Category Archives: Rekruttering

Skagerak Consulting vokser videre

Sverre Palm - Skagerak Consulting

Skagerak Consulting videreutvikler virksomheten i Oslo og østlandsområdet og har nå fått Sverre Palm med på laget.

Sverre vil jobbe primært med leder- og spesialistrekruttering, men ønsker også bruke sin erfaring på andre tjenester som lederstøtte, bedriftsrådgivning, karriererådgivning og talentvurderinger. Sverre er kjent for å yte høy grad av service overfor sine kunder. Han setter seg godt inn i virksomhetene han jobber med, og følger alltid opp kandidaten og kunde etter ansettelsen. Vi er veldig glade for at vi har fått Sverre med på laget. Han blir et solid tilskudd til et allerede dyktig rekrutteringsteam ved vårt kontor i Oslo.

Sverre har både lang og bred erfaring med rekrutteringsarbeid. De siste 12 årene har han gjennomført et stort antall prosesser innen executive search og rekruttering av ledere og spesialister i ulike bransjer og offentlige virksomheter. Den senere tiden har han hatt ansvar for en rekke rekrutteringsprosesser innen salg og salgsledelse og da spesielt innenfor IT og matverdikjeden.

Sverre er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har erfaring fra ledende IT-selskaper som Siemens Business Services og Hands ASA hvor han hadde ulike stillinger innen mellomledelse og toppledelse. Han har også erfaring fra revisjon og økonomistyring i kommunal sektor. De siste 12 årene har arbeidet som hodejeger i Mercuri Urval og Kaluna. Hans lange og brede bakgrunn har gitt han solid innsikt i ulike bransjer og ikke minst et stort nettverk.

Du finner Sverres kontaktinformasjon her: Sverre Palm

Dette er stikkordet for 2020​:

Selv om dagens arbeidsmarked er bedre enn for 5 år siden, ser vi tydelige tendenser til at man må følge med for å være med. Nå er det ikke bare «armer og bein» som teller, slik det var da oljebransjen nærmest «støvsugde» markedet etter arbeidskraft. Nå er det først og fremst kompetanse som gjelder. Enkelte bedrifter både opp- og nedbemanner på samme tid fordi behovet har endret seg.

Men må bedriften nødvendigvis nedbemanne? Hva med en omstilling?

Et fint eksempel er en bank jeg var i kontakt med i forrige uke. Nå som skrankene er borte, hvor er de ansatte blitt av?

En representant for de ansatte fortalte at de var i gang med omstilling. Nå var det ikke økonomer de trengte flere av, nå var det mennesker med IT-kunnskap. Mennesker som kunne utvikle smarte og effektive bankløsninger, men også svare kundene på spørsmål via chat, e-post og på telefon. Banken hadde ikke behov for å gå til oppsigelser, men for omstilling og gi tilbud til de ansatte om etterutdanning. Denne bedriften visste hva de hadde behov for og satte i gang tiltak for å beholde sine ansatte.

Stikkordet for 2020 er altså «endring»

Ikke alle bedrifter har klarlagt sine behov for kompetanse, dermed er de ikke forberedt når behovet oppstår. Det er både smart og økonomisk å være forberedt i et marked i konstant endring. I stedet for å gå til oppsigelser, kan bedriften beholde sine ansatte hvis begge parter er positive til, og evner en omstillingsprosess.

Bedre og mer smidige prosesser

Ved slike endringer i organisasjonen kan vi bidra til å gjøre prosessen så smidig, effektiv og produktiv som mulig ved en tilpasset karriereveiledning. Vi kartlegger den ansattes kunnskaper, ønsker og mål, og coacher vedkommende videre i positiv retning.

Hvis oppsigelser/nedbemanning er uunngåelig, lærer vi den ansatte å skrive informative CV’er og spissede søknader, avtale møter, forbereder dem til intervjuer m.m.

Gode prosesser gir godt renommé

Når den enkelte blir møtt med et profesjonelt apparat etter en beskjed om omstilling eller nedbemanning, vil det gi positive ringvirkninger – både for den ansatte og for bedriften som helhet. Kanskje ønsker bedriften den ansatte tilbake igjen på et senere tidspunkt? Uansett er en slik profesjonell løsning på en vanskelig situasjon, noe som vil gi bedriften et godt renommé blant fremtidige jobbsøkere.

Vi har lang og allsidig erfaring fra både store, mellomstore og små bedrifter når det gjelder rekruttering, organisasjonsendringer, omstillinger og nedbemanning.

I Skagerak Consulting har vi flere dyktige bedriftsrådgivere med erfaringer fra ulike fagområder, slik at vi kan dekke kundenes ulike behov. Ta kontakt med Lisbeth H. Holen eller en av våre andre rådgivere for en uforpliktende samtale om du vil ha mer informasjon om hva vi kan bidra med.

Ny nasjonal rammeavtale innen rekruttering og HR-consulting

OneCo AS har valgt Skagerak Consulting som partner på leveranser av rekrutteringstjenester og HR-consulting. OneCo AS er med sine over 3000 ansatte og en omsetning på over 3,2 milliarder NOK en av landets største tekniske entreprenører. OneCo AS blir en av Skagerak Consultings viktigste kunder.

På bildet ser vi Arnstein Moy Konserndirektør forretning og organisasjons utvikling, Lisbeth Holen og Odd-Arne Krogstad seniorrådgivere – executive search Skagerak Consulting.

– Vi er stolte over at OneCo AS har vist oss denne tilliten og valgt oss i Skagerak Consulting som leverandør av rekruttering og HR-consultings tjenester, sier Odd-Arne Krogstad, seniorrådgiver- executive search. Avtalen omfatter search og rekruttering på spesialist og leder nivå, samt rådgivningstjenester innen HR-området.

– OneCo er en spennende samarbeidspartner for oss, sier Holen og Krogstad. – De er opptatt av å være en innovativ og fremtidsrettet teknisk entreprenør som har fokus på samfunnsoppdrag og vekst. OneCo jobber innennfor elektro, telecom, AMS, automasjon, elkraft, marine/offshore, samferdsel, hus-/hjem, smartteknologi, sikkerhet, IKT og fornybar energi. Vi ønsker å være en god bidragsyter og sparringspartner og bidra til at OneCo løser sine viktige samfunnsoppdrag.

– Det er faktisk første gang OneCo inngår en partneravtale innen rekruttering og HR-consulting, så jeg er veldig spent, sier konserndirektør forretning & organisasjonsutvikling Arnstein Moy. Med vår størrelse og ambisjoner om vekst er det svært avgjørende å ha gode samarbeidspartnere innenfor dette området. Det er tøff kamp om de kloke hodene i vår bransje og for å finne disse må vi jobbe med de beste. Skagerak Consulting har gitt et svært godt inntrykk så langt i prosessen og vi er glade for å kunne inngå denne avtalen. Vi gleder oss til samarbeidet fremover, sier Arnstein Moy.

Du finner mer informasjon om OneCo her: OneCo

Lisbeth Håland Holen – ny seniorrådgiver i Kristiansand

Vi ønsker Lisbeth Håland Holen velkommen som seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Hun begynte hos oss 1. august og vil arbeide ut fra vårt avdelingskontor i Kristiansand.

Lisbeth kommer fra stillingen som leder for Adecco Sørlandet og seniorrådgiver i Adecco Search & Select. I SkC vil hun hovedsakelig jobbe med rekruttering, karriereveiledning og coaching.

Lisbeth har mer enn 25 års erfaring fra små og store konsern som daglig leder, salgssjef og rådgiver med rekruttering som spesialfelt. Hennes mangeårige erfaring innen bemanning og rekruttering på alle nivåer har gitt henne en solid kompetanse innen utvelgelse og kundetilfredshet.

Lisbeth er utdannet fra BI innen økonomi og personalledelse, med tilleggsutdanning fra UiA innen prestasjonscoaching. Hun er også sertifisert for testing av personlighet og evner med testverktøyene OPQ32, Matrigma, Map og Disc.

Du finner Lisbeths kontaktinformasjon her: Lisbeth Håland Holen

Ringerike kommune

Ringerike kommune har en rammeavtale på rekruttering med Skagerak Consulting. Vi har de siste årene rekruttert blant annet assisterende rådmann, byplansjef, næringssjef, klima- og miljøsjef, digitaliseringssjef og sikkerhetssjef til kommunen.

Inngår nasjonal rekrutteringsavtale med EL-PROFFEN

Skagerak Consulting og EL-PROFFEN har inngått en nasjonal rammeavtale. Rammeavtalen gjelder bistand til rekruttering av ledere, spesialister og medarbeidere til kjedens medlemmer. På bildet ser du akademisjef Ole-Henrik Isaksen i EL-PROFFEN og seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad i SkC i forbindelse med avtalesigneringen.

Avtalen er et ledd i EL-PROFFENs ambisjon om å tilby kompetanse og verdiskapende tjenester til kjedemedlemmene. Formålet med avtalen er å sikre gode kandidater og profesjonelle rekrutteringsprosesser i et marked preget av stadig sterkere konkurranse om de dyktigste medarbeiderne.

Utvikling av digitale rekrutteringsprosesser

Det er en ambisjon om at Skagerak Consulting og EL-PROFFEN sammen skal videreutvikle gode rekrutteringsprosesser for kjeden blant annet med større fokus på digitale prosesser og såkalt «employer branding» dvs. markedsføring av EL-PROFFEN som et attraktivt sted å jobbe.

Skagerak Consultings medarbeidere har fokus på rekruttering av ledere og spesialister, og har bred erfaring med rekruttering til den type stillinger som kjedens medlemmer har behov for.

Hovedkontakt med tung elektrofaglig bakgrunn

Hovedkontaktperson i Skagerak Consulting er seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad. Han har i tillegg til elektrofaglig utdannelse og lang arbeidserfaring innen bransjen, også god kjennskap til EL-PROFFEN fra den gangen kjeden ble etablert og var underlagt Elektroskandia.

«Det er med stor stolthet, men også litt ydmykhet, jeg ser fram til å bidra til at kjeden vokser og utvikler seg i årene framover. For å vokse trenger vi å hente inn nye, dyktige medarbeidere. Det er viktig at vi finner disse nye medarbeiderne utenfor medlemsbedriftene slik at vi tilfører ny kompetanse i stedet for å «stjele» folk fra hverandre. På denne måten vil vi forsterke vår posisjon overfor kundene som en dyktig og attraktiv leverandør.» sier Odd-Arne Krogstad.

Rekrutteringsprosesser over hele landet

En hel rekrutteringsprosess inneholder blant annet utarbeidelse av krav-/kandidatspesifikasjon, annonse-utforming, søk etter potensielle kandidater, intervjuer, personlighets- og evnetester samt sjekking av referanser. Skagerak Consulting vil gjennomføre rekrutteringsprosesser for EL-PROFFENS medlemmer over hele landet.

Ønsker du mer informasjon om den nye rammeavtalen, eller har du behov for rekrutteringsbistand, kan du ta direkte kontakt med:

Odd-Arne Krogstad Odd-Arne Krogstad Seniorrådgiver Skagerak Consulting
Telefon: 907 53 484
E-post: oak@skc.no

Trykk på denne linken for mer informasjon om Odd-Arnes kompetanse:
Odd-Arne Krogstad

Derfor bruker vi tester i rekrutteringen

Lasse_Honsen_Cut-e_Skagerak_Consulting

Bruk av tester i rekrutteringsøyemed er et tilbakevendende tema og som de fleste, uavhengig av hvilken side av bordet de sitter på, har en mening om.

For kandidatene kan det oppleves som en påkjenning å skulle la seg teste både på evner og personlighet i en prosess som de fra før ofte opplever som krevende og til tider stressende. For oss rekrutterere som skal analysere og forstå resultatene testene gir, kan det være en utfordring å gi korrekte, nyttige og informative tilbakemeldinger.

Rekrutteringsrådgivere som gir tilbakemelding på testresultatene skal være sertifisert innenfor de test gruppene de arbeider med og alle kandidater som gjennomfører en eller flere tester, har krav på en kvalitativ tilbakemelding på sine resultater. Alle rekrutteringsrådgiverne i Skagerak Consulting er sertifisert på de testverktøyene de bruker og har lang erfaring både med testing og tilbakemelding til kandidatene.

I Skagerak Consulting bruker vi testverktøy fra Cut-e i rekrutteringsprosessene. Etter å ha evaluert ulike testverktøy, har vi kommet fram til at dette Cut-e har de testene som gir de beste indikasjonene på kandidatenes jobbprestasjoner. Vi kan i spesielle situasjoner også benytte andre tilleggstester hvis det skulle vise seg å være nødvendig.

Daglig Leder i Cut-e Norge AS Lasse Hønsen er Psykolog med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi har skrevet en artikkel om bruk av testverktøy i rekrutteringsprosessen. Her skriver han innsiktsfullt og forklarende om hvorfor vi benytter tester og hva vi bruker testresultatene til.

Les artikkelen her: Dette bør du vite om bruk av testverktøy i rekrutteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om våre rekrutteringsprosesser, kan du kontakte en av våre rekrutteringsrådgivere: Rekrutteringsrådgivere

Nye karrieremuligheter innen IKT i kommunene

Digitaliseringsstrategi - Skagerak Consulting

Har du bakgrunn innen IKT? Da vil det dukke opp mange spennende jobber for deg i kommunal sektor i det kommende året. Norske kommuner er inne i en spennende IKT-revolusjon. Det vil derfor bli en økt etterspørsel både etter personer med strategisk IKT-kompetanse og personer med prosjekterings- og implementeringserfaring. Kommunal sektor har ikke alltid vært IKT-strategenes førstevalg, men med de store prosjektene kommunene nå går inn i, har interessen for disse stillingene vist en klar økning.

Behov for digitaliseringssjefer

Skagerak Consulting har siden 2002 bygget et omdømme som ledende aktør innen rekruttering til offentlig sektor. Våre rådgivere har blant annet rekruttert mer enn 70 rådmenn over hele landet. I tillegg har vi rekruttert et betydelig antall personer til leder- og nøkkelstillinger i kommunal sektor.

Stadig flere kommuner tar kontakt med oss og ønsker vår bistand til å ansette folk med strategisk IKT-kompetanse. Disse skal gå inn i roller som digitaliseringssjefer eller innovasjonssjefer hvor de får det overordnede ansvaret for videreutvikling og operasjonalisering av kommunens digitaliseringsstrategi. Hovedmålet med satsingen i kommunene er økt servicegrad, effektivisering av prosesser og gevinstrealisering.

Digitaliseringsstrategi for fremtiden

KS (kommunesektorens fellesorganisasjon) har utarbeidet en overordnet digitaliseringsstrategi hvor den store satsingen blant annet er beskrevet slik:

«Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer, utvikler og leverer tjenester. Samtidig oppstår nye organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Digitale løsninger må endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt om etablerte løsninger. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Ledelse, kultur og holdninger står sentralt.»

Det er liten tvil om at norske kommuner møter store utfordringer i kappløpet om å møte befolkningens, næringslivets og samfunnets krav til forenkling og forbedring av tjenestesettet satt opp mot begrensede budsjetter og presset økonomi.

Hva vi ser etter i en digitaliseringssjef

For raskt å komme videre i dette arbeidet Skagerak Consulting som en ledende aktør innen kommunal rekruttering involvert i sammenhenger der vi blir bedt om å kartlegge markedet for aktuelle kandidater til stillinger som innebærer ansvar for den aktuelle kommunens digitaliseringsstrategi.

Dette er en type stilling der vi vil sette relativt høye krav til at rette vedkommende vet hva det vil innebære å kommunisere kommunens digitaliseringsplaner internt og mot kommunens næringsliv og innbyggere. Vi tenker at en slik rolle krever god kjennskap til- og erfaring fra det å drive strategisk og operasjonelt digitaliseringsarbeid i offentlig eller privat sektor.

Og mest sannsynlig bør man ha god kjennskap til, og oversikt over, virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur.

Ønsker du å bli digitaliseringssjef

Kjenner du deg igjen i noe av det ovennevnte, og føler du trang til å ta en nærmere prat med oss om muligheten som kan ligge i en slik stilling, så hører vi gjerne fra deg. Vi presiserer at vi er på et tidlig stadium involvert i denne diskusjonen med flere kommuner i Sørøst-Norge og at konkrete stillingsutlysninger i løpet av 2019 fort vil være en realitet.

Ønsker du mer informasjon om dette. Ta kontakt med vår rådgiver Kjetil Dunn Larsen på telefon 959 68 688 eller kdl@skc.no

Ønsker du å registrere din CV i vår database, kan du gjøre det her: REGISTRER DIN CV

7 punkter du bør ha i din digitale rekrutteringsstrategi

Den digitale utviklingen går raskt, og ny kompetanse innen digital markedsføring er kritisk for bedriftene som ønsker å ansette dyktige medarbeidere. Innsikt i den digitale verden er, og vil bli, et av de aller viktigste konkurransefortrinnene.

«I dag starter 57-67% av alle beslutninger på nett»

(Curata)

Basert på denne informasjonen, er det svært viktig at den digitale strategien er godt forankret i organisasjonen, og tas med i vurderingen av enhver rekrutteringsprosess.

«Jeg opplever fortsatt at en del ledere som ikke benytter ekstern bistand, går i fellen ved å lete etter kandidater som ligner på den de skal erstatte», forteller Odd Arne fra Skagerak Consulting.

En digital rekrutteringsprosess

Vi i utfordrer allerede våre oppdragsgivere på det digitale skiftet i første møte. Gjennom utformingen av en kandidatspesifikasjon vil dette være et meget viktig aspekt å belyse på en skikkelig måte.
Som rådgivere i Skagerak Consulting bidrar vi til at våre kunder blir bevisst dette. For de som trenger ekstern bistand kan vi tilby eksepsjonelle partnere som håndterer digital strategi på meget høyt nivå.

I dagens digitale verden holder det ikke med en fin hjemmeside. Man må faktisk være bevisst på hvordan nettsiden brukes, oppleves og føles. Som en vei inn til nettsiden er blogginnlegg et nyttig verktøy som hjelper konvertering av trafikk inn til selve hjertet av bedriften din. En blogg vil være viktig i forhold til at bedrifter kan skrive på en måte som løser «et problem» for den potensielle kunden. Dette skaper troverdighet og tillit til besøkende og mer trafikk inn til nettsiden din.

Et annet viktig element er landingssider. Dette er et svært nyttig verktøy dersom om du skal basere den digitale strategien din på det som heter Inbound Marketing. Landingssiden fungerer som en trakt hvor leads (kunder) legger igjen kontaktinformasjon sin i bytte mot attraktive tilbud, seminarer, nedlastbart innhold etc.

Vet å skape en slik løsning, vil du gjennom en landingsside kunne samle «hot leads», altså, folk som faktisk er interessert i tilbudet ditt og kontakte disse uten å gamble på «cold calling».

Les hvordan du kan øke salget gjennom Inbound Marketing

7 punkter du bør ha i din digitale rekrutteringsstrategi

Jobbsøkere finner informasjon på nettet og de leter seg frem til informasjon om virksomheter som virker attraktive for dem. Når vi skal rekruttere nye kandidater, må vi derfor tenke på hva en potensiell jobbsøker kan ser etter. Tiltak man kan gjøre:

 1. Bygge merkevare som en spennende arbeidsgiver
 2. Bygge en solid base med potensielle kandidater over tid
 3. Fange oppmerksomheten til passive og aktive jobbsøkere og konvertere disse til aktuelle kandidater
 4. Bearbeide kandidater med tilpasset innhold gjennom bevissthets- og vurderingsfasen
 5. Ta personlig kontakt med de beste kandidatene når de befinner seg i beslutningsfasen
 6. Bearbeide de beste kandidatene og bli bedre kjent for å se om det er en match og om de vil passe inn i deres kultur
 7. Vi må sørge for at de ansatte blir promotører og viktige ambassadører for bedriften
Med et ønsket segment på plass er det på tide å komme i gang med innhold og bearbeiding av kandidater:
 • Publisere innhold som styrker din bedrift som en ledende aktør og tankeleder i bransjen
 • Bearbeide karrieresidene for å vise frem kultur, de ansatte og hvordan det er å jobbe i selskapet. En video kan være svært effektivt her.
 • Tilby innhold for nedlastning, og innhente tillatelse til å følge dem opp med relevant innhold.
 • Plassere calls-to-action (CTA), konverteringspunkter, på hjemmesider og blogg
 • Bearbeide kandidatene over tid med automatiserte tjenester og marketing automation.
 • Bearbeide kandidatene personlig, og ta kontakt når de er kvalifisert for det.
 • Tenke multikanal – kandidater befinner seg på ulike arenaer (sosiale medier) og finner informasjon i mange kanaler. Du må være til stede der hvor kandidatene er.
 • Ta aktivt i bruk LinkedIn og andre sosiale medier for å bygge merkevare og tankelederskap, samt knytte relasjoner.
 • Effekt Digital anbefaler sine kunder en LinkedIn workshop for å utarbeide en egen strategi for hvordan ta i bruk dette kraftige verktøyet.

Denne artikkelen er skrevet av Odd-Arne Krogstad, seniorrådgiver – Executive Search i Skagerak Consulting.

Ønsker du mer informasjon om dette temaet, kan du kontakte ham på telefon 907 53 484 eller på e-post: oak@skc.no

Du finner mer informasjon om Odd-Arne her: Odd-Arne Krogstad

Ønsker du å lese mer om våre rekrutteringsprosesser, kan du klikke på denne lenken: Rekruttering