Wendy Skjellnan

Wendy Skjellnan jobber med rådgivning innen rekruttering av ledere, mellomledere og fagspesialister, både til privat næringsliv så vel som offentlig virksomhet. Hun har også bred erfaring innen arbeid med utvikling av organisasjoner og strukturelle endringer både nasjonalt og internasjonalt. Hennes erfaring er fra komplekse prosjekter i både små og mellomstore bedrifter og opp til ledelsen av de store foretakene. Wendy er utdannet med fag fra Handelshøyskolen BI, hun er psykoterapeut med fokus på gestaltterapi og har betydelig erfaring som coach og mentor. Hun har arbeidet innen finans- og administrasjon, industri, olje- og gass, offentlige og kommunale virksomheter, handel og servicenæring, bygg & anlegg. Tidligere arbeidet hun som partner i Headvisor og var i tillegg styreleder i selskapet. Hun har drevet sitt eget konsulentselskap og kommer til Skagerak Consulting fra rollen som partner i Kaluna. Wendy startet sin karriere som konsulent i Manpower. Hun har siden fått bred erfaring som HR-leder i internasjonale selskaper og har hatt ansvar for organisasjoner i større endringsprosesser og vært rådgiver for ledere i deres virke. Wendy tror på at det er i samhandling med andre at utvikling skjer, og er positivt opptatt av at det alltid er mer å hente ut av de forutsetningene som ligger til grunn.