Det kreves en ny type ledere

«Selvstendige medarbeidere med store muligheter til medbestemmelse gjør at ledere må tenke annerledes enn før når det kommer til oppfølging» uttaler vår rådgiver Ellen Liverød Aasmundtveit i et intervju i næringsavisen Vestviken24.

Hun sier vider at: «Lederen må være interessert i hva de ansatte driver med, uten å kontrollere dem. Lederen skal få medarbeiderne til å utnytte sin kompetanse. Å forstå andre utenifra er noe av det som er mest krevende som leder. Vi har alle vår modell av verden.»

Les hele intervjuer på Vestviken24: Det kreves en ny type ledere