Thor Audun Gulbransen

Thor Audun Gulbransen Telefon: 924 25 361
E-post: tag@skc.no

Thor Audun Gulbrandsen er seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Hans hovedområder er ledelse, strategi- og organisasjonsutvikling, omstillings- og endringsledelse i sykehus og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Thor Audun Gulbrandsen har mer enn 14 års erfaring som rådgiver i kommuner og sykehus, spesielt innenfor helse og omsorg og alle typer kliniske og ikke kliniske støttefunksjoner som merkantil, økonomi, forsyning, kjøkken, lab og radiologi. Han har også omfattende erfaring med andre kommunale etater som barnevern, brann, skole, barnehage og teknisk. Thor Audun har omfattende erfaring med styringssystem i kommuner og sykehus.