Category Archives: Nyheter

Skagerak Consulting vokser videre

Sverre Palm - Skagerak Consulting

Skagerak Consulting videreutvikler virksomheten i Oslo og østlandsområdet og har nå fått Sverre Palm med på laget.

Sverre vil jobbe primært med leder- og spesialistrekruttering, men ønsker også bruke sin erfaring på andre tjenester som lederstøtte, bedriftsrådgivning, karriererådgivning og talentvurderinger. Sverre er kjent for å yte høy grad av service overfor sine kunder. Han setter seg godt inn i virksomhetene han jobber med, og følger alltid opp kandidaten og kunde etter ansettelsen. Vi er veldig glade for at vi har fått Sverre med på laget. Han blir et solid tilskudd til et allerede dyktig rekrutteringsteam ved vårt kontor i Oslo.

Sverre har både lang og bred erfaring med rekrutteringsarbeid. De siste 12 årene har han gjennomført et stort antall prosesser innen executive search og rekruttering av ledere og spesialister i ulike bransjer og offentlige virksomheter. Den senere tiden har han hatt ansvar for en rekke rekrutteringsprosesser innen salg og salgsledelse og da spesielt innenfor IT og matverdikjeden.

Sverre er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har erfaring fra ledende IT-selskaper som Siemens Business Services og Hands ASA hvor han hadde ulike stillinger innen mellomledelse og toppledelse. Han har også erfaring fra revisjon og økonomistyring i kommunal sektor. De siste 12 årene har arbeidet som hodejeger i Mercuri Urval og Kaluna. Hans lange og brede bakgrunn har gitt han solid innsikt i ulike bransjer og ikke minst et stort nettverk.

Du finner Sverres kontaktinformasjon her: Sverre Palm

Virus på markedssituasjonen? Invester i antistoffer i dag!

Det er virus på «normale markedsforhold». Hvilke antistoffer trenger din bedrift for å beholde kundene og opprettholde verdiskapningen?
Jeg stiller fire spørsmål som kaster nytt lys på nåsituasjonen og gir deg råd om hvor du kan starte å utvikle antistoffene som tar bedriften gjennom – og verner best – når krisen inntreffer.

 

Ledere opplever det utfordrende å vite hva som på beste måte kan gjenreise virksomheten etter korona-nedstengningen.

Kriser gjør endring helt nødvendig

Stengte grenser og reiserestriksjoner er krise for aktører i reiselivsbransjen – og skaper samtidig et rekordår uten sidestykke for aktører i dagligvarebransjen.
Omstillingsevne er et spørsmål om overlevelse i næringslivet – på godt og ondt. Bedriftens evne til å håndtere endring og omstilling er de beste antistoffene som holder organisasjonen sterk uansett værforhold.

I kjølvannet av korona-nedstengningen i samfunnet har vi sett endringer i sanntid som påvirker markedsmuligheter. Et eksempel på dette er hvordan næringslivet tok i bruk digitale møteplasser raskere enn noensinne. For ditt selskap kan muligens denne ene endringen bety starten på en gullalder. For andre bedrifter kan digitaliseringen av tjenester, arbeidsplasser og møtevirksomhet fremskynde markedsforhold og forventninger hos kundene som normalt ville tatt 3-5 år.

Hvordan gjenreiser du din virksomhet i nye tider?

Har du allerede valgt å ta opp daglig drift helt ukritisk –  uten å vurdere om det fremdeles gir mening når omgivelsene i markedet er endret? Kanskje er markedsforholdene for din bedrift for øyeblikket lite endret, men hvor lenge vil det vare når de eksterne omgivelsene gradvis flytter seg?

Åpne øynene – og puss brillene!

Akkurat nå skal kanskje bedriften «bare komme tilbake» etter korona. Det er naturligvis første prioritet. Likevel er det viktig å gjøre gode valg i dag som øker vekst, verdiskapning og nye arbeidsplasser for morgendagen.

Mitt råd er å åpne øynene og ta deg tid til å pusse brilleglassene. Se nøye på og vurder den nye nåsituasjonen.

Hva er den nye nå-situasjonen for din bedrift?

Metodene og oppskriftene som ledet bedriften dit dere står i dag, er ikke nødvendigvis de samme som vil føre dere videre til neste etappe mellom korona-smittetoppene. Og vær kritisk. Ta sjansen på å la en rådgiver se med nye øyne på din nåsituasjon. Jeg tar gjerne en prat med deg og byr på en times møte – uforpliktende og helt gratis. Ta kontakt på e-post i dag.

Les mine fire spørsmål som hjelper deg
å vurdere nå-situasjonen:

 

1. Hvor lenge er det siden du og ledergruppen fikk ny innsikt om markedet?

Det begynner å bli lenge siden bransjer var helt klart avgrenset. Teknologi fører til bransjeglidning og gir spillerom for nye konkurrenter. Som konsulent er min erfaring at de aller fleste ledere er bevisst på bransjeglidninger. Likevel er det overraskende få ledere som har reflektert over hva det betyr for din bedrift, din rolle og konkurransekraft. Jeg mener dette er årsaken til at mange bedrifter er mer sårbare for endringer i markedsforhold enn nødvendig. Ledergruppens oppfatning av egen kunnskap og innsikt er ofte overvurdert internt i gruppen, mens realiteten dessverre er at de har mistet sidesynet for lenge siden. Det hjelper lite å være ekspert i «egen» bransje, når konkurransen foregår utenfor.

Ny innsikt og trendanalyse åpner dørene til fremtidens forretningsmodell. Vi oppdaterer deg og din ledergruppe – Skagerak Consulting tilbyr innsikt og trendanalyse.

2. Hvordan vurderer du risiko?

Min erfaring tilsier at ledere har en ufullstendig forståelse av helhetlig risikosituasjon. Risiko er mer enn trusler. Risiko er også å ta feil valg til feil tid – eller å overse muligheter. Når risikobildet feilvurderes er resultatet ofte at organisasjonen blir sittende i ventemodus unødvendig lenge.
Den beste kuren mot usikkerhet er å søke klarhet i fakta og analyse som tar din organisasjon ned fra gjerdet og tilbake i manesjen.

Risikoanalyse er et effektivt virkemiddel som gir klarhet hva som er de reelle usikre faktorene, slik at disse kan håndteres systematisk og til rett tid. I tillegg danner risikoanalyse et tydelig bilde markedsmuligheter som det er mest lønnsomt å utforske. Det gir deg som leder helhetlig oversikt som gir gode beslutninger og investeringer til rett tid.

Analyse kan gi klarhet til å ta gode valg. Hva som er rett strategi for din bedrift avhenger av mange variabler og kan endre seg over tid. Dette er en viktig årsak til at det er utfordrende for ledere å vite akkurat når strategien har mistet sin relevans og når risikobildet trenger en oppdatering. Ledergruppens strategiske beslutninger og risikovurdering bør uansett baseres på klarhet gjennom analyse og fakta – ikke kollektiv synsing og magefølelse.

Vi gir deg klarhet gjennom analyse – les mer om hvordan vi kan hjelpe

 

3. I hvor stor grad er trygghet viktigst for deg og din organisasjon?

Venter du på at forutsigbarhet skal komme ridende over fjellet på en hvit hest? Hvis du er avhengig av 100 % trygghet for å ta beslutninger og handle – vil du bli skuffet.

Vi kan ikke forutse og verne oss mot enhver stor eller liten krise som måtte komme vår vei. Tryggheten du søker finnes ikke i et excel-ark eller bak lukkede dører i et eksklusivt selskap.

Trygghet finnes ikke i et excel-ark eller bak lukkede dører

Den beste måten å tåle krevende værforhold på, er å bygge en omstillingsdyktig organisasjon. De sterkeste teamene som leverer vekst og lønnsomhet over lang tid – uansett værforhold – er de som har evnen til å håndtere endring gjennom å søke innsikt, lære og justere planer.

Forvalter du trygghet?

I min tid som konsulent har jeg utfordret mange ledere til å tenke nytt i stedet for å forvalte trygghet. Jeg er opptatt av at ledere har mot til å tenke nytt og bryte etablerte sannheter. Dette er en av mine fanesaker fordi markedsforhold kan endre seg i løpet av kort tid, slik vi så da Norge ble korona-stengt. Likevel er det viktig å huske på at det ikke bare er situasjoner som korona-utbruddet som endrer markedsforhold. Det skjer kontinuerlig, men ikke alle endringer er like lett å legge merke til i hverdagen.

E24: Ølnekt i kiosker og bensinstasjoner skjermer daglivarebransjen for konkurranse

Alt kan ikke reddes

Evnen til omstilling og nyskapning er avgjørende for å overleve i og etter en krise. Omstillingsdyktige bedrifter vil være i stand til å opprettholde verdiskapning, vekst og lønnsomhet uansett markedsforhold – på kort og lang sikt.

De klokeste lederne lytter til min utfordring om å re-vurdere etablerte metoder og innovere mer. Noen ganger trenger de tid til å la det synke litt. Men når de tar utfordringen er de samtidig blitt bevisst på hva utvikling krever av hver enkelt – inkludert seg selv.

Lettere sagt enn gjort? Riktig.

Endring og omstilling er ikke for pyser. Eller de utålmodige.
Men at noe er utfordrende er ikke god nok grunn til å gi opp før startskuddet. Jeg kan bekrefte av egen erfaring at belønningen er verdt innsatsen.

Avslutt jakten på trygghet i dag. Len deg istedet inn i usikkerhet med nysgjerrighet og selvtillit. Det første steget er det du som leder som må ta – og jeg hjelper deg gjerne fra sidelinjen.

Se hvordan Skagerak Consulting utvikler strategiske scenarier

 

4. Hvor stor del av arbeidstiden bruker du på daglig drift?

 

I likhet med svært mange norske ledere bruker du sannsynligvis 95-100 % av arbeidstiden på oppgaver knyttet til operativ, daglig drift. Det som imidlertid er skremmende med dette – som altfor få har reflektert over – er at det samtidig innebærer at du og dine kolleger bruker kun 0-5 % på tema knyttet til fremtidig næring.

Det er sørgelig lite – og nesten uansvarlig i mine øyne.

Hva skal bedriften leve av i neste fase? Hva er din fremtidige forretningsmodell når dagens vekst flater ut? Altfor mange ledere og medarbeidere løper fort for å levere dagens bestillinger – men altfor få investerer nok tid og ressurser i hvordan bedriften skal opprettholde lønnsomhet, arbeidsplasser og verdiskapning på lengre sikt.

Når bedriften er i vekst er det naturlig at daglig drift tar det meste av kapasiteten i organisasjonen – likevel vet ingen hvor lenge en stigende salgskurve varer.

E24: International Monetary fund (IMF) spår dypere økonomisk nedgang enn antatt i verdensøkonomien

Jeg opplever at ledere skaper falsk trygghet ved å prioritere daglig drift som sikrer resultater på kort sikt. Konsekvensen av å ikke ha nok fokus på fremtidige forretningsmodeller og inntjening innebærer en langt større risiko enn du kanskje har tenkt over.
Vi vet at mange bedrifter erfarte dette i korona-situasjonen – og strever fremdeles. Driftsmodellen og næringsgrunnlaget viste seg å være for avhengig av en spesifikk kundegruppe eller markedsforhold.

Overdrevet fokus på kortsiktige resultater sperrer utsikten for langsiktig vekst.

Det er risikabelt å bli for oppslukt av operative oppgaver og kortsiktige mål, fordi det overlater lite spillerom og tid til langsiktig utvikling.

Vekstvinner i ditt marked? Én god og en dårlig nyhet…

Hvis ditt selskap har levert vekst i mer enn 3-5 år, er min påstand at det samtidig mangler langsiktige strategiske planer som er i daglig bruk i hele organisasjonen.

Den dårlige nyheten er at fravær av strategi og langsiktighet gjør organisasjonen sårbar i større grad enn du selv er klar over.
Den gode nyheten er at når vekstkurven peker oppover er bedriften inne i ett av to gylne tider for innovasjon.

Innovere når du kan – eller fordi du må?

Strategisk nyskapning for å finne fremtidens næring er innovasjon motivert av å utforske fordi du vil og kan. Det andre gylne tidspunktet for innovasjon er på nedadgående kurve. Det er å innovere fordi du må – ofte med mindre ressurser og motivasjon. Når kurven peker nedover, er det ikke godt nok å være god på daglig drift. Da er behovet større for å gjøre nytte av investeringen  i langsiktig strategi.

Ingen kan vite hva fremtiden bringer, men vi kan hjelpe deg å skape bedre balanse mellom daglig drift og fremtidig inntjening.

Vi hjelper deg i medgang og motgang – les mer om innovasjon her

Har din bedrift anti-stoffer mot virus på markedssituasjonen?

Når du nå har lest mine spørsmål – hvordan ser nå-situasjonen ut? Har din bedrift anti-stoffene som sørger for at dere beholder kundene gjennom og etter korona-viruset?

For noen bedrifter er det utfordrende nok å komme seg igjennom krisen. Likevel vet vi fortsatt ikke om kuren samfunnet tar for å holde næringslivet i gang vil gi konsekvenser som også skaper endringer vi ikke er forberedt på.
Vi kan ikke ta høyde for alt – men vi kan utvikle planer, ledere og organisasjonen til å absorbere og håndtere endringer.

Er du usikker på hvor du skal starte?

Jeg tar gjerne en prat med deg. Jeg byr på en times møte – uforpliktende og helt gratis.

I møtet kan du beskrive bedriftens situasjon og dine utfordringer som leder. Jeg behandler alle opplysninger konfidensielt, og signerer gjerne en erklæring om du ønsker det.
Ved slutten av møtet kommer vi frem til om jeg er rett samarbeidsparter for dine og bedriftens utfordringer.

Skulle det være behov for annen kompetanse henviser jeg deg gjerne videre i mitt nettverk og sender med mine anbefalinger, tanker og råd på veien. I så fall har vi begge investert en time i en helt uforpliktende samtale. Verre er det ikke. Tar du utfordringen?

Ring nå – eller klikk her for å sende en e-post!

Kontaktinformasjon finner du her

Om skribenten:
Nancy Fandler Brodin har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I tillegg har Nancy fullført program i strategisk scenarioplanlegging ved University of Oxford / Said Business School og er sertifisert fasilitator i innovasjon.

Nancy Fandler Brodin er en erfaren rådgiver og konsulent innen strategi, innovasjon og kulturutvikling. Nancy har i en årrekke vært rådgiver til toppledere og organisasjoner innen blant annet dagligvare-, reiseliv, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg og anlegg- og elektrobransjen.

Nancy er en positiv og engasjert konsulent og fasilitator som vektlegger tverrfaglig involvering fra hele organisasjonen i sine strategi- og innovasjonsprosesser.

Nå kan du få hjelp til å skape nye muligheter

I en tid hvor mange bedrifter står foran en usikker framtid og har behov for innovasjon og nyskapning, er det med stor glede vi kan fortelle at Nancy Fandler Brodin nå har begynt som seniorrådgiver i Skagerak Consulting.

Nancy er en erfaren rådgiver og konsulent innen strategi, innovasjon og kulturutvikling. I Skagerak Consulting skal Nancy jobbe med strategi og innovasjonsprosesser – høyaktuelle temaer for virksomheter med behov for omstilling og nytenkning som følge av koronaepidemien.

Nancy har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun er også sertifisert fasilitator i innovasjon og kompetanse innen strategisk scenarioplanlegging fra University of Oxford / Said Business School.

Strategi og innovasjon er ikke lukkede prosesser

Nancy vektlegger involvering fra hele organisasjonen i både strategi- og innovasjonsprosesser, og har erfaring med å inkludere kulturutvikling som aktiv del i implementering av strategier.

Skagerak Consulting hjelper din bedrift med innovasjon

Nancy kommer til Skagerak Consulting fra stilling som partner i Scandinavian Technology Institute. Hun har i en årrekke vært rådgiver til toppledere og organisasjoner innen blant annet dagligvare-, reiseliv, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg og anlegg- og elektrobransjen.

Korona-nedstengning har skapt utfordringer i næringslivet

Vi står inne i en krevende tid for mange virksomheter i både privat og offentlig sektor. Behovet for å søke nye løsninger, tilpasse forretningsmodell og innovere for å ta ny posisjon i markedet er tydeligere enn noen gang.

Vi oppdaterer din ledergruppe med ny innsikt og trendanalyse

Nancy gleder seg til å bidra med råd og prosesser som skal gjenreise norsk næringsliv og starte en ny epoke etter korona.
Jeg er klar til å hjelpe deg i din situasjon til å tenke nytt og strategisk. Valgene du tar som leder i dag vil ha stor betydning i årene som kommer: for kunden, medarbeideren og samfunnet, sier Nancy.

Vi ønsker Nancy velkommen på laget i Skagerak Consulting.

Ta kontakt med Nancy om du har behov for bistand.
Du finner hennes kontaktinformasjon her: Nancy Fandler Brodin

Les også: Virus på markedssituasjonen? Invester i bedriftens anti-stoffer idag

Skagerak Consulting styrker rekrutteringsteamet i Oslo

Skagerak Consulting er offensive og jobber aktivt med å videreutvikle virksomheten i Oslo og østlandsområdet.

Vi har gleden av å meddele at Wendy Skjellnan blir en del av Oslo-teamet i Skagerak Consulting. Wendy vil jobbe med leder- og spesialistrekruttering samt bistå innen organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Hun blir et solid tilskudd til et allerede dyktig rekrutteringsteam ved vårt kontor i Oslo.

Wendy har over 20 års erfaring innen headhunting, rekruttering og rådgivning og har jobbet i ulike sentrale HR-roller, blant annet som HR-sjef ved Huhtamaki Norway og Christiania Glas Magasin.

Wendy er en faglig sterk rådgiver. Med sin lange og varierte erfaring og gode forretningsforståelse, gir hun tydelige, utfordrende og godt funderte råd ved rekruttering av ledere og spesialister eller som rådgiver i prosesser knyttet til HR.

-Vi er stolte og ydmyke over at Wendy ønsker å bli en del av Skagerak Consulting. Hun vil bli et solid tilskudd til teamet i Oslo og Østlandet. Wendy vil bidra til at vi ytterligere styrker vår posisjon både i privat og offentlig sektor, sier daglig leder Erik Aasmundtveit og seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad
Vi ønsker Wendy velkommen og lykke til!

For mer informasjon om Wendy, klikk deg inn her: Wendy Skjellnan

Behov for hjelp i forbindelse med korona-situasjonen?

Den pågående korona-krisen setter særlige krav til styring, ledelse og rask handling fra styret og daglig leder for å sikre selskapets framtidige drift. Situasjonen er uklar. Det må gjøres risikovurdering, tiltak må iverksettes, nye muligheter må finnes.

Vi er tilgjengelig for å gi deg råd eller bistand knyttet til planlegging og realisering av tiltak i den pågående situasjonen. Dette kan gjelde områder som virksomhetens:

  • strategi og forretningsmessige utvikling
  • styring, ledelse og forholdet mellom styret og ledelsen i den pågående situasjonen
  • økonomiske forhold, budsjett- og likviditetsanalyse, mulige tiltak etc.
  • leverandør- og kundeforhold
  • HR og bemanning
HR og bemanning

Som følge av situasjonen vil en rekke virksomheter måtte vurdere nødvendige endringer og tilpasninger i organisering og bemanning. Ett relevant tiltak er permittering, der det blant annet er vedtatt nye, midlertidige reguleringer. Vi kan bistå med råd og veiledning rundt:

  • de generelle vilkårene for permittering
  • gjeldende saksbehandlingskrav

Ved spørsmål om ovenstående, kontakt: Tore Eriksen

Normal drift under unormale omstendigheter

Selv om verden står oppe i en krevende situasjon, forsøker vi å opprettholde normal drift. Våre rådgivere er parate til å hjelpe våre kunder. Vi har imidlertid tatt nødvendige forholdsregler for å hindre smittespredning.

I tillegg til omfattende hygienetiltak, er alle møter av ikke-kritisk art utsatt eller gjennomføres per telefon eller digitalt.

Våre rådgivere jobber fra sine hjemmekontor og er tilgjengelige som vanlig på telefon, e-post, Teams, Skype eller andre elektroniske medier.

Ta kontakt med oss hvis det er noe vi kan bistå med.

Du finner rådgivernes kontaktinformasjon her: Rådgivere

Konkurransefortrinn og vekst gjennom god virksomhetsrapportering

For å kunne ta de riktige beslutningene som leder, er du avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag. I en stadig mer kompleks hverdag er god virksomhetsrapportering blitt et viktig konkurransefortrinn. Det gir deg som leder mulighet til å ta raske og riktige beslutninger.

Uansett om du driver en stor eller liten virksomhet, er det viktig å ha kontroll over driften. Har du kontroll over de riktige nøkkeltallene, vil du også få viktige indikasjoner på hvilke beslutninger ledelsen må ta i for å skape vekst og positiv utvikling.

Hovedhensikten med rapportering er ikke å fortelle hva som er skjedd, men å fremskaffe informasjon som sier noe om den fremtidige utviklingen slik at du er forberedt og kan sette inn de riktige tiltakene.

God virksomhetsrapportering baserer seg på en kombinasjon av operativ nøkkelinformasjon, KPIer, regnskapsrapporter, proaktive analyser og avviksforklaringer.

Har din bedrift behov for bedre styring og kontroll. Ta da kontakt med vår seniorrådgiver Gunn Astri Hegna Jansen.

Du finner mer informasjon om henne her: Gunn Astri Hegna Jansen

Last også ned vårt informasjonsark om virksomhetsrapportering ved å trykke på denne linken: Konkurransefortrinn og vekst gjennom god virksomhetsrapportering

Vi styrker vårt miljø- og samfunnsengasjement

Skagerak Consulting er nå blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er et ledd i selskapets satsing på miljø og bærekraft. Sertifiseringsprosessen har bidratt til å sette fokus på mange forbedringsområder både i den interne driften og i det arbeidet vi gjør for våre kunder.

FNs bærekraftsmål har vært en viktig veileder i den prosessen vi har vært gjennom, og vi vil legge noen av disse målene til grunn for vårt arbeid og våre satsinger framover. Vi ønsker å satse spesielt på de områdene vi ser at vi kan ha en reell påvirkning, og har valgt å satse på tre av områdene:

– Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
– Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
– Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Som en del av sertifiseringsprosessen har en intern miljøgruppe gjennomført en miljøkartlegging og igangsatt tiltak innen blant annet innkjøp, energi, avfallssortering, transport etc. Gruppen har vært ledet av Tom R. Gogstad som har mer enn 12 års erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent.

Ta kontakt med oss hvis du selv ønsker å gjøre en innsats for miljøet og vår felles framtid. Vi tilbyr tjenester innen en rekke områder som miljøledelse, ISO 14001-sertifisering og Miljøfyrtårn-sertifisering.

Dette er stikkordet for 2020​:

Selv om dagens arbeidsmarked er bedre enn for 5 år siden, ser vi tydelige tendenser til at man må følge med for å være med. Nå er det ikke bare «armer og bein» som teller, slik det var da oljebransjen nærmest «støvsugde» markedet etter arbeidskraft. Nå er det først og fremst kompetanse som gjelder. Enkelte bedrifter både opp- og nedbemanner på samme tid fordi behovet har endret seg.

Men må bedriften nødvendigvis nedbemanne? Hva med en omstilling?

Et fint eksempel er en bank jeg var i kontakt med i forrige uke. Nå som skrankene er borte, hvor er de ansatte blitt av?

En representant for de ansatte fortalte at de var i gang med omstilling. Nå var det ikke økonomer de trengte flere av, nå var det mennesker med IT-kunnskap. Mennesker som kunne utvikle smarte og effektive bankløsninger, men også svare kundene på spørsmål via chat, e-post og på telefon. Banken hadde ikke behov for å gå til oppsigelser, men for omstilling og gi tilbud til de ansatte om etterutdanning. Denne bedriften visste hva de hadde behov for og satte i gang tiltak for å beholde sine ansatte.

Stikkordet for 2020 er altså «endring»

Ikke alle bedrifter har klarlagt sine behov for kompetanse, dermed er de ikke forberedt når behovet oppstår. Det er både smart og økonomisk å være forberedt i et marked i konstant endring. I stedet for å gå til oppsigelser, kan bedriften beholde sine ansatte hvis begge parter er positive til, og evner en omstillingsprosess.

Bedre og mer smidige prosesser

Ved slike endringer i organisasjonen kan vi bidra til å gjøre prosessen så smidig, effektiv og produktiv som mulig ved en tilpasset karriereveiledning. Vi kartlegger den ansattes kunnskaper, ønsker og mål, og coacher vedkommende videre i positiv retning.

Hvis oppsigelser/nedbemanning er uunngåelig, lærer vi den ansatte å skrive informative CV’er og spissede søknader, avtale møter, forbereder dem til intervjuer m.m.

Gode prosesser gir godt renommé

Når den enkelte blir møtt med et profesjonelt apparat etter en beskjed om omstilling eller nedbemanning, vil det gi positive ringvirkninger – både for den ansatte og for bedriften som helhet. Kanskje ønsker bedriften den ansatte tilbake igjen på et senere tidspunkt? Uansett er en slik profesjonell løsning på en vanskelig situasjon, noe som vil gi bedriften et godt renommé blant fremtidige jobbsøkere.

Vi har lang og allsidig erfaring fra både store, mellomstore og små bedrifter når det gjelder rekruttering, organisasjonsendringer, omstillinger og nedbemanning.

I Skagerak Consulting har vi flere dyktige bedriftsrådgivere med erfaringer fra ulike fagområder, slik at vi kan dekke kundenes ulike behov. Ta kontakt med Lisbeth H. Holen eller en av våre andre rådgivere for en uforpliktende samtale om du vil ha mer informasjon om hva vi kan bidra med.