Erik Aasmundtveit

Erik Aasmundtveit er daglig leder i Skagerak Consulting. Hans hovedområder er rekruttering, HR, organisasjonsutvikling, lederutvikling og prosesser knyttet til strategi, forretningsutvikling, partnersøk ol. Han tar også oppdrag knyttet til styrearbeid. Erik har en Mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, er eksportkandidat fra Norges Eksportskole og Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har flere års erfaring som rådgiver, bl.a. som sjefskonsulent i Cap Gemini Ernst & Young, Senior Manager i Ernst & Young og har vært tilknyttet Skagerak Consulting AS siden oktober 2002. Han har tidligere hatt ansvar for forretningsutvikling og markedsføring i Mitsubishi Corporation i Norden og hatt ansvar for å bygge opp nye forretningsområder som engineering og konsulentutleie på Østlandet i det nåværende Adecco-konsernet.