Rekruttering

Skagerak Consulting gjennomfører annonsert rekruttering, direkte søk (head-hunting) og utvelgelse av kandidater fra egen organisasjon. Vi gjennomfører også kombinasjoner av disse prosessene og bistår i kvalitetssikring av bedriftenes egne ansettelsesprosesser.

Våre konsulenter har lang erfaring fra rekruttering og lederutvelgelse – og ikke minst erfaring fra ledende stillinger i næringslivet. Konsulentene har dermed et godt utgangspunkt for å sette seg inn i hva slags utfordringer man vil møte i stillingene.

Metodikk og nettverk
Vår styrke ligger i en velprøvet metodikk, grundige prosesser og et bredt nettverk innen en rekke fagområder og bransjer. Konsulentene er i tillegg sertifisert og trenet i bruk av ulike testverktøy som kan bidra i prosessen.

Anerkjente testverktøy
Rekrutteringsprosessen inkluderer også bruk av verktøy som personlighetstester og evnetester som, sammen med biografisk informasjon, intervjuer og referanseintervjuer, gir oss et best mulig bilde av kandidatene. Dette reduserer risikoen for feilansettelse og sikrer at de beste kandidatene velges til jobben.

Skagerak Consulting benytter blant annet et av markedets mest anerkjente og veldokumenterte testverktøy, Cut-e. For mer informasjon om dette, trykk her.

Du bestemmer selv hvor mye vi skal gjøre
Vi kan gjennomføre hele ansettelsesprosessen fra kravspesifikasjon til oppfølging av den som blir ansatt, eller vi kan gjøre delprosesser underveis. Eksempelvis er det mange som benytter oss til kvalitetssikring ved valg blant finalekandidater.

Vi gjennonfører prosesser innen områdene:

  • Annonsert søk
  • Direkte søk
  • Styrekandidater
  • Nedbemanning
  • Karriereomstilling / outplacement

Kontakt en av våre konsulenter for en nærmere presentasjon eller et tilbud.

 

Ønsker du en oversikt over aktuelle utlyste stillinger, trykk her: Ledige stillinger

Ønsker du å registrere deg i vår CV-database, trykk her: Registrer din CV