Geir Bjørnerud

Geir Bjørnerud har 18 års erfaring som konsulent i både privat og offentlig sektor med spesialkompetanse innen prosessforbedringer og prosjektledelse. Han har gjennomført en rekke forbedringsprosjekter med målsetting om effektive arbeidsprosesser og god flyt gjennom hele verdikjeden. Dette gjelder både komplekse verdikjeder så vel som saksbehandlingsrutiner. Gjennom dette arbeidet har han god kunnskap om metodikk og verktøy for en effektiv og strukturert tilnærming til oppdraget. Han har arbeidet som rådgiver på konsernnivå med forretningsstrategi og organisasjonsutvikling, utarbeidet handlingsplaner og bidratt til implementeringen av disse. Han har deltatt i en rekke omorganiserings- og kostnadskutt prosjekter i både offentlig og privat sektor og har internasjonal erfaring. Han har tidligere bred ledererfaring fra Forsvaret som offiser i Hæren og linjeerfaring som logistikksjef samt utdannelse fra Hærens Krigsskole og Høgskolen i Gjøvik.