Ellen L. Aasmundtveit

Ellen Liverød Aasmundtveit Telefon: 915 53 230
E-post: el@skc.no
Fagområder:
Leder- og organisasjonsutvikling

Ellen Liverød Aasmundtveit har over 15 års erfaring som konsulent innen organisasjon og ledelse. Hun jobber med kunder i ulike utviklingsfaser, fra små gründerbedrifter til store konsern. Ellen har mange års erfaring som leder og har i 2019 fullført en «Master of Management» på BI. Hun har spesialisert seg på utvikling av bedriftsinterne leder- og talentutviklingsprogram, effektive ledergrupper, samhandling i team og praktisk kommunikasjon og ferdighetstrening. Coaching av ledere over tid, jobber i privat og offentlig sektor. Hun er spesielt opptatt av personlig utvikling i samhandling med andre og i organisasjonen, og tror på gjennomføringskraft og struktur over tid. Å rigge organisasjonen med hensiktsmessig bruk av tid i møter og samtaler ved å jobbe systematisk, og samtidig være fleksibel og åpen. Ellen er sertifisert i NEO PI-3, JTI, Cut-e sine ulike verktøy, JTI, Cut-e, Effect for ledergrupper. Hun jobber også med delprosesser i rekruttering og med lederprogram for ledere i regi av Sandefjord Næringsforening og har vært mentor i Mentorprogram for Næringsforeningene i Vestfold.