Category Archives: Nyheter

Masterclass i personlighetspsykologi – Oslo 28.01.2020

Ønsker du å lære mer om deg selv, få økt forståelse av hvordan du virker på andre, samt bedre kommunikasjon og samhandling både på jobb og privat? Ønsker du også å få mer kunnskap om hvordan du kan bruke personlighetstester i rekruttering og utvikling på jobb?

Da ønsker vi deg velkommen til masterclass i personlighetspsykologi på Thon Hotel Storo i Oslo, 28. januar 2020.

Masterclassen er rettet mot ledere og HR-medarbeidere som ønsker å lære mer om seg selv og profesjonell bruk av personlighetstester. Du vil bli bedre kjent med egen personlighet gjennom NEO-PI 3 (basert på BIG 5-teorien) og JTI (Jungiansk typeindeks) med individuell tilbakemeldingssamtale.

Vi tror at det å selv ha gjennomført tester er en forutsetning for å kunne anvende testene på en god måte i en profesjonell sammenheng.

Du vil få oppdatert kunnskap om profesjonell bruk av personlighetstester, oversikt over hvilke tester som finnes i markedet, og få et dypdykk i bruk av testene Big 5 og JTI.

Kursholdere er Ellen Liverød Aasmundtveit og Tor Åge Skagestad Eikerapen.

Trykk her for påmelding og mer informasjon: PÅMELDING OG INFORMASJON

Ny nasjonal rammeavtale innen rekruttering og HR-consulting

OneCo AS har valgt Skagerak Consulting som partner på leveranser av rekrutteringstjenester og HR-consulting. OneCo AS er med sine over 3000 ansatte og en omsetning på over 3,2 milliarder NOK en av landets største tekniske entreprenører. OneCo AS blir en av Skagerak Consultings viktigste kunder.

På bildet ser vi Arnstein Moy Konserndirektør forretning og organisasjons utvikling, Lisbeth Holen og Odd-Arne Krogstad seniorrådgivere – executive search Skagerak Consulting.

– Vi er stolte over at OneCo AS har vist oss denne tilliten og valgt oss i Skagerak Consulting som leverandør av rekruttering og HR-consultings tjenester, sier Odd-Arne Krogstad, seniorrådgiver- executive search. Avtalen omfatter search og rekruttering på spesialist og leder nivå, samt rådgivningstjenester innen HR-området.

– OneCo er en spennende samarbeidspartner for oss, sier Holen og Krogstad. – De er opptatt av å være en innovativ og fremtidsrettet teknisk entreprenør som har fokus på samfunnsoppdrag og vekst. OneCo jobber innennfor elektro, telecom, AMS, automasjon, elkraft, marine/offshore, samferdsel, hus-/hjem, smartteknologi, sikkerhet, IKT og fornybar energi. Vi ønsker å være en god bidragsyter og sparringspartner og bidra til at OneCo løser sine viktige samfunnsoppdrag.

– Det er faktisk første gang OneCo inngår en partneravtale innen rekruttering og HR-consulting, så jeg er veldig spent, sier konserndirektør forretning & organisasjonsutvikling Arnstein Moy. Med vår størrelse og ambisjoner om vekst er det svært avgjørende å ha gode samarbeidspartnere innenfor dette området. Det er tøff kamp om de kloke hodene i vår bransje og for å finne disse må vi jobbe med de beste. Skagerak Consulting har gitt et svært godt inntrykk så langt i prosessen og vi er glade for å kunne inngå denne avtalen. Vi gleder oss til samarbeidet fremover, sier Arnstein Moy.

Du finner mer informasjon om OneCo her: OneCo

Lisbeth Håland Holen – ny seniorrådgiver i Kristiansand

Vi ønsker Lisbeth Håland Holen velkommen som seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Hun begynte hos oss 1. august og vil arbeide ut fra vårt avdelingskontor i Kristiansand.

Lisbeth kommer fra stillingen som leder for Adecco Sørlandet og seniorrådgiver i Adecco Search & Select. I SkC vil hun hovedsakelig jobbe med rekruttering, karriereveiledning og coaching.

Lisbeth har mer enn 25 års erfaring fra små og store konsern som daglig leder, salgssjef og rådgiver med rekruttering som spesialfelt. Hennes mangeårige erfaring innen bemanning og rekruttering på alle nivåer har gitt henne en solid kompetanse innen utvelgelse og kundetilfredshet.

Lisbeth er utdannet fra BI innen økonomi og personalledelse, med tilleggsutdanning fra UiA innen prestasjonscoaching. Hun er også sertifisert for testing av personlighet og evner med testverktøyene OPQ32, Matrigma, Map og Disc.

Du finner Lisbeths kontaktinformasjon her: Lisbeth Håland Holen

Inngår nasjonal rekrutteringsavtale med EL-PROFFEN

Skagerak Consulting og EL-PROFFEN har inngått en nasjonal rammeavtale. Rammeavtalen gjelder bistand til rekruttering av ledere, spesialister og medarbeidere til kjedens medlemmer. På bildet ser du akademisjef Ole-Henrik Isaksen i EL-PROFFEN og seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad i SkC i forbindelse med avtalesigneringen.

Avtalen er et ledd i EL-PROFFENs ambisjon om å tilby kompetanse og verdiskapende tjenester til kjedemedlemmene. Formålet med avtalen er å sikre gode kandidater og profesjonelle rekrutteringsprosesser i et marked preget av stadig sterkere konkurranse om de dyktigste medarbeiderne.

Utvikling av digitale rekrutteringsprosesser

Det er en ambisjon om at Skagerak Consulting og EL-PROFFEN sammen skal videreutvikle gode rekrutteringsprosesser for kjeden blant annet med større fokus på digitale prosesser og såkalt «employer branding» dvs. markedsføring av EL-PROFFEN som et attraktivt sted å jobbe.

Skagerak Consultings medarbeidere har fokus på rekruttering av ledere og spesialister, og har bred erfaring med rekruttering til den type stillinger som kjedens medlemmer har behov for.

Hovedkontakt med tung elektrofaglig bakgrunn

Hovedkontaktperson i Skagerak Consulting er seniorrådgiver Odd-Arne Krogstad. Han har i tillegg til elektrofaglig utdannelse og lang arbeidserfaring innen bransjen, også god kjennskap til EL-PROFFEN fra den gangen kjeden ble etablert og var underlagt Elektroskandia.

«Det er med stor stolthet, men også litt ydmykhet, jeg ser fram til å bidra til at kjeden vokser og utvikler seg i årene framover. For å vokse trenger vi å hente inn nye, dyktige medarbeidere. Det er viktig at vi finner disse nye medarbeiderne utenfor medlemsbedriftene slik at vi tilfører ny kompetanse i stedet for å «stjele» folk fra hverandre. På denne måten vil vi forsterke vår posisjon overfor kundene som en dyktig og attraktiv leverandør.» sier Odd-Arne Krogstad.

Rekrutteringsprosesser over hele landet

En hel rekrutteringsprosess inneholder blant annet utarbeidelse av krav-/kandidatspesifikasjon, annonse-utforming, søk etter potensielle kandidater, intervjuer, personlighets- og evnetester samt sjekking av referanser. Skagerak Consulting vil gjennomføre rekrutteringsprosesser for EL-PROFFENS medlemmer over hele landet.

Ønsker du mer informasjon om den nye rammeavtalen, eller har du behov for rekrutteringsbistand, kan du ta direkte kontakt med:

Odd-Arne Krogstad Odd-Arne Krogstad Seniorrådgiver Skagerak Consulting
Telefon: 907 53 484
E-post: oak@skc.no

Trykk på denne linken for mer informasjon om Odd-Arnes kompetanse:
Odd-Arne Krogstad

Søgne kommune utdanner fremtidens ledere

Når Søgne fra 2020 blir en del av den nye storkommunen Kristiansand, satser kommunen alt på å ha et lederteam som er godt skodd for fremtidens utfordringer. Ikke nok med det. De har også gått ett skritt lenger ved at de har valgt å lære opp fremtidens ledere. Det vil si ansatte som i dag ikke er ledere – men som har et potensial til å kunne bli det.

Grunnleggende innføring i ledelse

Sammen med Skagerak Consulting har kommunen utviklet et kompetanseutviklingsprogram som gir de ansatte en innføring i grunnleggende ledelse, kommunikasjon og veiledning. Det er rådgiverne Anne Hilde Hals og Dag Nordbø som har stått for utformingen og gjennomføringen av kurset.

Individuell vurdering og personlighetstester

Lederutviklingsprogrammet er bygget opp slik at alle ansatte som ønsket å være med, sendte inn en søknad. De gikk så gjennom en individuell vurdering samt personlighetstester før et utvalg på 18 stykker var klare for oppstart.

Ledergruppen er aktivt med

I tillegg til Skagerak Consultings rådgivere, har kommunens ledergruppe deltatt aktivt i både planlegging og som foredragsholdere. Tilbakemeldingen fra de ansatte har vært svært god. En av de positive tingene ved kurset, er at selv om ingen av deltakerne var ledere da kurset begynte, har flere fått tilbud om enten leder- eller faglederstillinger underveis.

Forbedre og foredle de ferdighetene som finnes

Til nettstedet n247.no uttaler rådmann Kim Høyer Holum seg slik om lederutviklingsprogrammet:

«Dette er kjempegøy å være med på. Vi ser det som en stor gevinst å satse på utvikling av egne ansatte, og gi fremtidens lederkandidater en større mulighet til å lykkes. Å være leder er krevende, og man blir aldri ferdig utlært. Nå investerer vi tid på fremtidige ledere for å spare tid og krefter for alle parter, når de en dag påtar seg et viktig lederansvar. Da må vi både forbedre og foredle de ferdighetene det allerede finnes mange av i kommunen og blant disse kursdeltakerne.»

Ønsker du å lese resten av artikkelen i n247.no, finner du den her: Søgne kommune satser på utdanning

Du kan alternativt lese artikkelen på pdf her: Søgne kommune satser på utdanning

Ønsker du mer informasjon om ledelseutviklingsprogrammet i Søgne, kan du kontakte Anne Hilde Hals: Kontaktinformasjon Anne Hilde Hals

Ønsker du å utvikle deg som leder og menneske?

I samarbeid med SKAGESTAD+EIKERAPEN AS lanserer Skagerak Consulting «Lederprogrammet; et lederutviklingsprogram for deg som ønsker utvikling som leder og menneske».

Lederprogrammet er et 1-årig program med oppstart i august 2019 og har kun plass til 18 deltakere. Samlingene er lokalisert til Strand Hotel Fevik i Grimstad og programmet avsluttes på tre seilbåter i Middelhavet utenfor Kroatia i juni 2020.

Et lederprogram for personlig utvikling

Målet med programmet er å gi deg best mulige forutsetninger for å lede deg selv, lede andre og lede endring – på en måte som skaper effekt og varige verdier. Gjennom programmet vil du få økt selvinnsikt, utvikle sterke kommunikasjonsferdigheter og få oppdatert teoretisk kunnskap om hva som virker og hvorfor.

Lederens viktigste verktøy

Vi tror selvinnsikt, evne til selvledelse og nysgjerrighet på hvordan du virker på andre er en forutsetning for effektiv og bærekraftig ledelse. Sterke kommunikasjonsferdigheter, relasjonell kompetanse og evnen til å formidle mål og retning med engasjement og troverdighet – er lederens viktigste verktøy for å skape resultater. Vi tror ikke det er mulig å lese seg til å bli en bedre leder. Men vi tror bred teoretisk kunnskap gjør det lettere å ta gode beslutninger og utvikle en fleksibel tilnærming i egen lederstil.

Mer informasjon og info-webinar

Er du nysgjerrig på om dette er noe for deg, kan du ta en titt på lederprogrammet.no og melde deg på gratis info-webinar.

Ønsker du mer informasjon om ledelsesprogrammet, ta kontakt med Ellen L. Aasmundtveit

Nye karrieremuligheter innen IKT i kommunene

Digitaliseringsstrategi - Skagerak Consulting

Har du bakgrunn innen IKT? Da vil det dukke opp mange spennende jobber for deg i kommunal sektor i det kommende året. Norske kommuner er inne i en spennende IKT-revolusjon. Det vil derfor bli en økt etterspørsel både etter personer med strategisk IKT-kompetanse og personer med prosjekterings- og implementeringserfaring. Kommunal sektor har ikke alltid vært IKT-strategenes førstevalg, men med de store prosjektene kommunene nå går inn i, har interessen for disse stillingene vist en klar økning.

Behov for digitaliseringssjefer

Skagerak Consulting har siden 2002 bygget et omdømme som ledende aktør innen rekruttering til offentlig sektor. Våre rådgivere har blant annet rekruttert mer enn 70 rådmenn over hele landet. I tillegg har vi rekruttert et betydelig antall personer til leder- og nøkkelstillinger i kommunal sektor.

Stadig flere kommuner tar kontakt med oss og ønsker vår bistand til å ansette folk med strategisk IKT-kompetanse. Disse skal gå inn i roller som digitaliseringssjefer eller innovasjonssjefer hvor de får det overordnede ansvaret for videreutvikling og operasjonalisering av kommunens digitaliseringsstrategi. Hovedmålet med satsingen i kommunene er økt servicegrad, effektivisering av prosesser og gevinstrealisering.

Digitaliseringsstrategi for fremtiden

KS (kommunesektorens fellesorganisasjon) har utarbeidet en overordnet digitaliseringsstrategi hvor den store satsingen blant annet er beskrevet slik:

«Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer, utvikler og leverer tjenester. Samtidig oppstår nye organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Digitale løsninger må endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt om etablerte løsninger. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Ledelse, kultur og holdninger står sentralt.»

Det er liten tvil om at norske kommuner møter store utfordringer i kappløpet om å møte befolkningens, næringslivets og samfunnets krav til forenkling og forbedring av tjenestesettet satt opp mot begrensede budsjetter og presset økonomi.

Hva vi ser etter i en digitaliseringssjef

For raskt å komme videre i dette arbeidet Skagerak Consulting som en ledende aktør innen kommunal rekruttering involvert i sammenhenger der vi blir bedt om å kartlegge markedet for aktuelle kandidater til stillinger som innebærer ansvar for den aktuelle kommunens digitaliseringsstrategi.

Dette er en type stilling der vi vil sette relativt høye krav til at rette vedkommende vet hva det vil innebære å kommunisere kommunens digitaliseringsplaner internt og mot kommunens næringsliv og innbyggere. Vi tenker at en slik rolle krever god kjennskap til- og erfaring fra det å drive strategisk og operasjonelt digitaliseringsarbeid i offentlig eller privat sektor.

Og mest sannsynlig bør man ha god kjennskap til, og oversikt over, virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur.

Ønsker du å bli digitaliseringssjef

Kjenner du deg igjen i noe av det ovennevnte, og føler du trang til å ta en nærmere prat med oss om muligheten som kan ligge i en slik stilling, så hører vi gjerne fra deg. Vi presiserer at vi er på et tidlig stadium involvert i denne diskusjonen med flere kommuner i Sørøst-Norge og at konkrete stillingsutlysninger i løpet av 2019 fort vil være en realitet.

Ønsker du mer informasjon om dette. Ta kontakt med vår rådgiver Kjetil Dunn Larsen på telefon 959 68 688 eller kdl@skc.no

Ønsker du å registrere din CV i vår database, kan du gjøre det her: REGISTRER DIN CV

Omgivelsene påvirker oss – ikke minst på jobben

De fysiske omgivelsene påvirker vår trivsel og adferd i langt større grad enn det mange er klar over. Arkitekturpsykologi, som handler om hvordan vi påvirkes av og bruker rommene vi er i, har de siste årene vokst fram som et eget fagfelt.

Strategisk samarbeid

Ved riktig bruk og utforming av arbeidsplassene, kan man skape økt trivsel, samhandling og produktivitet. Skagerak Consulting ser at det ligger i et potensial i å kombinere tradisjonell organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser med en arkitekturpsykologisk tilnærming. Vi har derfor inngått et strategisk samarbeid med Mellomrom Arkitekturpsykologi AS.

Bred erfaring fra store prosjekter

Mellomrom Arkitekturpsykologi er landets ledende miljø innen rådgivning på utforming av kontorlokaler. De har blant annet jobbet med utforming av NSBs nye hovedkontor, Telenor, Tide, Statens Vegvesen, Orkla og en rekke andre små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

Basert på forskning

Selskapets rådgivere jobber tett opp mot NTNU, Høgskolen i Bergen og andre forskningsmiljøer. Med seg i staben har de blant annet Norges eneste arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland. Han er utdannet psykolog/organisasjonspsykolog med doktorgrad i miljøpsykologi fra Universitetet i Bergen og Göteborgs Universitet.

Samarbeidet gir mulighet for helhetsløsninger

Med bakgrunn i vårt samarbeid med Mellomrom, kan vi nå tilby en helhetsløsning som inkluderer både fysiske og psykiske sider ved arbeidsmiljøet. Dette vil kunne skape helt nye muligheter i forbindelse med flytteprosesser, sammenslåinger, oppgraderinger etc.

Ønsker du  vite mer om dette, kan du kontakte vår seniorrådgiver Øyvind Drangsland på: 918 32 891 eller od@skc.no

Du kan lese mer om Mellomrom Arkitekturpsykologi på deres nettsider: Mellomrom

Vil du vite mer om arkitekturpsykologi, kan du lese denne artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening:

Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer

Ringerike kommune ruster seg for spenstige vekstplaner

I 2017 vedtok formannskapet i Ringerike kommune å etablere en utviklings- og strategiavdeling direkte under rådmann Tore Isaksen. Skagerak Consulting fikk oppdraget med å rekruttere og sette sammen den nye avdelingen.

Ringerike betraktes som et av de største vekstområdene i Norge, med utvikling av Ringeriksbanen og nye E16 nedfelt i konkrete planer. Formålet med etableringen av den nye avdelingen har vært å ta et tydelig strategisk grep for å nå visjon og hovedmål fram til 2030.

Som et resultat av de nevnte prosjektene, ser kommunen for seg en betydelig utvikling både når det gjelder befolkning og næringsliv. Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende rettesnorer for utforming av framtidige utviklingstrategier. Kommunen har som mål å bli en foregangskommune innenfor «grønn» teknologiutvikling.

Den nye strategi- og utviklingsavdelingen har fått ansvar og myndighet for utarbeidelse av planer og strategier på bestilling fra formannskap og kommunestyre. Avdelingen ledes av assisterende rådmann og består for øvrig av en byplansjef, næringssjef og klima- og miljøsjef. I tillegg til å utarbeide, skal avdelingen også initiere planer og forslag på eget initiativ i samråd med Rådmannen.

Hovedansvaret og primæroppgavene til den nye organisatoriske enheten vil i stor grad være knyttet opp mot kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Videre ligger det i første omgang et særskilt ansvar for arbeidet med områderegulering for Hønefoss, videre byutvikling og trafikkløsninger, koplinger mot den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet nevnt ovenfor, økt befolkningsvekst og næringsetableringer.

Ansvaret for næringsutvikling og -etableringer vil innebære koordinering og oppfølging i samarbeid med eksisterende næringsliv og aktører.

Tidlig i 2018 ga Ringerike kommune Skagerak Consulting ansvaret for å rekruttere til de fire nevnte stillingene assisterende rådmann (strategidirektør), byplansjef, næringssjef og klima- og miljøsjef. I tillegg til å rekruttere personer med de rette kvalifikasjoner og forutsetninger for å takle rollen, gikk arbeidet ut på å sette sammen et velfungerende team som sammen skal sørge for å operasjonalisere de vedtatte strategier og planer.

Som en ledende aktør innen kommunal rekruttering i Norge, var oppgaven for Skagerak Consulting med å bygge opp en dedikert strategiavdeling på utsiden av kommunens øvrige administrasjon, i seg selv relativt unik. Denne måten å organisere en reddyrket strategiprosess i en vekstkommune, er både spennende og nytenkende.

Pr. oktober 2018 er avdelingen 100% operativ og de nye lederne fullt i gang i arbeidet med å utvikle kommunen mot nye mål.

For mer informasjon om kommunal rekruttering, ta kontakt med en av våre rådgivere innen rekruttering: Rekruttering
Eller kontakt oss på: rekruttering@skc.no

RiG med 3 nye medarbeidere på laget

Med bistand fra Skagerak Consulting, er tre nye medarbeidere nå på plass i Renovasjon Grenlands lokaler på Rødmyr i Skien. En av de nyansatte, Bjørn Gjersvik, kommer fra stillingen som leder for Prosjektkontoret ved Universitetet i Agder, Bjørn flyttet fra Kristiansand til Porsgrunn og sier de første ukene i Renovasjon i Grenland (RiG) har vært veldig spennende. I RiG vil Bjørn jobbe med mange spennende prosjekter, deriblant henteordningen for glass- og metallemballasje i egen dunk.

Renovasjon i Grenland IKS skal ivareta eierkommunenes (Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble) behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. Gode avfallsløsninger gir fornøyde brukere, god ressurshåndtering og lav miljøbelastning. Nye mål fra EU vil bli norsk lov i løpet av få år, og som en konsekvens av dette, var det nødvendig med en økning av selskapets kompetanse.

Daglig leder Anne Berit Stenseth sier det er ambisiøse målsettinger for ombruk, sortering og materialgjenvinning. Dedikerte, kunnskapsrike og ambisiøse medarbeidere er viktig for å lykkes sier Anne Berit som mener hun nå har fått med seg de rette folka med på laget. Hun takker Skagerak Consulting for et meget godt samarbeid.

På bildet over ser du daglig leder Anne Berit Steinseth, Restedyret og nyansatt Prosjektleder Bjørn Gjersvik.

Vi ønsker Renovasjon Grenland lykke til videre!