Informasjon om lagring av personopplysninger

Skagerak Consulting er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din gjennom rekrutteringssystemet, WebCruiter levert av WebCruiter AS. Se vår personvernerklæring for ytterligere informasjon

Når du søker på en stilling gjennom vårt rekrutteringssystem, aksepterer du at vi registrer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din, inkludert informasjon som kan inkludere videopresentasjon og bilder i din CV og ellers.

Vi kan dele søknaden din med de av våre rådgivere som er involvert i rekruttering, våre oppdragsgivere samt tredjeparter som bistår oss i rekrutteringsprosessen, inkludert researchere, tilbydere av personlighetstester, kredittinformasjonsselskap etc.

Vi beholder søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss inntil søknadsprosessen er fullført og i en påfølgende periode så lenge vi anser søknaden din som relevant for oss, men under ingen omstendigheter lenger enn 24 måneder uten at du selv har gitt oss tillatelse til å beholde den lenger.

Ved å sende inn dine personlige opplysninger:

  • erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  • erklærer at opplysningene sendt inn til oss er fullstendinge og oppriktige, og forstår at bevisste forsømmelser og feilaktige utsagn kan føre til at søknaden din blir avvist eller resultere i senere avkjedigelse
  • gir du ditt fulle samtykke til behandling av de innsendte og senere innsamlede opplysningene

Dersom du har spørsmål om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, eller om du ønsker at data om deg skal slettes fra vårt system, ta kontakt på e-post: personopplysninger@skc.no