Category Archives: Nyheter

Vi styrker vårt miljø- og samfunnsengasjement

Skagerak Consulting er nå blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er et ledd i selskapets satsing på miljø og bærekraft. Sertifiseringsprosessen har bidratt til å sette fokus på mange forbedringsområder både i den interne driften og i det arbeidet vi gjør for våre kunder.

FNs bærekraftsmål har vært en viktig veileder i den prosessen vi har vært gjennom, og vi vil legge noen av disse målene til grunn for vårt arbeid og våre satsinger framover. Vi ønsker å satse spesielt på de områdene vi ser at vi kan ha en reell påvirkning, og har valgt å satse på tre av områdene:

– Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
– Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
– Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Som en del av sertifiseringsprosessen har en intern miljøgruppe gjennomført en miljøkartlegging og igangsatt tiltak innen blant annet innkjøp, energi, avfallssortering, transport etc. Gruppen har vært ledet av Tom R. Gogstad som har mer enn 12 års erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent.

Ta kontakt med oss hvis du selv ønsker å gjøre en innsats for miljøet og vår felles framtid. Vi tilbyr tjenester innen en rekke områder som miljøledelse, ISO 14001-sertifisering og Miljøfyrtårn-sertifisering.

Dette er stikkordet for 2020​:

Selv om dagens arbeidsmarked er bedre enn for 5 år siden, ser vi tydelige tendenser til at man må følge med for å være med. Nå er det ikke bare «armer og bein» som teller, slik det var da oljebransjen nærmest «støvsugde» markedet etter arbeidskraft. Nå er det først og fremst kompetanse som gjelder. Enkelte bedrifter både opp- og nedbemanner på samme tid fordi behovet har endret seg.

Men må bedriften nødvendigvis nedbemanne? Hva med en omstilling?

Et fint eksempel er en bank jeg var i kontakt med i forrige uke. Nå som skrankene er borte, hvor er de ansatte blitt av?

En representant for de ansatte fortalte at de var i gang med omstilling. Nå var det ikke økonomer de trengte flere av, nå var det mennesker med IT-kunnskap. Mennesker som kunne utvikle smarte og effektive bankløsninger, men også svare kundene på spørsmål via chat, e-post og på telefon. Banken hadde ikke behov for å gå til oppsigelser, men for omstilling og gi tilbud til de ansatte om etterutdanning. Denne bedriften visste hva de hadde behov for og satte i gang tiltak for å beholde sine ansatte.

Stikkordet for 2020 er altså «endring»

Ikke alle bedrifter har klarlagt sine behov for kompetanse, dermed er de ikke forberedt når behovet oppstår. Det er både smart og økonomisk å være forberedt i et marked i konstant endring. I stedet for å gå til oppsigelser, kan bedriften beholde sine ansatte hvis begge parter er positive til, og evner en omstillingsprosess.

Bedre og mer smidige prosesser

Ved slike endringer i organisasjonen kan vi bidra til å gjøre prosessen så smidig, effektiv og produktiv som mulig ved en tilpasset karriereveiledning. Vi kartlegger den ansattes kunnskaper, ønsker og mål, og coacher vedkommende videre i positiv retning.

Hvis oppsigelser/nedbemanning er uunngåelig, lærer vi den ansatte å skrive informative CV’er og spissede søknader, avtale møter, forbereder dem til intervjuer m.m.

Gode prosesser gir godt renommé

Når den enkelte blir møtt med et profesjonelt apparat etter en beskjed om omstilling eller nedbemanning, vil det gi positive ringvirkninger – både for den ansatte og for bedriften som helhet. Kanskje ønsker bedriften den ansatte tilbake igjen på et senere tidspunkt? Uansett er en slik profesjonell løsning på en vanskelig situasjon, noe som vil gi bedriften et godt renommé blant fremtidige jobbsøkere.

Vi har lang og allsidig erfaring fra både store, mellomstore og små bedrifter når det gjelder rekruttering, organisasjonsendringer, omstillinger og nedbemanning.

I Skagerak Consulting har vi flere dyktige bedriftsrådgivere med erfaringer fra ulike fagområder, slik at vi kan dekke kundenes ulike behov. Ta kontakt med Lisbeth H. Holen eller en av våre andre rådgivere for en uforpliktende samtale om du vil ha mer informasjon om hva vi kan bidra med.

Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole

Skagerak Consulting har bistått Utdanningsdirektoratet i utvikling av en ny faglig veileder som skal bidra til en god oppstart for nyutdannede lærere. Denne veilederen tas nå i bruk på skoler over hele landet.

Kompetanseutvikling og veiledning

Det er ikke alt som læres gjennom utdanningen; noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Det er klart formulert i arbeidsmiljøloven at det er arbeidsgiver som har ansvar for at den nyutdannede nytilsatte ivaretas på en god måte; kompetanseutvikling og veiledning er en viktig del av dette ansvaret. Likevel vet vi at når det kommer til systematikk, omfang og kvalitet på veiledning er det store ulikheter i hva som møter den nyutdannede i det viktige første året i yrkeskarrieren.

Nyutdannede lærere opplever utrygghet

En konsekvens av dette er at nyutdannede nytilsatte opplever utrygghet i forhold til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen. Ikke minst er dette en kjent problemstilling når det gjelder nyutdannede lærere i barnehage og skole som har vist seg å føre til et bekymringsfullt høyt frafall fra yrket allerede i de aller første yrkesårene.

Veileder for veiledning

For å møte denne utfordringen har Utdanningsdirektoratet fått oppdraget med å utarbeide en faglig veileder for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Veilederen er digital og beskriver felles kjennetegn på velfungerende veiledningssystem og gir råd om hvordan arbeidsgivere kan etablere et bærekraftig system for veiledning som er tilpasset lokale behov og forutsetninger. Veilederen gir også mange eksempler på god praksis til nytte for barnehage- og skoleeiere, styrere og rektorer, veilederutdannere og veiledere. Også nyutdannede vil ha nytte av veilederen for å bli kjent med hvilke rettigheter og plikter de selv har.

Skagerak Consulting har bistått Utdanningsdirektoratet i utvikling av den faglige veilederen. Vi kan tilby støtte og bistand til offentlige og private eiere og ledere i skoler og barnehager i utvikling av gode systemer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehager og skoler.

Ønsker du å vite mer om veiledning av nyutdannede lærere eller andre problemstillinger knyttet til skoleledelse, kan du kontakte vår rådgiver: Solveig Hvidsten Dahl.

Lenken til veilederen finner du her: Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?

Masterclass i personlighetspsykologi – Oslo 28.01.2020

Ønsker du å lære mer om deg selv, få økt forståelse av hvordan du virker på andre, samt bedre kommunikasjon og samhandling både på jobb og privat? Ønsker du også å få mer kunnskap om hvordan du kan bruke personlighetstester i rekruttering og utvikling på jobb?

Da ønsker vi deg velkommen til masterclass i personlighetspsykologi på Thon Hotel Storo i Oslo, 28. januar 2020.

Masterclassen er rettet mot ledere og HR-medarbeidere som ønsker å lære mer om seg selv og profesjonell bruk av personlighetstester. Du vil bli bedre kjent med egen personlighet gjennom NEO-PI 3 (basert på BIG 5-teorien) og JTI (Jungiansk typeindeks) med individuell tilbakemeldingssamtale.

Vi tror at det å selv ha gjennomført tester er en forutsetning for å kunne anvende testene på en god måte i en profesjonell sammenheng.

Du vil få oppdatert kunnskap om profesjonell bruk av personlighetstester, oversikt over hvilke tester som finnes i markedet, og få et dypdykk i bruk av testene Big 5 og JTI.

Kursholdere er Ellen Liverød Aasmundtveit og Tor Åge Skagestad Eikerapen.

Trykk her for påmelding og mer informasjon: PÅMELDING OG INFORMASJON

Ny nasjonal rammeavtale innen rekruttering og HR-consulting

OneCo AS har valgt Skagerak Consulting som partner på leveranser av rekrutteringstjenester og HR-consulting. OneCo AS er med sine over 3000 ansatte og en omsetning på over 3,2 milliarder NOK en av landets største tekniske entreprenører. OneCo AS blir en av Skagerak Consultings viktigste kunder.

På bildet ser vi Arnstein Moy Konserndirektør forretning og organisasjons utvikling, Lisbeth Holen og Odd-Arne Krogstad seniorrådgivere – executive search Skagerak Consulting.

– Vi er stolte over at OneCo AS har vist oss denne tilliten og valgt oss i Skagerak Consulting som leverandør av rekruttering og HR-consultings tjenester, sier Odd-Arne Krogstad, seniorrådgiver- executive search. Avtalen omfatter search og rekruttering på spesialist og leder nivå, samt rådgivningstjenester innen HR-området.

– OneCo er en spennende samarbeidspartner for oss, sier Holen og Krogstad. – De er opptatt av å være en innovativ og fremtidsrettet teknisk entreprenør som har fokus på samfunnsoppdrag og vekst. OneCo jobber innennfor elektro, telecom, AMS, automasjon, elkraft, marine/offshore, samferdsel, hus-/hjem, smartteknologi, sikkerhet, IKT og fornybar energi. Vi ønsker å være en god bidragsyter og sparringspartner og bidra til at OneCo løser sine viktige samfunnsoppdrag.

– Det er faktisk første gang OneCo inngår en partneravtale innen rekruttering og HR-consulting, så jeg er veldig spent, sier konserndirektør forretning & organisasjonsutvikling Arnstein Moy. Med vår størrelse og ambisjoner om vekst er det svært avgjørende å ha gode samarbeidspartnere innenfor dette området. Det er tøff kamp om de kloke hodene i vår bransje og for å finne disse må vi jobbe med de beste. Skagerak Consulting har gitt et svært godt inntrykk så langt i prosessen og vi er glade for å kunne inngå denne avtalen. Vi gleder oss til samarbeidet fremover, sier Arnstein Moy.

Du finner mer informasjon om OneCo her: OneCo

Lisbeth Håland Holen – ny seniorrådgiver i Kristiansand

Vi ønsker Lisbeth Håland Holen velkommen som seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Hun begynte hos oss 1. august og vil arbeide ut fra vårt avdelingskontor i Kristiansand.

Lisbeth kommer fra stillingen som leder for Adecco Sørlandet og seniorrådgiver i Adecco Search & Select. I SkC vil hun hovedsakelig jobbe med rekruttering, karriereveiledning og coaching.

Lisbeth har mer enn 25 års erfaring fra små og store konsern som daglig leder, salgssjef og rådgiver med rekruttering som spesialfelt. Hennes mangeårige erfaring innen bemanning og rekruttering på alle nivåer har gitt henne en solid kompetanse innen utvelgelse og kundetilfredshet.

Lisbeth er utdannet fra BI innen økonomi og personalledelse, med tilleggsutdanning fra UiA innen prestasjonscoaching. Hun er også sertifisert for testing av personlighet og evner med testverktøyene OPQ32, Matrigma, Map og Disc.

Du finner Lisbeths kontaktinformasjon her: Lisbeth Håland Holen

Inngår nasjonal rekrutteringsavtale med EL-PROFFEN

Skagerak Consulting og EL-PROFFEN har inngått en nasjonal rammeavtale. Rammeavtalen gjelder bistand til rekruttering av ledere, spesialister og medarbeidere til kjedens medlemmer. På bildet ser du akademisjef Ole-Henrik Isaksen i EL-PROFFEN og seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad i SkC i forbindelse med avtalesigneringen.

Avtalen er et ledd i EL-PROFFENs ambisjon om å tilby kompetanse og verdiskapende tjenester til kjedemedlemmene. Formålet med avtalen er å sikre gode kandidater og profesjonelle rekrutteringsprosesser i et marked preget av stadig sterkere konkurranse om de dyktigste medarbeiderne.

Utvikling av digitale rekrutteringsprosesser

Det er en ambisjon om at Skagerak Consulting og EL-PROFFEN sammen skal videreutvikle gode rekrutteringsprosesser for kjeden blant annet med større fokus på digitale prosesser og såkalt «employer branding» dvs. markedsføring av EL-PROFFEN som et attraktivt sted å jobbe.

Skagerak Consultings medarbeidere har fokus på rekruttering av ledere og spesialister, og har bred erfaring med rekruttering til den type stillinger som kjedens medlemmer har behov for.

Hovedkontakt med tung elektrofaglig bakgrunn

Hovedkontaktperson i Skagerak Consulting er seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad. Han har i tillegg til elektrofaglig utdannelse og lang arbeidserfaring innen bransjen, også god kjennskap til EL-PROFFEN fra den gangen kjeden ble etablert og var underlagt Elektroskandia.

«Det er med stor stolthet, men også litt ydmykhet, jeg ser fram til å bidra til at kjeden vokser og utvikler seg i årene framover. For å vokse trenger vi å hente inn nye, dyktige medarbeidere. Det er viktig at vi finner disse nye medarbeiderne utenfor medlemsbedriftene slik at vi tilfører ny kompetanse i stedet for å «stjele» folk fra hverandre. På denne måten vil vi forsterke vår posisjon overfor kundene som en dyktig og attraktiv leverandør.» sier Odd-Arne Krogstad.

Rekrutteringsprosesser over hele landet

En hel rekrutteringsprosess inneholder blant annet utarbeidelse av krav-/kandidatspesifikasjon, annonse-utforming, søk etter potensielle kandidater, intervjuer, personlighets- og evnetester samt sjekking av referanser. Skagerak Consulting vil gjennomføre rekrutteringsprosesser for EL-PROFFENS medlemmer over hele landet.

Ønsker du mer informasjon om den nye rammeavtalen, eller har du behov for rekrutteringsbistand, kan du ta direkte kontakt med:

Odd-Arne Krogstad Odd-Arne Krogstad Seniorrådgiver Skagerak Consulting
Telefon: 907 53 484
E-post: oak@skc.no

Trykk på denne linken for mer informasjon om Odd-Arnes kompetanse:
Odd-Arne Krogstad

Søgne kommune utdanner fremtidens ledere

Når Søgne fra 2020 blir en del av den nye storkommunen Kristiansand, satser kommunen alt på å ha et lederteam som er godt skodd for fremtidens utfordringer. Ikke nok med det. De har også gått ett skritt lenger ved at de har valgt å lære opp fremtidens ledere. Det vil si ansatte som i dag ikke er ledere – men som har et potensial til å kunne bli det.

Grunnleggende innføring i ledelse

Sammen med Skagerak Consulting har kommunen utviklet et kompetanseutviklingsprogram som gir de ansatte en innføring i grunnleggende ledelse, kommunikasjon og veiledning. Det er rådgiverne Anne Hilde Hals og Dag Nordbø som har stått for utformingen og gjennomføringen av kurset.

Individuell vurdering og personlighetstester

Lederutviklingsprogrammet er bygget opp slik at alle ansatte som ønsket å være med, sendte inn en søknad. De gikk så gjennom en individuell vurdering samt personlighetstester før et utvalg på 18 stykker var klare for oppstart.

Ledergruppen er aktivt med

I tillegg til Skagerak Consultings rådgivere, har kommunens ledergruppe deltatt aktivt i både planlegging og som foredragsholdere. Tilbakemeldingen fra de ansatte har vært svært god. En av de positive tingene ved kurset, er at selv om ingen av deltakerne var ledere da kurset begynte, har flere fått tilbud om enten leder- eller faglederstillinger underveis.

Forbedre og foredle de ferdighetene som finnes

Til nettstedet n247.no uttaler rådmann Kim Høyer Holum seg slik om lederutviklingsprogrammet:

«Dette er kjempegøy å være med på. Vi ser det som en stor gevinst å satse på utvikling av egne ansatte, og gi fremtidens lederkandidater en større mulighet til å lykkes. Å være leder er krevende, og man blir aldri ferdig utlært. Nå investerer vi tid på fremtidige ledere for å spare tid og krefter for alle parter, når de en dag påtar seg et viktig lederansvar. Da må vi både forbedre og foredle de ferdighetene det allerede finnes mange av i kommunen og blant disse kursdeltakerne.»

Ønsker du å lese resten av artikkelen i n247.no, finner du den her: Søgne kommune satser på utdanning

Du kan alternativt lese artikkelen på pdf her: Søgne kommune satser på utdanning

Ønsker du mer informasjon om ledelseutviklingsprogrammet i Søgne, kan du kontakte Anne Hilde Hals: Kontaktinformasjon Anne Hilde Hals

Ønsker du å utvikle deg som leder og menneske?

I samarbeid med SKAGESTAD+EIKERAPEN AS lanserer Skagerak Consulting «Lederprogrammet; et lederutviklingsprogram for deg som ønsker utvikling som leder og menneske».

Lederprogrammet er et 1-årig program med oppstart i august 2019 og har kun plass til 18 deltakere. Samlingene er lokalisert til Strand Hotel Fevik i Grimstad og programmet avsluttes på tre seilbåter i Middelhavet utenfor Kroatia i juni 2020.

Et lederprogram for personlig utvikling

Målet med programmet er å gi deg best mulige forutsetninger for å lede deg selv, lede andre og lede endring – på en måte som skaper effekt og varige verdier. Gjennom programmet vil du få økt selvinnsikt, utvikle sterke kommunikasjonsferdigheter og få oppdatert teoretisk kunnskap om hva som virker og hvorfor.

Lederens viktigste verktøy

Vi tror selvinnsikt, evne til selvledelse og nysgjerrighet på hvordan du virker på andre er en forutsetning for effektiv og bærekraftig ledelse. Sterke kommunikasjonsferdigheter, relasjonell kompetanse og evnen til å formidle mål og retning med engasjement og troverdighet – er lederens viktigste verktøy for å skape resultater. Vi tror ikke det er mulig å lese seg til å bli en bedre leder. Men vi tror bred teoretisk kunnskap gjør det lettere å ta gode beslutninger og utvikle en fleksibel tilnærming i egen lederstil.

Mer informasjon og info-webinar

Er du nysgjerrig på om dette er noe for deg, kan du ta en titt på lederprogrammet.no og melde deg på gratis info-webinar.

Ønsker du mer informasjon om ledelsesprogrammet, ta kontakt med Ellen L. Aasmundtveit