Gunn Astri Hegna Jansen

Gunn Astri Hegna Jansen jobber med etablering og forbedring av økonomiprosesser, rapporteringssystemer og rutiner som gir god oversikt og innsikt i bedriftens utvikling. Hun jobber også med økonomiske analyser, kostnadsoppfølging og ledelse og utvikling av controller-/økonomiteam. Hun går også inn i management for hire roller som CFO/økonomisjef. Gunn Astri har økonomisk utdannelse fra BI og har lang erfaring som leder av økonomi- og controllerfunksjoner i bedrifter i ulike størrelser og ulike bransjer. Nå sist var hun Finance Manager i REC konsernet, med hovedfokus på controlling og økonomi rapportering, budsjett og prognoser. Hun har også ledererfaring fra både finans ledergruppen på divisjonsnivå og fabrikk ledergruppen i REC Wafer Norway AS. Tidligere har hun vært økonomisjef og kontorleder i ulike selskap samt revisor i PwC.