Solveig Hvidsten Dahl

Solveig Hvidsten Dahl er utdannet lærer fra Høgskolen i Telemark. I tillegg har hun 2 års utdanning på høyskolenivå i administrasjon og ledelse og et bedriftsinternt lederutviklingsprogram i regi av BI. Hun har mange års erfaring som lærer i grunnskolen og 12 års ledererfaring fra Skien kommune som undervisningsinspektør og rektor. Solveig Hvidsten Dahl ble valgt til forbundsleder for Skolelederforbundet fra 2006 og ledet forbundet frem til 2018 da hun takket nei til gjenvalg og ble engasjert som seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Solveig har gjennom mangeårige verv som forbundsleder, styremedlem i YS og styremedlem og generalsekretær i ESHA (European School Head Association) fått kjennskap til nasjonal og internasjonal skolepolitikk og har opparbeidet seg et stort nettverk i inn- og utland. Spesielt på oppvekst- og opplæringsområdet har hun samarbeidet tett med nasjonale myndigheter og beslutningstakere, UH-sektor, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, internasjonale skolelederorganisasjoner, kommunale/fylkeskommunale skoleeiere og skole- og barnehageledere over hele landet. Hun har de siste 12 årene vært aktiv pådriver for leder- og organisasjonsutvikling i hele opplæringsområdet og har i tillegg vært forhandlingsleder ved sentrale tariffoppgjør for ledere i skoler og barnehager. Solveig har særlig interesse for leder- og organisasjonsutvikling innenfor oppvekst- og opplæringsområdet. Hun tar også oppdrag i forbindelse med lederrekruttering.