Artikler

Bedriftsmegling

Det har de siste årene vært et økende antall eierskifter blant små og mellomstore bedrifter i Norge. Minst 120000 bedrifter skal skifte eier de neste ti årene. En viktig årsak til dette er at eierne av bedrifter som ble grunnlagt i under den store...
Les mer

Utvikling i offentlig sektor

I Norge har kravene til service og kvalitet i offentlige virksomheter økt sterkt de siste årene. Ledernes utfordringer blir mer komplekse, og offentlighetens lys blir stadig sterkere og sterkere. Skagerak Consulting satser offensivt innen offentlig sektor...
Les mer

Samarbeid med Kaospiloterne

Skagerak Consulting har nå inngått et samarbeid med Kaospiloterne i Århus i Danmark. Skagerak Consulting skal tilby kurs og lederutviklingsprosesser i samarbeid med selskapet i Norge. Kaospiloterne har de siste årene vakt oppsikt med sin tilnærming...
Les mer

Kunnskapspark i Porsgrunn

Porsgrunn Utvikling AS (PU) og TFK Eiendom samarbeider nå om å tilrettelegge for en kunnskapspark rett ved Høgskolen i Telemark (HiT) – på Kjølnes i Porsgrunn. Målet er å etablere en felles arena for næringslivet, HiT og videregående...
Les mer