Ledelsesprogramet Ordtilhandling

Skagerak Consulting har inngått et samarbeid med Hans Trygve Kristiansen og tilbyr nå ledelsesprogrammet Ordtilhandling. Ledelsesprogrammet Ordtilhandling ble etablert i 2008 og har siden oppstarten bidratt til utvikling av et stort antall ledere. I flere virksomheter er Ordtilhandling en obligatorisk del av opplæringen av alle nye ledere.

Du lærer av å samarbeide med andre ledere

Programmet er praktisk orientert, basert på lang erfaring og prestasjonsutviklingsteori. Utvikling skjer i dynamiske prosesser i samspill med andre ledere fra store og mellomstore bedrifter. Fokus er på å utvikle ledere som skaper resultater sammen med andre.

Et program for både erfarne og nye ledere

Ordtilhandling er et ledelsesprogram beregnet på toppledere, medlemmer av ledergrupper og ansvarlige for sentrale fag- og stabsfunksjoner. Det er også velegnet for personer som på et senere tidspunkt skal inn i en ledende stilling, for eksempel ledertraineer.

Tar utgangspunkt i din egen jobbsituasjon

Ledelsesprogrammet utvikler den enkelte i forhold til egen jobbsituasjon. Det betyr at ditt case er din jobb med fokus på de områdene du trenger å utvikle for å dekke ditt ansvarsområde og din rolle.

Vi følger deg over lang tid

Programmet går over 10 måneder og har ca 30 deltakere. Det er delt opp i 6 moduler a 2 dager. Mellom modulene møtes deltakerne i mindre grupper på ca 5 deltakere. Disse møtene ledes av en av våre rådgivere og vil ha fokus på oppfølging og utvikling.

Ordtilhandling gjør deg til en bedre leder

Vår grunnfilosofi er at all ledelse og alle virksomheter kan utvikles med tydelige mål, konkrete treningsmål og en god kultur. Gjennom interne prosesser og ledelsesprogrammet kommer vi raskt i inngrep med den enkelte leder i en helhetlig og strategisk sammenheng som gavner både lederen og virksomheten. Og ikke minst: Vi er alltid tett på, hele veien.

Les mer om, eller meld deg på, ledelsesprogrammet Ordtilhandling her: www.ordtilhandling.no

oth-logo