Tore Eriksen

Tore Eriksen leder vår faggruppe for strategi og virksomhetsutvikling og leder også vårt Oslo-kontor. Han bistår innen strategi og forretningsutvikling, særlig innen strukturelle, organisatoriske og bemanningsmesse endringer. Tilsvarende arbeider han med evalueringer og virksomhetsforbedringer innenfor et bredt spekter av fag og områder. Tore er en erfaren program- og prosjektleder og tar også oppdrag innen management for hire. Tore har sin utdanningsbakgrunn fra Sjøkrigsskolen/Intendanturlinjen og har bl.a. også masterprogrammer innen Green Growth as Competitive Advantage, endringsledelse og arbeidsrett. Han har tidligere ledet industrigruppene for offentlig sektor og infrastruktur i revisjons- og rådgivningshusene PwC og KPMG, og har også bakgrunn som forvaltningsdirektør/CFO i Forsvarets forskningsinstitutt, som prosjektleder og underdirektør i Forsvarsdepartementet og som budsjettkoordinator for forsynings- og støttefunksjoner i Forsvarets sentrale plan- og budsjettfunksjon. Han har omfattende erfaring med store utviklings- og omstillingsarbeider, både som linjeleder og konsulent, og fra et bredt spekter av bransjer og fagområder.