Lars Grimstad

Lars Grimstad Telefon: 920 69 048
E-post: lg@skc.no
Fagområder:
Leder- og organisasjonsutvikling

Lars Grimstad er seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Hans hovedområde er leder- og organisasjonsutvikling med hovedfokus på barnehager og offentlig sektor. I tillegg til å jobbe med effektiviseringsprosesser og innovasjon, management for hire og prosjektledelse, holder han bransjetilpassede kurs- og foredrag for personal og ledere. Lars har en mastergrad fra NTNU hvor han skrev om «motiverende ledelse» - Hvordan kan ledere motivere personalet til å arbeide mot strategiske mål i en organisasjon?». Han har flere års erfaring som linjeleder i private og offentlig virksomheter. Han har jobbet som daglig leder i flere enheter i Kanvas og vært seksjonsleder i Sandefjord kommune. Lars har i alle lederjobbene utarbeidet langsiktige strategier og metoder for måloppnåelse. Han har jobbet mye med reduksjon av sykefravær, merkevarebygging, effektivisering, prosjektledelse og systematisk personalutvikling og lederopplæring.