Per Jacobsen

Per Jacobsen jobber med rådgivning og prosjektledelse hovedsakelig innen IT-området. Han bistår blant annet i prosesser knyttet til IT-strategier, systemimplementering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner etc. Han påtar seg også management for hire oppdrag. Per er utdannet Siviløkonom fra Universitetet i Bodø og har i tillegg utdannelse innen personalledelse. Han har 15 års erfaring fra IT bransjen som IT-leder og prosjektleder. Hans erfaring spenner fra IT-strategi- og ledelsesoppgaver til bred IT-faglig prosjektledelse. Som nordisk IT-sjef i Ajilon bygget han opp hele selskapets IT infrastruktur. I tillegg ledet han alle systemimplementeringer i selskapet. Han har som leder for den nordiske prosjektvirksomheten i Adecco, hatt ansvar for en stor prosjektportefølje. Herunder ansvar for prosjektprosess og metodikk. Han har ledet prosjekter innen web (Intranett, Internett), mobilapplikasjoner, systemutvikling, systemintegrasjon, IT-infrastruktur, systemimplementering mm.