Karriereomstilling

Karriereomstilling kan oppstå som behov som oppstår både fra en arbeidstager og en arbeidsgiver, og skyldes ofte skiftende trender og konjunktursvingninger.

Skagerak Consulting bidrar inn de-rekrutteringesprosesser, men da primært i liten skala – dvs 1-1 prosesser med ledere som skal omstilles eller små grupper (inntil 5-6 personer)

Vårt oppdrag vil være å sette kandidatene i stand til å skaffe seg nytt arbeid gjennom en opplæringsprosess og deretter oppfølging av et strukturert opplegg.

Vi kan også bistå med å skaffe kandidater jobb (også kalt outplacement). Kandidatene vil gjennom en prosess få vurdert sine kometpanser og kvaliteter, slik at de stå bedre rustet.

Vårt utgangspunkt er likevel at i en rekrutteringsprosess er det alltid vår oppdragsgivers behov som utgangspunkt og vårt oppdrag er å dekke dette behovet med best mulig egnet kandidat.

Det betyr også at dersom kandidaten har vært gjennom en outplacement-prosess, informerer vi vår oppdragsgiver om dette. På den måten vil våre kunder alltid vite og være trygge på at det er deres behov vi fyller på en optimal måte.