May-Britt Nordli

May-Britt Nordli jobber med rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Hun påtar seg også oppdrag knyttet til kommunal styring (både politisk og administrativ) og forholdet mellom politisk og administrativ ledelse. May-Britt er utdannet Master of Mangement fra BI med endringsledelse, strategisk ledelse og kompetansestyring som emneområder. Hun kom fra stillingen som rådmann i Jevnaker kommune og var før det direktør i KS (kommunesektorens organisasjon). Hun har i tillegg vært ordfører i en periode og personalsjef i Kartverket. Hun har bred erfaring fra utviklingsprosesser i kommunesektoren med vekt på styring, lederutvikling og innovasjon, samt har bred innsikt i kommunenes oppgaver og offentlig forvaltning for øvrig. Hun har også hatt bred kontakt med frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå i sin tid i KS. For øvrig har May-Britt en bred styrekompetanse fra mange bransjer.