Øyvind Drangsland

Øyvind Drangsland er partner i Skagerak Consulting. Hans hovedområder er rekruttering, HR, lederutvikling og prosesser knyttet til arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Øyvind bistår større offentlige virksomheter i utviklingsprosesser og i rekruttering av ledere. Dette gjelder særlig helseforetakene, kommuner og fylkeskommuner. Han har de siste år ledet tre nasjonale lederprogrammer. Han bistår ledere i håndtering av arbeidskonflikter, basert på prinsippene i Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Øyvind er cand. theol, familierådgiver og har i tillegg utdannelse fra BI og Høgskulen Stord/Haugesund. Han har jobbet i NMS, som familierådgiver, 7 år som organisasjonssjef, og var rådmann i 5 år før han ble manager i KPMG. Han var deretter partner i Habberstad før han gikk inn som partner i Skagerak Consulting.