Per Morken

Per Morken Telefon: 908 33 272
E-post: pm@skc.no
Fagområder:
Rekruttering

Per Morken jobber med lederrekruttering og -utvelgelse, organisasjonsutvikling og som rådgiver og samtalepartner i strategiprosesser. Per er cand. polit. med sosialøkonomi, sosiologi og samfunnskunnskap i fagkretsen. Han har 15 års erfaring som rådgiver innen lederrekruttering og organisasjonsutvikling.. Han har også lang erfaring som leder i offentlig virksomhet, blant annet 10 år som rektor i videregående skole. Han har spisskompetanse på lederrekruttering og organisasjonsutvikling innen universitets- og høyskolesektoren, kultursektoren og kommunal/fylkeskommunal forvaltning. Han har et stort, landsomfattende nettverk innen disse sektorene.