Effect – hvordan skape en effektive ledergruppe

Mange virksomheter får ikke utnyttet potensialet fordi ledergruppen ikke fungerer optimalt. Skagerak Consulting har derfor mange oppdrag knyttet til å bedre effektiviteten i ledergrupper, både i private og offentlige virksomheter. Henning Bang, en av Norges fremste eksperter innen lederutvikling, har i mange år forsket på hva som gir effektive lederteam. Med bakgrunn i denne forskningen har han, i samarbeid med vår testleverandør Cut-e, utviklet et verktøy for å kartlegge de 27 faktorene som viser seg å være avgjørende for om man lykkes.

Utvikling av effektive ledergrupper

Verktøyet, som har navnet Effect, måler kvaliteten på ledergruppens resultater og hvordan ledergruppen fungerer. Resultatene måles opp mot en normgruppe basert på 215 ledergrupper.  Effect gir et godt grunnlag for å komme med konkrete råd om hva gruppen bør forberede seg på for å fungere optimalt. Modellen har allerede blitt brukt på over 200 norske ledergrupper.

Ønsker du å lese mer om det faglige grunnlaget for Henning Bangs arbeid, kan du gjøre det i denne artikkelen i Psykologi, tidsskriftet for den norske psykologiforening: Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det?

Skagerak Consulting tilbyr nå Effect til sine kunder både i privat og offentlig sektor. Elleve av våre rådgivere har fått opplæring i Effect av Henning Bang og Cut-e.

Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan skape en mer effektiv ledergruppe, kan du ta kontakt med en av våre sertifiserte rådgivere. Trykk på lenkene nedenfor for å få opp kontaktinformasjon. Rådgiverne er fordelt etter hvor de har kontorsted, men alle jobber uavhengig av geografi.

Kontorsted Oslo:

Elisabeth Dehn Jordbakke

Dorothee Kaiser-Gjessing

Synnøve Christensen

Torill Langbråthen

Kjetil Dunn Larsen

Svein Gabrielsen

Thor Audun Gulbrandsen

Kontorsted Vestfold:

Ellen Liverød Aasmundtveit 

Kontorsted Telemark:

Øyvind Drangsland

Lill Andersen

Erik Aasmundtveit