Marit E. Tholfsen

Marit E. Tholfsen jobber med kvalitetssikring og rådgivning i forbindelse med ISO 9001-sertifisering. Hun bistår blant annet i etablering, oppgradering og oppfølging av kvalitetssystem, interne kvalitetsrevisjoner, utarbeidelse av kvalitetsdokumentasjon og annet kvalitetsforbedrende arbeid. Marit har over 15 års erfaring med utvikling og oppfølging av kvalitetssystemer, samt lang erfaring som kvalitetsleder. Hun har arbeidet mange år hos IT distributøren Santech AS/GNT Norge AS og vært en del av selskapets ledergruppe. Marit har vært ansvarlig for oppbygning og implementering kvalitetssystemer iht ISO 9001:2000 standarden, og har blant annet erfaring fra sammenslåing av kvalitetssystemer etter fusjon og oppkjøp. Hun har også lang erfaring som intern kvalitetsrevisor med revisjonskurs fra Det Norske Veritas, samt arbeidet som rådgiver i forkant av ISO 9001:2000 sertifisering. Marit har arbeidet mye med utvikling og forbedring av prosesser og rutiner, samt implementering av disse. Hun har også arbeidet med dokumentering og strukturering av prosesser i flere selskaper og har vært ansvarlig for utvikling av elektroniske kvalitetssystemer med blant annet dokumenthåndtering og registreringssystem for avvik/kundeklager.