske. Det gir deg som leder helhetlig oversikt som gir gode beslutninger og investeringer til rett tid.

Analyse kan gi klarhet til å ta gode valg. Hva som er rett strategi for din bedrift avhenger av mange variabler og kan endre seg over tid. Dette er en viktig årsak til at det er utfordrende for ledere å vite akkurat når strategien har mistet sin relevans og når risikobildet trenger en oppdatering. Ledergruppens strategiske beslutninger og risikovurdering bør uansett baseres på klarhet gjennom analyse og fakta – ikke kollektiv synsing og magefølelse.

Vi gir deg klarhet gjennom analyse – les mer om hvordan vi kan hjelpe

 

3. I hvor stor grad er trygghet viktigst for deg og din organisasjon?

Venter du på at forutsigbarhet skal komme ridende over fjellet på en hvit hest? Hvis du er avhengig av 100 % trygghet for å ta beslutninger og handle – vil du bli skuffet.

Vi kan ikke forutse og verne oss mot enhver stor eller liten krise som måtte komme vår vei. Tryggheten du søker finnes ikke i et excel-ark eller bak lukkede dører i et eksklusivt selskap.

Trygghet finnes ikke i et excel-ark eller bak lukkede dører

Den beste måten å tåle krevende værforhold på, er å bygge en omstillingsdyktig organisasjon. De sterkeste teamene som leverer vekst og lønnsomhet over lang tid – uansett værforhold – er de som har evnen til å håndtere endring gjennom å søke innsikt, lære og justere planer.

Forvalter du trygghet?

I min tid som konsulent har jeg utfordret mange ledere til å tenke nytt i stedet for å forvalte trygghet. Jeg er opptatt av at ledere har mot til å tenke nytt og bryte etablerte sannheter. Dette er en av mine fanesaker fordi markedsforhold kan endre seg i løpet av kort tid, slik vi så da Norge ble korona-stengt. Likevel er det viktig å huske på at det ikke bare er situasjoner som korona-utbruddet som endrer markedsforhold. Det skjer kontinuerlig, men ikke alle endringer er like lett å legge merke til i hverdagen.

E24: Ølnekt i kiosker og bensinstasjoner skjermer daglivarebransjen for konkurranse

Alt kan ikke reddes

Evnen til omstilling og nyskapning er avgjørende for å overleve i og etter en krise. Omstillingsdyktige bedrifter vil være i stand til å opprettholde verdiskapning, vekst og lønnsomhet uansett markedsforhold – på kort og lang sikt.

De klokeste lederne lytter til min utfordring om å re-vurdere etablerte metoder og innovere mer. Noen ganger trenger de tid til å la det synke litt. Men når de tar utfordringen er de samtidig blitt bevisst på hva utvikling krever av hver enkelt – inkludert seg selv.

Lettere sagt enn gjort? Riktig.

Endring og omstilling er ikke for pyser. Eller de utålmodige.
Men at noe er utfordrende er ikke god nok grunn til å gi opp før startskuddet. Jeg kan bekrefte av egen erfaring at belønningen er verdt innsatsen.

Avslutt jakten på trygghet i dag. Len deg istedet inn i usikkerhet med nysgjerrighet og selvtillit. Det første steget er det du som leder som må ta – og jeg hjelper deg gjerne fra sidelinjen.

Se hvordan Skagerak Consulting utvikler strategiske scenarier

 

4. Hvor stor del av arbeidstiden bruker du på daglig drift?

 

I likhet med svært mange norske ledere bruker du sannsynligvis 95-100 % av arbeidstiden på oppgaver knyttet til operativ, daglig drift. Det som imidlertid er skremmende med dette – som altfor få har reflektert over – er at det samtidig innebærer at du og dine kolleger bruker kun 0-5 % på tema knyttet til fremtidig næring.

Det er sørgelig lite – og nesten uansvarlig i mine øyne.

Hva skal bedriften leve av i neste fase? Hva er din fremtidige forretningsmodell når dagens vekst flater ut? Altfor mange ledere og medarbeidere løper fort for å levere dagens bestillinger – men altfor få investerer nok tid og ressurser i hvordan bedriften skal opprettholde lønnsomhet, arbeidsplasser og verdiskapning på lengre sikt.

Når bedriften er i vekst er det naturlig at daglig drift tar det meste av kapasiteten i organisasjonen – likevel vet ingen hvor lenge en stigende salgskurve varer.

E24: International Monetary fund (IMF) spår dypere økonomisk nedgang enn antatt i verdensøkonomien

Jeg opplever at ledere skaper falsk trygghet ved å prioritere daglig drift som sikrer resultater på kort sikt. Konsekvensen av å ikke ha nok fokus på fremtidige forretningsmodeller og inntjening innebærer en langt større risiko enn du kanskje har tenkt over.
Vi vet at mange bedrifter erfarte dette i korona-situasjonen – og strever fremdeles. Driftsmodellen og næringsgrunnlaget viste seg å være for avhengig av en spesifikk kundegruppe eller markedsforhold.

Overdrevet fokus på kortsiktige resultater sperrer utsikten for langsiktig vekst.

Det er risikabelt å bli for oppslukt av operative oppgaver og kortsiktige mål, fordi det overlater lite spillerom og tid til langsiktig utvikling.

Vekstvinner i ditt marked? Én god og en dårlig nyhet…

Hvis ditt selskap har levert vekst i mer enn 3-5 år, er min påstand at det samtidig mangler langsiktige strategiske planer som er i daglig bruk i hele organisasjonen.

Den dårlige nyheten er at fravær av strategi og langsiktighet gjør organisasjonen sårbar i større grad enn du selv er klar over.
Den gode nyheten er at når vekstkurven peker oppover er bedriften inne i ett av to gylne tider for innovasjon.

Innovere når du kan – eller fordi du må?

Strategisk nyskapning for å finne fremtidens næring er innovasjon motivert av å utforske fordi du vil og kan. Det andre gylne tidspunktet for innovasjon er på nedadgående kurve. Det er å innovere fordi du må – ofte med mindre ressurser og motivasjon. Når kurven peker nedover, er det ikke godt nok å være god på daglig drift. Da er behovet større for å gjøre nytte av investeringen  i langsiktig strategi.

Ingen kan vite hva fremtiden bringer, men vi kan hjelpe deg å skape bedre balanse mellom daglig drift og fremtidig inntjening.

Vi hjelper deg i medgang og motgang – les mer om innovasjon her

Har din bedrift anti-stoffer mot virus på markedssituasjonen?

Når du nå har lest mine spørsmål – hvordan ser nå-situasjonen ut? Har din bedrift anti-stoffene som sørger for at dere beholder kundene gjennom og etter korona-viruset?

For noen bedrifter er det utfordrende nok å komme seg igjennom krisen. Likevel vet vi fortsatt ikke om kuren samfunnet tar for å holde næringslivet i gang vil gi konsekvenser som også skaper endringer vi ikke er forberedt på.
Vi kan ikke ta høyde for alt – men vi kan utvikle planer, ledere og organisasjonen til å absorbere og håndtere endringer.

Er du usikker på hvor du skal starte?

Jeg tar gjerne en prat med deg. Jeg byr på en times møte – uforpliktende og helt gratis.

I møtet kan du beskrive bedriftens situasjon og dine utfordringer som leder. Jeg behandler alle opplysninger konfidensielt, og signerer gjerne en erklæring om du ønsker det.
Ved slutten av møtet kommer vi frem til om jeg er rett samarbeidsparter for dine og bedriftens utfordringer.

Skulle det være behov for annen kompetanse henviser jeg deg gjerne videre i mitt nettverk og sender med mine anbefalinger, tanker og råd på veien. I så fall har vi begge investert en time i en helt uforpliktende samtale. Verre er det ikke. Tar du utfordringen?

Ring nå – eller klikk her for å sende en e-post!

Kontaktinformasjon finner du her

Om skribenten:
Nancy Fandler Brodin har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I tillegg har Nancy fullført program i strategisk scenarioplanlegging ved University of Oxford / Said Business School og er sertifisert fasilitator i innovasjon.

Nancy Fandler Brodin er en erfaren rådgiver og konsulent innen strategi, innovasjon og kulturutvikling. Nancy har i en årrekke vært rådgiver til toppledere og organisasjoner innen blant annet dagligvare-, reiseliv, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg og anlegg- og elektrobransjen.

Nancy er en positiv og engasjert konsulent og fasilitator som vektlegger tverrfaglig involvering fra hele organisasjonen i sine strategi- og innovasjonsprosesser.

Nå kan du få hjelp til å skape nye muligheter

I en tid hvor mange bedrifter står foran en usikker framtid og har behov for innovasjon og nyskapning, er det med stor glede vi kan fortelle at Nancy Fandler Brodin nå har begynt som seniorrådgiver i Skagerak Consulting.

Nancy er en erfaren rådgiver og konsulent innen strategi, innovasjon og kulturutvikling. I Skagerak Consulting skal Nancy jobbe med strategi og innovasjonsprosesser – høyaktuelle temaer for virksomheter med behov for omstilling og nytenkning som følge av koronaepidemien.

Nancy har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun er også sertifisert fasilitator i innovasjon og kompetanse innen strategisk scenarioplanlegging fra University of Oxford / Said Business School.

Strategi og innovasjon er ikke lukkede prosesser

Nancy vektlegger involvering fra hele organisasjonen i både strategi- og innovasjonsprosesser, og har erfaring med å inkludere kulturutvikling som aktiv del i implementering av strategier.

Skagerak Consulting hjelper din bedrift med innovasjon

Nancy kommer til Skagerak Consulting fra stilling som partner i Scandinavian Technology Institute. Hun har i en årrekke vært rådgiver til toppledere og organisasjoner innen blant annet dagligvare-, reiseliv, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg og anlegg- og elektrobransjen.

Korona-nedstengning har skapt utfordringer i næringslivet

Vi står inne i en krevende tid for mange virksomheter i både privat og offentlig sektor. Behovet for å søke nye løsninger, tilpasse forretningsmodell og innovere for å ta ny posisjon i markedet er tydeligere enn noen gang.

Vi oppdaterer din ledergruppe med ny innsikt og trendanalyse

Nancy gleder seg til å bidra med råd og prosesser som skal gjenreise norsk næringsliv og starte en ny epoke etter korona.
Jeg er klar til å hjelpe deg i din situasjon til å tenke nytt og strategisk. Valgene du tar som leder i dag vil ha stor betydning i årene som kommer: for kunden, medarbeideren og samfunnet, sier Nancy.

Vi ønsker Nancy velkommen på laget i Skagerak Consulting.

Ta kontakt med Nancy om du har behov for bistand.
Du finner hennes kontaktinformasjon her: Nancy Fandler Brodin

Les også: Virus på markedssituasjonen? Invester i bedriftens anti-stoffer idag

Konkurransefortrinn og vekst gjennom god virksomhetsrapportering

For å kunne ta de riktige beslutningene som leder, er du avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag. I en stadig mer kompleks hverdag er god virksomhetsrapportering blitt et viktig konkurransefortrinn. Det gir deg som leder mulighet til å ta raske og riktige beslutninger.

Uansett om du driver en stor eller liten virksomhet, er det viktig å ha kontroll over driften. Har du kontroll over de riktige nøkkeltallene, vil du også få viktige indikasjoner på hvilke beslutninger ledelsen må ta i for å skape vekst og positiv utvikling.

Hovedhensikten med rapportering er ikke å fortelle hva som er skjedd, men å fremskaffe informasjon som sier noe om den fremtidige utviklingen slik at du er forberedt og kan sette inn de riktige tiltakene.

God virksomhetsrapportering baserer seg på en kombinasjon av operativ nøkkelinformasjon, KPIer, regnskapsrapporter, proaktive analyser og avviksforklaringer.

Har din bedrift behov for bedre styring og kontroll. Ta da kontakt med vår seniorrådgiver Gunn Astri Hegna Jansen.

Du finner mer informasjon om henne her: Gunn Astri Hegna Jansen

Last også ned vårt informasjonsark om virksomhetsrapportering ved å trykke på denne linken: Konkurransefortrinn og vekst gjennom god virksomhetsrapportering

Ny leder for Skagerak Consultings Oslo-kontor

Tore Eriksen er fra 1. april gått inn i rollen som leder for Skagerak Consultings Oslo-kontor. Han vil også være leder for selskapets faggruppe innen strategi- og virksomhetsutvikling og inngå i Skagerak Consultings ledergruppe. Tore har faglig, bred erfaring både som linjeleder og rådgiver, og vil jobbe aktivt mot virksomheter med behov for omstilling, utvikling og effektivisering.

Tore har erfaring fra både privat og offentlig sektor. Han har blant annet vært direktør for KMPGs rådgivningsområde innen offentlig, helse og infrastruktur, partner og leder for PwCs rådgivning mot offentlig sektor og associate partner samt leder for IBM Consulting Services sin virksomhet rettet mot staten. I disse selskapene var han også en del av den internasjonale industri-ledergruppen. Før han begynte sin konsulentkarriere, jobbet han i Forsvaret med bl.a. planlegging og budsjettkoordinering av all forsynings- og støttevirksomhet og som forvaltningsdirektør ved Forsvarets forskningsinstitutt.
Les mer om Tore og hans bakgrunn her: Tore Eriksen

Miljøfyrtårn viser vei for klimabevisste kunder

Skagerak Consulting har siden 2007 hjulpet norske bedrifter med å bli Miljøfyrtårn. Spesielt de siste par årene har vi sett en gryende miljøoppvåkning blant norske ledere. Klimaendringene er vår tids største utfordring, men for bare få år siden var miljøledelse og miljøfokus  et tema kun for de spesielt interesserte.

Markedet gjør ledere mer miljøbevisste

Norske ledere er i dag mer bevisste på virksomhetens miljøbelastning og energibruk enn tidligere. Årsaken er kanskje ikke at lederne selv er blitt så mye mer miljøbevisste, men de ser at miljø opptar en stadig større andel av befolkningen. Miljøfaktoren er i ferd med å bli, ikke bare et konkurransefortrinn, men en forutsetning for å få lov til levere mange typer varer og tjenester.

Miljøfyrtårn skaper ringvirkninger

I dag er nærmere 5000 virksomheter Miljøfyrtårn-sertifisert og over 800 bedrifter er sertifisert etter ISO 14001-standarden. For å kunne opprettholde sertifiseringen over tid, må disse dokumentere bevisste miljøvalg. Et av kravene som skal dokumenteres, er at de velger miljøvennlige og miljøsertifiserte produkter og underleverandører. Underleverandører som ikke tilfredsstiller miljøkravene, vil dermed bli valgt bort til fordel for de som kan dokumentere sin miljøprofil. Man får dermed en virkning som kan sammenlignes med et pyramidespill hvor hver miljøsertifiserte virksomhet legger grunnlaget for flere nye. Bedrifter som ikke henger med i denne utviklingen, vil derfor på sikt kunne miste viktige kunder både i privat- og bedriftsmarkedet.
Ikke nok med at miljøsertifiserte bedrifter opplever en positiv markedseffekt. Vi får også tilbakemeldinger om at mange opplever reduserte kostnader på grunn av økt bevissthet rundt innkjøp, lavere energikostnader og lavere transportkostnader. Statistikker viser også at Miljøfyrtårn-bedrifter generelt sett har lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Miljøsatsing gir også en viktig omdømmeeffekt. Fordelene er med andre ord mange.

Nytt miljøfokus i offentlige innkjøp

I 2007 gikk miljøvernministeren ut med et klart budskap om at staten skulle stille strengere miljøkrav i forbindelse med offentlige innkjøp. Effekten av dette initiativet var dessverre relativt kortvarig. I en periode ble det i svært mange anbud stilt som et absolutt krav at leverandørene, gjennom et miljøsertifikat eller på anen måte, skulle dokumentere sin miljøsatsing. Etter noen år ble dette kravet nærmest fraværende i de fleste anbudskonkurranser. Men det siste året har vi sett en ny bevisstgjøring også på dette området. Spesielt i kommunal sektor begynner man nå å ta bevisste miljøvalg. Dette gjelder særlig i de kommunene som har satt seg som mål å Miljøfyrtårn-sertifisere alle enheter. Oslo kommune er her en foregangskommune. Her er 373 av de kommunale virksomhetene blitt Miljøfyrtårn. Andre kommuner kommer også etter. Sandefjord kommune er en annen kommune med klare miljøambisjoner. Her var målet at alle kommunens enheter skulle være Miljøfyrtårn-sertifisert innen utgangen av 2015. De ligger litt etter framdriftsplanen, men er i god driv og regner med å nå målet i løpet av 2016.

Offentlige virksomheter har markedsmakt

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 400 milliarder, eller 18% av brutto nasjonalprodukt, hvert år. I Klimaforliket blir det slått fast at grønnere innkjøp er et viktig verktøy i klimakampen. Regjeringen har også sagt at de vil «sørge for at offentlig sektor, som kunde, bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger». Dersom stat og kommune virkelig setter kraft bak ordene og legger inn miljø som et kvalifikasjonskrav i sine anbud, vil vi virkelig kunne oppleve en norsk miljørevolusjon.

Det er viktig å reise kollektivt, og det kan bli ordentlig ufyselig for de leverandørene som står igjen på perrongen når dette toget går.

Ønsker du å vite mer om Miljøfyrtårn-sertifisering, kontakt vår Miljøfyrtårn-konsulent Tom R. Gogstad:

Tom-R-Gogstad Skagerak Consulting Miljøfyrtårn konsulent

Tom R. Gogstad
Telefon: 951 75 241
E-post: tg@skc.no

Vi bistår både private og offentlige virksomheter med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg til å lede dere gjennom sertifiseringsprosessen, står vi for all oppfølging i forhold til Miljøfyrtårn-stiftelsen slik at hele prosessen skal gå så enkelt som mulig. Vi opptrer vanligvis kun som rådgivere i prosessen, men kan også bidra mer aktivt i selve implementeringsprosessen dersom dere har begrenset kapasitet i egen organisasjon.

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn-sertifisering her: Miljøfyrtårn-sertifisering
Eller på Miljøfyrtårn-stiftelsens nettsider: www.miljofyrtarn.no

Menova AS

Logo-Menova

Menova er en arbeidsinkluderingsbedrift eid av Ringerike og Hole kommuner. Skagerak Consulting har gjennom de siste årene gjennomført en lang rekke prosjekter for Menova, blant annet strategiprosesser, bistand i forbindelse med anbudsprosesser, forretningsutvikling, kalkyle og lønnsomhetsberegninger, kvalitetssikringsprosesser og Miljøfyrtårn-sertifisering.