Nancy Fandler Brodin

Nancy Fandler Brodin jobber med strategi og innovasjonsprosesser i Skagerak Consulting. Nancy har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun er sertifisert fasilitator i innovasjon og kulturutvikling, i tillegg til strategisk scenarioplanlegging fra University of Oxford / Said Business School. Sistnevnte metode brukes internasjonalt av organisasjoner som blant annet FN, World Economic Forum, International Monetary Fund (IMF), NATO og EU. Nancy Fandler Brodin er en erfaren konsulent og har i en årrekke vært rådgiver til toppledere og organisasjoner innen blant annet dagligvare-, reiseliv, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg og anlegg- og elektrobransjen. Hun kommer til Skagerak Consulting fra stilling som partner i Scandinavian Technology Institute. Nancy en erfaren foredragsholder innen trender, strategi, innovasjon og kultur. Hun utarbeider også trendanalyser og fremtidsinnsikt på oppdrag. I tillegg bistår hun også ledere med å skrive og utforme presentasjoner som skaper engasjement hos medarbeidere og samarbeidspartnere, slik at strategiplaner gjøres levende og mobiliserer handling i organisasjonen. Nancy Fandler Brodin er en positiv og engasjert konsulent og fasilitator. I sin faglige tilnærming til strategi og innovasjon vektlegger hun involvering fra hele organisasjonen, og er dyktig til å skape medarbeiderengasjement gjennom målrettet utvikling av teamkultur. Hun kjennetegnes av et «entreprenør-tankesett» som er tydelig i hennes evne til å se og skape forretningsmuligheter.