Category Archives: Nyheter

Nå kan du få hjelp til å skape nye muligheter

I en tid hvor mange bedrifter står foran en usikker framtid og har behov for innovasjon og nyskapning, er det med stor glede vi kan fortelle at Nancy Fandler Brodin nå har begynt som seniorrådgiver i Skagerak Consulting.

Nancy er en erfaren rådgiver og konsulent innen strategi, innovasjon og kulturutvikling. I Skagerak Consulting skal hun jobbe med strategi og innovasjonsprosesser – høyaktuelle temaer for virksomheter med behov for omstilling og nytenkning som følge av koronaepidemien.

Nancy kommer til Skagerak Consulting fra stilling som partner i Scandinavian Technology Institute. Hun har i en årrekke vært rådgiver til toppledere og organisasjoner innen blant annet dagligvare-, reiseliv, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg og anlegg- og elektrobransjen.

Nancy har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun er også sertifisert fasilitator i innovasjon og kompetanse innen strategisk scenarioplanlegging fra University of Oxford / Said Business School. Nancy vektlegger involvering fra hele organisasjonen i både strategi- og innovasjonsprosesser, og har erfaring med å inkludere kulturutvikling som aktiv del i implementering av strategier.

Koronapandemien har skapt utfordringer på mange måter og vi står inne i en krevende tid for mange selskaper i både privat og offentlig sektor. Behovet for å tenke annerledes enn før og innovere for å ta ny posisjon i markedet er tydeligere enn noen gang.

Nancy gleder seg til å bidra med råd og prosesser som skal gjenreise norsk næringsliv og starte en ny epoke etter korona.
Jeg er klar til å hjelpe deg i din situasjon til å tenke nytt og strategisk. Valgene du tar som leder i dag vil ha stor betydning i årene som kommer: for kunden, medarbeideren og samfunnet, sier Nancy.

Vi ønsker Nancy velkommen på laget i Skagerak Consulting.

Ta kontakt med Nancy om du har behov for bistand.Du finner kontaktinformasjonen hennes her: Nancy Fandler Brodin

Skagerak Consulting styrker rekrutteringsteamet i Oslo

Skagerak Consulting er offensive og jobber aktivt med å videreutvikle virksomheten i Oslo og østlandsområdet.

Vi har gleden av å meddele at Wendy Skjellnan blir en del av Oslo-teamet i Skagerak Consulting. Wendy vil jobbe med leder- og spesialistrekruttering samt bistå innen organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Hun blir et solid tilskudd til et allerede dyktig rekrutteringsteam ved vårt kontor i Oslo.

Wendy har over 20 års erfaring innen headhunting, rekruttering og rådgivning og har jobbet i ulike sentrale HR-roller, blant annet som HR-sjef ved Huhtamaki Norway og Christiania Glas Magasin.

Wendy er en faglig sterk rådgiver. Med sin lange og varierte erfaring og gode forretningsforståelse, gir hun tydelige, utfordrende og godt funderte råd ved rekruttering av ledere og spesialister eller som rådgiver i prosesser knyttet til HR.

-Vi er stolte og ydmyke over at Wendy ønsker å bli en del av Skagerak Consulting. Hun vil bli et solid tilskudd til teamet i Oslo og Østlandet. Wendy vil bidra til at vi ytterligere styrker vår posisjon både i privat og offentlig sektor, sier daglig leder Erik Aasmundtveit og seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad
Vi ønsker Wendy velkommen og lykke til!

For mer informasjon om Wendy, klikk deg inn her: Wendy Skjellnan

Nå er rekrutteringsprosessen blitt fulldigital

Den situasjonen samfunnet vårt står overfor, byr på mange utfordringer. Selv om mange virksomheter må ty til permitteringer og oppsigelser, opplever vi at mange av våre oppdragsgivere fortsatt har behov for nøkkelpersoner for å sikre optimal drift når forholdende igjen normaliserer seg. For å gjennomføre gode rekrutteringer samtidig som vi sikrer våre kandidater, oppdragsgivere og rådgivere mot koronasmitte, har vi nå innført heldigitale rekrutteringsprosesser.

Heldigitale rekrutteringsprosesser

Skagerak Consulting har over lang tid jobbet med å legge et grunnlag for heldigitale rekrutteringsprosesser. Vi har investert mye tid og ressurser i tekniske løsninger og opplæring av rådgiverne. Derfor var vi godt forberedt da koronakrisen var et faktum.

Ved å kombinere vårt nye rekrutteringssystem RecMan med Microsoft Teams gjennomfører vi rekrutteringsprosesser som er 100% trygge i forhold til koronasmitte. Møter med oppdragsgiver, søknadsadministrasjon, intervjuer, testing, presentasjon av kandidater – alt skjer digitalt.

Effektive rekrutteringer av høy kvalitet

Hele rekrutteringsprosessen skjer med samme høye standard og kvalitet som vi vanligvis leverer – og selvfølgelig helt i henhold til GDPR.

Som kandidat vil du oppleve et videointervju på stort sett samme må som et «gammeldags» intervju. Selskapet og prosessen blir presentert av vår rådgiver. Ofte deler vi skjerm og presenterer en PowerPoint av din potensielt nye arbeidsgiver. Deretter går vi gjennom din CV, og det blir gjennomført første- og annengangs intervju etter våre maler. Som i en vanlig rekrutteringsprosess vil du bli vurdert i forhold til vår oppdragsgivers kravspesifikasjon. For deg som kandidat, vil dette oppleves som tidsbesparende og effektivt.

Som oppdragsgiver vil du vil du lære noe nytt og du vil oppleve at prosessene fortsatt holder svært høy kvalitet og at fremdriften i rekrutteringen er høy.

Rådgivere med god digital erfaring

Skagerak Consulting holder for tiden på med nærmere 20 rekrutteringsprosesser som alle gjennomføres digitalt. Odd-Arne Krogstad og Tom R. Gogstad er to av rådgiverne i Skagerak Consulting som har tatt i bruk fulldigitale prosesser. De har begge erfaring med bruk av videointervjuer fra tidligere, men det er først etter koronautbruddet de virkelig ha fått oppleve hvor nyttig dette verktøyet er. De kan fortelle at ikke bare er den tekniske kvaliteten på intervjuene høy, men at kandidater og rådgivere også opplever høy kvalitet i selve gjennomføringen. Det har vært nødvendig med noen mindre justeringer i arbeidsmetodikken, men ellers følger vi standard prosedyrer.

Digitale prosesser er kommet for å bli

Begge de erfarne rådgiverne er enige om at digitaliseringen av rekrutteringsprosessene også kommer bli benyttet i Skagerak Consulting også etter at koronaviruset er bekjempet.

Har du behov for å ansette nøkkelpersoner i din bedrift og ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dette, er det bare å ta kontakt med Odd-Arne Krogstad eller Tom R. Gogstad.

Er du på jakt etter ny jobb, så husk at i disse koronatider kan det være akkurat din kompetanse en av våre oppdragsgivere er på jakt etter. Nøl derfor ikke med å registrere deg her: «REGISTRER DIN CV» og vi tar kontakt hvis vi har behov for din kompetanse.

Behov for hjelp i forbindelse med korona-situasjonen?

Den pågående korona-krisen setter særlige krav til styring, ledelse og rask handling fra styret og daglig leder for å sikre selskapets framtidige drift. Situasjonen er uklar. Det må gjøres risikovurdering, tiltak må iverksettes, nye muligheter må finnes.

Vi er tilgjengelig for å gi deg råd eller bistand knyttet til planlegging og realisering av tiltak i den pågående situasjonen. Dette kan gjelde områder som virksomhetens:

  • strategi og forretningsmessige utvikling
  • styring, ledelse og forholdet mellom styret og ledelsen i den pågående situasjonen
  • økonomiske forhold, budsjett- og likviditetsanalyse, mulige tiltak etc.
  • leverandør- og kundeforhold
  • HR og bemanning
HR og bemanning

Som følge av situasjonen vil en rekke virksomheter måtte vurdere nødvendige endringer og tilpasninger i organisering og bemanning. Ett relevant tiltak er permittering, der det blant annet er vedtatt nye, midlertidige reguleringer. Vi kan bistå med råd og veiledning rundt:

  • de generelle vilkårene for permittering
  • gjeldende saksbehandlingskrav

Ved spørsmål om ovenstående, kontakt: Tore Eriksen

Normal drift under unormale omstendigheter

Selv om verden står oppe i en krevende situasjon, forsøker vi å opprettholde normal drift. Våre rådgivere er parate til å hjelpe våre kunder. Vi har imidlertid tatt nødvendige forholdsregler for å hindre smittespredning.

I tillegg til omfattende hygienetiltak, er alle møter av ikke-kritisk art utsatt eller gjennomføres per telefon eller digitalt.

Våre rådgivere jobber fra sine hjemmekontor og er tilgjengelige som vanlig på telefon, e-post, Teams, Skype eller andre elektroniske medier.

Ta kontakt med oss hvis det er noe vi kan bistå med.

Du finner rådgivernes kontaktinformasjon her: Rådgivere

Konkurransefortrinn og vekst gjennom god virksomhetsrapportering

For å kunne ta de riktige beslutningene som leder, er du avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag. I en stadig mer kompleks hverdag er god virksomhetsrapportering blitt et viktig konkurransefortrinn. Det gir deg som leder mulighet til å ta raske og riktige beslutninger.

Uansett om du driver en stor eller liten virksomhet, er det viktig å ha kontroll over driften. Har du kontroll over de riktige nøkkeltallene, vil du også få viktige indikasjoner på hvilke beslutninger ledelsen må ta i for å skape vekst og positiv utvikling.

Hovedhensikten med rapportering er ikke å fortelle hva som er skjedd, men å fremskaffe informasjon som sier noe om den fremtidige utviklingen slik at du er forberedt og kan sette inn de riktige tiltakene.

God virksomhetsrapportering baserer seg på en kombinasjon av operativ nøkkelinformasjon, KPIer, regnskapsrapporter, proaktive analyser og avviksforklaringer.

Har din bedrift behov for bedre styring og kontroll. Ta da kontakt med vår seniorrådgiver Gunn Astri Hegna Jansen.

Du finner mer informasjon om henne her: Gunn Astri Hegna Jansen

Last også ned vårt informasjonsark om virksomhetsrapportering ved å trykke på denne linken: Konkurransefortrinn og vekst gjennom god virksomhetsrapportering

Vi styrker vårt miljø- og samfunnsengasjement

Skagerak Consulting er nå blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er et ledd i selskapets satsing på miljø og bærekraft. Sertifiseringsprosessen har bidratt til å sette fokus på mange forbedringsområder både i den interne driften og i det arbeidet vi gjør for våre kunder.

FNs bærekraftsmål har vært en viktig veileder i den prosessen vi har vært gjennom, og vi vil legge noen av disse målene til grunn for vårt arbeid og våre satsinger framover. Vi ønsker å satse spesielt på de områdene vi ser at vi kan ha en reell påvirkning, og har valgt å satse på tre av områdene:

– Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
– Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
– Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Som en del av sertifiseringsprosessen har en intern miljøgruppe gjennomført en miljøkartlegging og igangsatt tiltak innen blant annet innkjøp, energi, avfallssortering, transport etc. Gruppen har vært ledet av Tom R. Gogstad som har mer enn 12 års erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent.

Ta kontakt med oss hvis du selv ønsker å gjøre en innsats for miljøet og vår felles framtid. Vi tilbyr tjenester innen en rekke områder som miljøledelse, ISO 14001-sertifisering og Miljøfyrtårn-sertifisering.

Dette er stikkordet for 2020​:

Selv om dagens arbeidsmarked er bedre enn for 5 år siden, ser vi tydelige tendenser til at man må følge med for å være med. Nå er det ikke bare «armer og bein» som teller, slik det var da oljebransjen nærmest «støvsugde» markedet etter arbeidskraft. Nå er det først og fremst kompetanse som gjelder. Enkelte bedrifter både opp- og nedbemanner på samme tid fordi behovet har endret seg.

Men må bedriften nødvendigvis nedbemanne? Hva med en omstilling?

Et fint eksempel er en bank jeg var i kontakt med i forrige uke. Nå som skrankene er borte, hvor er de ansatte blitt av?

En representant for de ansatte fortalte at de var i gang med omstilling. Nå var det ikke økonomer de trengte flere av, nå var det mennesker med IT-kunnskap. Mennesker som kunne utvikle smarte og effektive bankløsninger, men også svare kundene på spørsmål via chat, e-post og på telefon. Banken hadde ikke behov for å gå til oppsigelser, men for omstilling og gi tilbud til de ansatte om etterutdanning. Denne bedriften visste hva de hadde behov for og satte i gang tiltak for å beholde sine ansatte.

Stikkordet for 2020 er altså «endring»

Ikke alle bedrifter har klarlagt sine behov for kompetanse, dermed er de ikke forberedt når behovet oppstår. Det er både smart og økonomisk å være forberedt i et marked i konstant endring. I stedet for å gå til oppsigelser, kan bedriften beholde sine ansatte hvis begge parter er positive til, og evner en omstillingsprosess.

Bedre og mer smidige prosesser

Ved slike endringer i organisasjonen kan vi bidra til å gjøre prosessen så smidig, effektiv og produktiv som mulig ved en tilpasset karriereveiledning. Vi kartlegger den ansattes kunnskaper, ønsker og mål, og coacher vedkommende videre i positiv retning.

Hvis oppsigelser/nedbemanning er uunngåelig, lærer vi den ansatte å skrive informative CV’er og spissede søknader, avtale møter, forbereder dem til intervjuer m.m.

Gode prosesser gir godt renommé

Når den enkelte blir møtt med et profesjonelt apparat etter en beskjed om omstilling eller nedbemanning, vil det gi positive ringvirkninger – både for den ansatte og for bedriften som helhet. Kanskje ønsker bedriften den ansatte tilbake igjen på et senere tidspunkt? Uansett er en slik profesjonell løsning på en vanskelig situasjon, noe som vil gi bedriften et godt renommé blant fremtidige jobbsøkere.

Vi har lang og allsidig erfaring fra både store, mellomstore og små bedrifter når det gjelder rekruttering, organisasjonsendringer, omstillinger og nedbemanning.

I Skagerak Consulting har vi flere dyktige bedriftsrådgivere med erfaringer fra ulike fagområder, slik at vi kan dekke kundenes ulike behov. Ta kontakt med Lisbeth H. Holen eller en av våre andre rådgivere for en uforpliktende samtale om du vil ha mer informasjon om hva vi kan bidra med.

Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole

Skagerak Consulting har bistått Utdanningsdirektoratet i utvikling av en ny faglig veileder som skal bidra til en god oppstart for nyutdannede lærere. Denne veilederen tas nå i bruk på skoler over hele landet.

Kompetanseutvikling og veiledning

Det er ikke alt som læres gjennom utdanningen; noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Det er klart formulert i arbeidsmiljøloven at det er arbeidsgiver som har ansvar for at den nyutdannede nytilsatte ivaretas på en god måte; kompetanseutvikling og veiledning er en viktig del av dette ansvaret. Likevel vet vi at når det kommer til systematikk, omfang og kvalitet på veiledning er det store ulikheter i hva som møter den nyutdannede i det viktige første året i yrkeskarrieren.

Nyutdannede lærere opplever utrygghet

En konsekvens av dette er at nyutdannede nytilsatte opplever utrygghet i forhold til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen. Ikke minst er dette en kjent problemstilling når det gjelder nyutdannede lærere i barnehage og skole som har vist seg å føre til et bekymringsfullt høyt frafall fra yrket allerede i de aller første yrkesårene.

Veileder for veiledning

For å møte denne utfordringen har Utdanningsdirektoratet fått oppdraget med å utarbeide en faglig veileder for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Veilederen er digital og beskriver felles kjennetegn på velfungerende veiledningssystem og gir råd om hvordan arbeidsgivere kan etablere et bærekraftig system for veiledning som er tilpasset lokale behov og forutsetninger. Veilederen gir også mange eksempler på god praksis til nytte for barnehage- og skoleeiere, styrere og rektorer, veilederutdannere og veiledere. Også nyutdannede vil ha nytte av veilederen for å bli kjent med hvilke rettigheter og plikter de selv har.

Skagerak Consulting har bistått Utdanningsdirektoratet i utvikling av den faglige veilederen. Vi kan tilby støtte og bistand til offentlige og private eiere og ledere i skoler og barnehager i utvikling av gode systemer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehager og skoler.

Ønsker du å vite mer om veiledning av nyutdannede lærere eller andre problemstillinger knyttet til skoleledelse, kan du kontakte vår rådgiver: Solveig Hvidsten Dahl.

Lenken til veilederen finner du her: Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?