125 tillitsvalgte samlet for bedre sykehussamarbeid

Av hensyn til pasienter og de ansatte, er det viktig at ledere og tillitvalgte er trygge i sine roller og har et best mulig samarbeid. Dette var bakgrunnen for at 125 tillitsvalgte i Fagforbundet i november, var samlet til seminar under Skagerak Consultings ledelse.  Tillitsvalgte fra omtrent alle sykehus i Norge var representert.

Skagerak Consulting arbeider både med ledere og tillitsvalgte fra flere fagforeninger i sykehusene. Våre rådgivere har derfor bred erfaring med å skape en felles forståelse og en felles plattform for å skape trygghet og godt internt samarbeidsklima. En del av denne erfaringen ble delt med Fagforbundets representanter.

Seminaret ble ledet av Øyvind Drangsland fra Skagerak Consulting. De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

  • Hva opplever du som tillitsvalgt er de største utfordringene på egen arbeidsplass
  • Hvordan lykkes du i rollen som tillitsvalgt
  • Hvordan påvirke når du ikke har formell makt eller posisjon
  • Hvordan motivere medlemmer og ulike yrkesgrupper
  • Kommunikasjon – tillitsvalgtes viktigste redskap
  • Ulike kommunikasjonsstiler du som tillitsvalgt må beherske
  • Hvordan håndtere hersketeknikker