Category Archives: Artikler

Skagerak Consulting tilbyr Risikoanalyse

Hensikten med risikoanalyse er å gi våre kunder klarhet i hva som er de reelle usikre faktorene, slik at disse kan håndteres systematisk og til rett tid.
Våre rådgivere i Skagerak Consulting legger også vekt på at risikoanalyse avdekker nye lønnsomme muligheter.

 

Våre pakketilbud inneholder blant annet:

 • Oppstartsmøte – avklaring av omfang og mandat
 • Prosjektmøter for kartlegging av helhetlig risikosituasjon
 • Analyse av risiko, muligheter og markedsforhold
 • Rapport med anbefalinger og begrunnelse av våre funn

Hvorfor er risikoanalyse en god investering?

 • Risiko er mer enn trusler. Risiko er også å ta feil valg til feil tid – eller å overse muligheter
 • Etablere en tydelig oversikt over hvordan din bedrift kan  utforske lønnsomme markedsmuligheter
 • Som leder vil det gi deg helhetlig innsikt som gir gode beslutninger og investeringer til rett tid

Praktisk informasjon:

Ta kontakt for en prat med en av våre Seniorrådgivere.
Ring vår Seniorrådgiver Nancy Fandler Brodin på 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: Miljøfyrtårn viser vei for klimabevisste kunder

Skagerak Consulting tilbyr Scenario-utvikling

Scenario-utvikling gir strategien sammenheng og dynamisk styrke. Scenarier er mulige framtidssituasjoner som kan endre forutsetningene for virksomheten, og tar utgangspunkt i forhold selskapet hverken kan påvirke eller kontrollere.

 

Fakta finnes bare i fortiden. Scenarier skisserer komplette fremtidsbilder som tar høyde for flere ulike utfall, slik at strategien kan justeres mer nøyaktig til situasjonene som faktisk oppstår.

Hvorfor er Scenario-utvikling en god investering?

 • Scenario er mer enn «best case – worst case» – som er generiske situasjonsbeskrivelser med lav relevans
 • Scenario er nyanserte situasjonsbeskrivelser
 • Gir utførende forståelse av hvilke valg din bedrift bør ta idag som opprettholder verdiskapning og lønnsomhet når ulike situasjoner oppstår
 • Utvikles spesifikt for din virksomhet med høy relevans og nytteverdi
 • Verdien av scenarioutvikling er større enn en kriseplan – det handler om strategisk og langsiktig utvikling av organisasjoner, uavhengig av kriser

Hovedmål med strategisk scenario:

 • Utvikle scenarier som informerer og tilfører sammenheng til din strategi
 • Tydelig beslutningsgrunnlag for langsiktig utvikling av selskapet
 • Øker organisasjonens omstillingsevne, slik at daglig drift opprettholdes også i utfordrende markedsforhold

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
 • Vi utformer komplette scenario-sett med utfyllende beskrivelser
 • Deltakere: Ledergruppe – avklares i samarbeid
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: 7 punkter du bør ha i din digitale rekrutteringsstrategi

Skagerak Consulting tilbyr Innovasjonstjenester

For mye innovasjon kan være like galt som for lite.
Innovasjon krever rett fremgangsmåte, tilpasset behov og organisasjon.
Det finnes ingen snarvei – og heller ingen «one-size-fits-all».

 

Hvorfor er innovasjon en viktig investering?

 • Innovasjon skal skape fremtidens inntekter ved å utforske og utvinne markedsmuligheter.
 • Innovasjon kan også bety å gå systematisk til verks for å forbedre eksisterende tjenester eller prosesser.

Hva kan vi hjelpe deg med innen innovasjon?

Avhengig av kompetanse og erfaring med nyskapning i din organisasjon, kan vi hjelpe med:

 • …å etablere struktur for innovasjon i din bedrift
 • …definere fremgangsmåter og relevante faglige modeller
 • …fasilitere innovasjonsprosesser som passer dine mål
 • …etablere innovasjonsteam i din organisasjon
 • …utvikle kultur for innovasjon
 • …å utvikle nye business case som utforsker og utvinner forretningsmuligheter på en strukturert og effektiv måte

Les også: Nå kan du få hjelp til å skape nye muligheter

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
  Konkret fremdrift og omfang tilpasses oppdraget
 • Deltakere: Ledergruppe – avklares i samarbeid
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: Unge talenter er mest opptatt av utviklingsmuligheter

Skagerak Consulting tilbyr innsikt og trendanalyse

Skagerak Consulting tilbyr ny innsikt som åpner dørene til ny konkurransekraft.
Vi oppdaterer deg og din ledergruppe med ny innsikt om trender, teknologi og samfunnsutvikling.
Våre erfarne seniorrådgivere leder en serie arbeidsmøter hvor din ledergruppe i fellesskap fornyer kunnskap og søker innsikt i endringer og trender som påvirker bransjen – i dag og i nærmeste fremtid.

 

Hensikten med våre arbeidsmøter er å øke bevissthet til eksterne forhold som har betydning for strategiske valg i videre utvikling av bedriften. Vi tar i bruk metoder basert på faglige modeller og erfaring, som har skapt gode resultater i flere bransjer.

Hvorfor er trendanalyse verdiskapende?

Alle virksomheter er helt eller delvis avhengig av sine omgivelser – ikke bare i umiddelbar nærhet, men i et større og mer langsiktig perspektiv. Samfunnet utvikler seg rundt oss og har betydning for hvordan vi skaper verdi i organisasjonen ved å tjene både kunder og brukere.

Teknologi fører til bransjeglidning og skaper nye konkurrenter – men også fremtidige forretningsmodeller. Det er like viktig å være lokal som global – og å være i stand til å forstå betydningen av endringene som skjer rundt oss på godt og ondt.

Hovedmål med trendanalyse og innsikt:

 • Øke kunnskapsnivå og kollektiv kunnskap i ledergruppen for å utvikle organisasjonen for fremtiden.
 • Kartlegge betydning og relevans av trender og samfunnsutvikling som kan påvirke din bransje – direkte eller indirekte.

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
  Alternativt utformer vi en trendanalyse for din virksomhet.
 • Deltakere: Ledergruppe og/eller nøkkelpersoner
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: Nå er rekrutteringsprosessen blitt fulldigital

Nå er rekrutteringsprosessen blitt fulldigital

Den situasjonen samfunnet vårt står overfor, byr på mange utfordringer. Selv om mange virksomheter må ty til permitteringer og oppsigelser, opplever vi at mange av våre oppdragsgivere fortsatt har behov for nøkkelpersoner for å sikre optimal drift når forholdende igjen normaliserer seg. For å gjennomføre gode rekrutteringer samtidig som vi sikrer våre kandidater, oppdragsgivere og rådgivere mot koronasmitte, har vi nå innført heldigitale rekrutteringsprosesser.

Heldigitale rekrutteringsprosesser

Skagerak Consulting har over lang tid jobbet med å legge et grunnlag for heldigitale rekrutteringsprosesser. Vi har investert mye tid og ressurser i tekniske løsninger og opplæring av rådgiverne. Derfor var vi godt forberedt da koronakrisen var et faktum.

Ved å kombinere vårt nye rekrutteringssystem RecMan med Microsoft Teams gjennomfører vi rekrutteringsprosesser som er 100% trygge i forhold til koronasmitte. Møter med oppdragsgiver, søknadsadministrasjon, intervjuer, testing, presentasjon av kandidater – alt skjer digitalt.

Effektive rekrutteringer av høy kvalitet

Hele rekrutteringsprosessen skjer med samme høye standard og kvalitet som vi vanligvis leverer – og selvfølgelig helt i henhold til GDPR.

Som kandidat vil du oppleve et videointervju på stort sett samme må som et «gammeldags» intervju. Selskapet og prosessen blir presentert av vår rådgiver. Ofte deler vi skjerm og presenterer en PowerPoint av din potensielt nye arbeidsgiver. Deretter går vi gjennom din CV, og det blir gjennomført første- og annengangs intervju etter våre maler. Som i en vanlig rekrutteringsprosess vil du bli vurdert i forhold til vår oppdragsgivers kravspesifikasjon. For deg som kandidat, vil dette oppleves som tidsbesparende og effektivt.

Som oppdragsgiver vil du vil du lære noe nytt og du vil oppleve at prosessene fortsatt holder svært høy kvalitet og at fremdriften i rekrutteringen er høy.

Rådgivere med god digital erfaring

Skagerak Consulting holder for tiden på med nærmere 20 rekrutteringsprosesser som alle gjennomføres digitalt. Odd-Arne Krogstad og Tom R. Gogstad er to av rådgiverne i Skagerak Consulting som har tatt i bruk fulldigitale prosesser. De har begge erfaring med bruk av videointervjuer fra tidligere, men det er først etter koronautbruddet de virkelig ha fått oppleve hvor nyttig dette verktøyet er. De kan fortelle at ikke bare er den tekniske kvaliteten på intervjuene høy, men at kandidater og rådgivere også opplever høy kvalitet i selve gjennomføringen. Det har vært nødvendig med noen mindre justeringer i arbeidsmetodikken, men ellers følger vi standard prosedyrer.

Digitale prosesser er kommet for å bli

Begge de erfarne rådgiverne er enige om at digitaliseringen av rekrutteringsprosessene også kommer bli benyttet i Skagerak Consulting også etter at koronaviruset er bekjempet.

Har du behov for å ansette nøkkelpersoner i din bedrift og ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dette, er det bare å ta kontakt med Odd-Arne Krogstad eller Tom R. Gogstad.

Er du på jakt etter ny jobb, så husk at i disse koronatider kan det være akkurat din kompetanse en av våre oppdragsgivere er på jakt etter. Nøl derfor ikke med å registrere deg her: «REGISTRER DIN CV» og vi tar kontakt hvis vi har behov for din kompetanse.

Slik blir du en god møteleder

Tenk deg bare hvor mange timer du bruker på møtevirksomhet i løpet av et arbeidsliv. Møter er både viktige og nødvendige, men vi har vel alle opplevd møter som handler mer om å møtes enn om fremdrift og resultat. Møter uten mål og mening, med deltagere som kommer for sent, henter seg kaffe og trykker på mobilen. Møteledere som ikke har en tydelig agenda, som stiller uforberedt eller som glemmer å følge opp.

God møteledelse handler om struktur og kultur. Der effektive og gode møter bidrar til både god utnyttelse av tid og ressurser, et tydeligere resultat og fornøyde møtedeltagere, koster ineffektive møter norske bedrifter og organisasjoner millioner av kroner i året.

Løsningen er forberedelse, gjennomføring og oppfølging. Ved å investere tid på å skape en god møtekultur og gode møteledere, vil du spare både tid, frustrasjon og penger.

Seniorrådgivere i Skagerak Consulting, Solveig Hvidsten Dahl og Ellen Liverød Aasmundtveit skreddersyr kurs og foredrag for god møteledelse, -kultur og –struktur, og gir gode råd om hvordan skape mer effektive og gode møter. De har følgende råd å komme med:

Ha et tydelig mål

Alle møter må ha et tydelig mål og bør være godt forberedt. Det betyr i praksis å avklare forventninger, skape trygghet og sikre forutsigbarhet. Send ut en agenda i forkant som gjør det mulig for alle å være best mulig forberedt, og for å gi møtet struktur og rammer.

Involver deltagerne

Velg en møteform og en metodikk som involverer møtedeltagerne. Slik skaper du mer fornøyde deltagere som opplever det som meningsfylt å delta.

Pass tiden

God prosesskunnskap om gjennomføring av møter vil gi deg gode verktøy til å komme i mål innenfor de gitte rammene. Bruk agendaen til å drive møtet fremover. Alt er ikke like viktig – prioriter og vær tydelig på hva som er til informasjon, diskusjon eller beslutning.

Legg frem budskapet slik at alle forstår

Folk er forskjellige. Ved hjelp av kommunikasjonsverktøy vil du kunne være forberedt på hvordan du kan møte ulike type mennesker og hvordan legge frem et budskap for at alle forstår.

Felles ansvar

God møteledelse er alfa og omega for god og effektiv gjennomføring. Likevel har møteleder og møtedeltagere et felles ansvar for at møtet skal bli vellykket. Ved å skape en god møtekultur på arbeidsplassen vil man i felleskap kunne sørge for at møtene blir mer effektive og verdiskapende.

Kurs og foredrag om møteledelse og god møtekultur

Kurs i møteledelse skreddersys til din bedrift eller organisasjon, og tilbys som heldags- og halvdagskurs med workshop og som foredrag på 1 time.

Kursene er tilpasset ledere og møteledere, og gir effektive verktøy til å holde gode møter som involverer de ansatte og skaper forankring internt. Heldagskurset inkluderer også kommunikasjonsverktøy som vil forberede deg på å møte ulike mennesker i bedriften eller organisasjonen, og kunnskap om hvordan du kan presentere budskap som alle forstår.

Foredraget passer ledere og møtedeltager, og gjør deltagerne bevisste på hvilken adferd og hvilke rammer som skaper et godt møte.

Ta kontakt med en av kursholderne for mer informasjon:

Solveig Hvidsten Dahl er en erfaren leder som gjennom et langt arbeidsliv har ledet og deltatt på og designet møter i både offentlig og privat sektor.

Ellen Liverød Aasmundtveit har gjennom 15 år som konsulent lang erfaring i å designe prosesser for møter og team i organisasjoner, og har god kunnskap om utnyttelse av tid og kommunikasjon i kombinasjon med ledelse.

Derfor bruker vi tester i rekrutteringen

Lasse_Honsen_Cut-e_Skagerak_Consulting

Bruk av tester i rekrutteringsøyemed er et tilbakevendende tema og som de fleste, uavhengig av hvilken side av bordet de sitter på, har en mening om.

For kandidatene kan det oppleves som en påkjenning å skulle la seg teste både på evner og personlighet i en prosess som de fra før ofte opplever som krevende og til tider stressende. For oss rekrutterere som skal analysere og forstå resultatene testene gir, kan det være en utfordring å gi korrekte, nyttige og informative tilbakemeldinger.

Rekrutteringsrådgivere som gir tilbakemelding på testresultatene skal være sertifisert innenfor de test gruppene de arbeider med og alle kandidater som gjennomfører en eller flere tester, har krav på en kvalitativ tilbakemelding på sine resultater. Alle rekrutteringsrådgiverne i Skagerak Consulting er sertifisert på de testverktøyene de bruker og har lang erfaring både med testing og tilbakemelding til kandidatene.

I Skagerak Consulting bruker vi testverktøy fra Cut-e i rekrutteringsprosessene. Etter å ha evaluert ulike testverktøy, har vi kommet fram til at dette Cut-e har de testene som gir de beste indikasjonene på kandidatenes jobbprestasjoner. Vi kan i spesielle situasjoner også benytte andre tilleggstester hvis det skulle vise seg å være nødvendig.

Daglig Leder i Cut-e Norge AS Lasse Hønsen er Psykolog med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi har skrevet en artikkel om bruk av testverktøy i rekrutteringsprosessen. Her skriver han innsiktsfullt og forklarende om hvorfor vi benytter tester og hva vi bruker testresultatene til.

Les artikkelen her: Dette bør du vite om bruk av testverktøy i rekrutteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om våre rekrutteringsprosesser, kan du kontakte en av våre rekrutteringsrådgivere: Rekrutteringsrådgivere

7 punkter du bør ha i din digitale rekrutteringsstrategi

Den digitale utviklingen går raskt, og ny kompetanse innen digital markedsføring er kritisk for bedriftene som ønsker å ansette dyktige medarbeidere. Innsikt i den digitale verden er, og vil bli, et av de aller viktigste konkurransefortrinnene.

«I dag starter 57-67% av alle beslutninger på nett»

(Curata)

Basert på denne informasjonen, er det svært viktig at den digitale strategien er godt forankret i organisasjonen, og tas med i vurderingen av enhver rekrutteringsprosess.

«Jeg opplever fortsatt at en del ledere som ikke benytter ekstern bistand, går i fellen ved å lete etter kandidater som ligner på den de skal erstatte», forteller Odd Arne fra Skagerak Consulting.

En digital rekrutteringsprosess

Vi i utfordrer allerede våre oppdragsgivere på det digitale skiftet i første møte. Gjennom utformingen av en kandidatspesifikasjon vil dette være et meget viktig aspekt å belyse på en skikkelig måte.
Som rådgivere i Skagerak Consulting bidrar vi til at våre kunder blir bevisst dette. For de som trenger ekstern bistand kan vi tilby eksepsjonelle partnere som håndterer digital strategi på meget høyt nivå.

I dagens digitale verden holder det ikke med en fin hjemmeside. Man må faktisk være bevisst på hvordan nettsiden brukes, oppleves og føles. Som en vei inn til nettsiden er blogginnlegg et nyttig verktøy som hjelper konvertering av trafikk inn til selve hjertet av bedriften din. En blogg vil være viktig i forhold til at bedrifter kan skrive på en måte som løser «et problem» for den potensielle kunden. Dette skaper troverdighet og tillit til besøkende og mer trafikk inn til nettsiden din.

Et annet viktig element er landingssider. Dette er et svært nyttig verktøy dersom om du skal basere den digitale strategien din på det som heter Inbound Marketing. Landingssiden fungerer som en trakt hvor leads (kunder) legger igjen kontaktinformasjon sin i bytte mot attraktive tilbud, seminarer, nedlastbart innhold etc.

Vet å skape en slik løsning, vil du gjennom en landingsside kunne samle «hot leads», altså, folk som faktisk er interessert i tilbudet ditt og kontakte disse uten å gamble på «cold calling».

Les hvordan du kan øke salget gjennom Inbound Marketing

7 punkter du bør ha i din digitale rekrutteringsstrategi

Jobbsøkere finner informasjon på nettet og de leter seg frem til informasjon om virksomheter som virker attraktive for dem. Når vi skal rekruttere nye kandidater, må vi derfor tenke på hva en potensiell jobbsøker kan ser etter. Tiltak man kan gjøre:

 1. Bygge merkevare som en spennende arbeidsgiver
 2. Bygge en solid base med potensielle kandidater over tid
 3. Fange oppmerksomheten til passive og aktive jobbsøkere og konvertere disse til aktuelle kandidater
 4. Bearbeide kandidater med tilpasset innhold gjennom bevissthets- og vurderingsfasen
 5. Ta personlig kontakt med de beste kandidatene når de befinner seg i beslutningsfasen
 6. Bearbeide de beste kandidatene og bli bedre kjent for å se om det er en match og om de vil passe inn i deres kultur
 7. Vi må sørge for at de ansatte blir promotører og viktige ambassadører for bedriften
Med et ønsket segment på plass er det på tide å komme i gang med innhold og bearbeiding av kandidater:
 • Publisere innhold som styrker din bedrift som en ledende aktør og tankeleder i bransjen
 • Bearbeide karrieresidene for å vise frem kultur, de ansatte og hvordan det er å jobbe i selskapet. En video kan være svært effektivt her.
 • Tilby innhold for nedlastning, og innhente tillatelse til å følge dem opp med relevant innhold.
 • Plassere calls-to-action (CTA), konverteringspunkter, på hjemmesider og blogg
 • Bearbeide kandidatene over tid med automatiserte tjenester og marketing automation.
 • Bearbeide kandidatene personlig, og ta kontakt når de er kvalifisert for det.
 • Tenke multikanal – kandidater befinner seg på ulike arenaer (sosiale medier) og finner informasjon i mange kanaler. Du må være til stede der hvor kandidatene er.
 • Ta aktivt i bruk LinkedIn og andre sosiale medier for å bygge merkevare og tankelederskap, samt knytte relasjoner.
 • Effekt Digital anbefaler sine kunder en LinkedIn workshop for å utarbeide en egen strategi for hvordan ta i bruk dette kraftige verktøyet.

Denne artikkelen er skrevet av Odd-Arne Krogstad, seniorrådgiver – Executive Search i Skagerak Consulting.

Ønsker du mer informasjon om dette temaet, kan du kontakte ham på telefon 907 53 484 eller på e-post: oak@skc.no

Du finner mer informasjon om Odd-Arne her: Odd-Arne Krogstad

Ønsker du å lese mer om våre rekrutteringsprosesser, kan du klikke på denne lenken: Rekruttering

Hvorfor er det så vanskelig å lede organisasjoner?

Verdiskapningen i frivillig sektor i Norge er anslått til mer enn 125 milliarder kroner. Omfanget av frivillig arbeid er beregnet å utgjøre mer enn 150 000 fulltidsårsverk. I Norge sitter dugnadsånden fremdeles dypt i folkesjelen, men å lede og organisere det frivillige arbeidet kan være en stor utfordring.

Seniorrådgiver Petter Morseth i Skagerak Consulting har de siste årene jobbet med mange interesse-organisasjoner og ideelle organisasjoner. Hans erfaringer er at mange av disse jobber med stort engasjement for de interesser de representerer, men at svært mange også sliter med noen utfordringer. Satt litt på spissen kan de viktigste utfordringene uttrykkes slik:

Lukkethet overfor omverdenen

Mange organisasjoner føler i første rekke tilhørighet til et begrenset miljø og forholder seg til dette. Som følge av manglende åpenhet overfor omverdenen kan organisasjonene miste verdifull innsikt i hvordan andre gjør det. Det betyr at de utelukker seg selv fra kunnskap om f.eks. gode organisasjons- og styringsprinsipper eller arbeidsformer som er utviklet i næringsliv og offentlig sektor. Mange utvikler en høy grad av skepsis til det som skjer utenfor. Disse lever i en verden preget av at «det er annerledes hos oss», «ingen forstår hva vi driver med» og «andre har ikke noe å lære oss»

Manglende evne til å prioritere

Et ideelt utgangspunkt kan medføre at hjertet styrer – mens penga renner ut. Et problem er at økonomisk risiko ofte undervurderes, noen ganger med dramatiske konsekvenser. Samtidig medfører manglende prioriteringer at ressursene smøres tynt ut på mange aktiviteter. Organisasjonen evner derfor ikke å løfte frem viktige områder der en virkelig er god. Evnen, eller viljen, til å tilpasse eller legge ned aktivitet som ikke er lønnsom og således belaster annen virksomhet, er ofte svak.

Nærmest naiv tiltro til egne ledere

Svake interne kontrollmekanismer og manglende kompetanse i styrende organer har gitt spillerom for gjennomføring av tiltak med alt for høy risiko. Vi har også sett for mange tilfeller av økonomisk utroskap som brakt organisasjoner inn i kritiske situasjoner og nødvendiggjort dramatisk opprydning.

Manglende representativitet

I medlemsorganisasjoner med mange medlemmer velges representanter til årsmøter og styrende organer i praksis av en liten andel aktive medlemmer. Mange har tiltatt seg betydelig makt og innflytelse og det kan stilles spørsmål ved hvordan det store flertallet av passive medlemmers interesser ivaretas.

Til tross for at mange organisasjoner har store organisatoriske utfordringer, finnes det også stadig flere som drives svært profesjonelt. Vi har de siste årene sett flere interesseorganisasjoner blomstre. Dette har i mange tilfeller skjedd fordi organisasjonenes medlemmer har innsett behovet for å profesjonalisere virksomheten. Gjennom blant annet profesjonell ledelse, strategiprosesser og etablering av gode økonomirutiner, jobber disse interesseorganisasjonene langt mer effektivt for sine formål og for sine medlemmer enn tidligere.

Petter Morseth har jobbet med en rekke av landets største organisasjoner og kan derfor bidra innen en rekke områder. Ønsker du å vite mer om hva han kan hjelpe din organisasjon med, er det bare å ta kontakt. Du kan også lese mer om Petter her: Petter Morseth

Seniorrådgiver Petter Morseth
Telefon: 950 72 909
E-post: pmo@skc.no

Tar du imot nyansatte på riktig måte

Viktigheten av et godt og strukturert innføringsprogram, en såkalt onboardingprosess, for nyansatte er ofte undervurdert, og får alt for lite oppmerksomhet i mange virksomheter. Undersøkelser viser at det er 69% større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et strukturert onboardingprogram blir værende i virksomheten opp til tre år enn de som ikke deltar i slike program (Bauer, 2010)

Onboarding handler om mer enn vanlig introduksjon, omvisning, bestilling av PC, ID-kort og blomster. Det er en prosess som varer utover prøvetiden, helt til den nyansatte er fullt og helt integrert. Dette kan ta inntil ett år.

Undersøkelser har vist at mange bedrifter har et anstrengt forhold til onboarding og mangler en bevisst strategi. Ledere ser ofte ikke nytteverdien og mener det er en ren HR-oppgave. Derfor tar ikke lederne eierskap til prosessen og den blir ikke prioritert.
Dette kan slå helt feil, og kan i tillegg bli veldig dyrt. HR sin oppgave er å tilrettelegge for en god prosess og ha ansvar for enkelte elementer, men det er lederen som har hovedansvaret for en god innfasing.

Employer branding (merkevarebygging av arbeidsgiver), rekruttering og onboarding er tre sider av samme sak. Gjennom disse prosessene er det en rød tråd. Det handler om å tiltrekke, utvikle og beholde den nyansatte.

Onboarding kan deles videre inn i 4 nivåer

Basiskunnskap om organisasjonen:

Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte skal tilegne seg de nødvendige, grunnleggende organisatoriske kunnskapene. Gi en innføring i grunnleggende lover, regler og retningslinjer. Det kan handle om innføring i lønnssystem, føring av timer og sykefravær, reiseregninger, personalhåndboken osv.

Basiskunnskap om stillingen og rollen:

Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte skal få en klar forventning til og forståelse av arbeidsoppgavene. Gjennomgang av stillingsbeskrivelsen, rollen og funksjonen, ansvar og myndighet, mandat, forventninger mht. verdier, etikk, ledelse, oppfølging etc.

Kultur:

Et stort og bredt nivå der fokus er å integrere den nyansatte i virksomhetens organisasjonskultur, både den formelle og den uformelle.

Sosialisering:

Omhandler mellommenneskelige jobbrelasjoner, tilhørighet og trygghet, nettverk osv., som er nødvendig å etablere.
Med utgangspunkt i disse nivåene kan en virksomhet planlegge et formelt og godt strukturert onboardingprogram.

Førsteinntrykket er avgjørende

En helt avgjørende suksessfaktor er førsteinntrykket den ansatte får av virksomheten. Det aller viktigste i de første dagene er å gi den nye medarbeideren en indre bekreftelse på at det var en klok avgjørelse å skifte arbeidsplass.
Allerede etter de første 10 dagene har den nyansatte gjort seg opp en mening om å bli eller slutte så fort det lar seg gjøre. Dersom vedkommende sitter igjen med en følelse av at dette ikke var rett sted å begynne, kan det likevel være at vedkommende velger å bli, men vi sitter da altså ikke igjen med den tilhørigheten og lojaliteten vi ønsket å oppnå i tidlig fase. Risikoen for at vedkommende slutter innen to år er da større.

Bruk prøvetiden aktivt

Det er videre viktig å bruke prøvetiden aktivt. Ha en konkret opplæringsplan klar, og vær tydelig på opplæringsmålene. Avklar forventninger, redegjør for ansvar, myndighet og rammebetingelser som ligger i stillingen. Ha jevnlige prøvetidssamtaler og gi fortløpende støtte, veiledning, tilbakemeldinger og etabler et godt støtteapparat.
Det er viktig å være tilgjengelig og tett på den første perioden til den nye medarbeideren blir mer selvgående. Husk å dokumentere skriftlig fortløpende fra prøvetidssamtalene. Dokumentasjon i prøvetiden er like viktig som ellers, dersom det skulle vise at det av en eller annen grunn ikke fungerer.

De beste er systematiske

De som virkelig lykkes med onboarding har gjerne en strukturert prosess som omfatter alle de fire fasene til Bauer. De har ledere som føler eierskap og ser nytteverdien og hensikten med prosessen og de klarer å behovstilpasse onboardingen til den enkelte del av virksomheten.

Det er viktig å involvere et bredt spekter av relevante personer for at den nyansatte skal få et bredere perspektiv og et sterkere støtteapparat. Nærmeste leder, teamet, kollegaer, andre nyansatte, fadder, mentor, m. fl. bør være involvert. De som lykkes evaluerer også prosessen både underveis og i etterkant.
Kilde: InfoTjenester

Hvis du ønsker bistand til onboarding i din organisasjon, kontakt rådgiver Erik Aasmundtveit i Skagerak Consulting AS, tlf 414 31 938 eller e-post: ea@skc.no

Du kan også ta kontakt med en av våre andre rådgivere som jobber med rekrutteringsprosesser: Rådgivere innen rekruttering