Petter Morseth

Petter jobber med omstillinger med vekt på effektivisering, resultatforbedring og organisasjonsutvikling samt strategi- og forretningsutvikling. Han kombinerer lang erfaring fra prosjekt- og programledelse med erfaringer fra linjeledelse og management for hire. Petter har sin utdannelse fra Universitet i Oslo som cand. oecon / samfunnsøkonom. Han startet sin karriere i Finansdepartementet før han jobbet i syv år Aftenposten as med ansvar for bl.a. budsjett og økonomiske analyser, mål- og resultatstyring, strategiutvikling, salg og markedsføring og forbedringsprosesser. Petter har tidligere jobbet for konsulentselskaper som Cap Gemini, PwC, Rokade, Karabin og Hartmark med fagansvar for tjenesteområdene strategi, prosessutvikling og financial and cost management. Han har erfaring som styreleder for teknisk rådgiver IndustriPlan. Han har jobbet med omstillinger i et stort antall private og statlige selskaper samt for virksomheter innenfor ideell sektor.