Stein Erik Hegerberg

Stein Erik Hegerberg er seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Hans hovedområder er ledelse, strategi- og organisasjonsutvikling, HR rådgiving, omstillings- og endringsledelse i sykehus og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Stein Erik Hegerberg arbeider spesielt i forhold til ledere, roller, delegasjon og arbeidsprosesser i forhold stab/linje. Stein Erik har 18 års erfaring som stabsleder i kommuner og sykehus, blant annet som personalsjef i kommune og som personal- og organisasjonsdirektør i sykehus. Stein Erik har arbeidet med effektivisering av stab og samarbeid stab/linje i en rekke organisasjoner, blant annet ved de store universitetssykehusene i Oslo og i en rekke kommuner. Stein Erik har omfattende erfaring med styringssystem spesielt innen medarbeiderområdet.