Category Archives: Rekruttering

Ringerike kommune velger Skagerak Consulting

Ringerike kommune har valgt Skagerak Consulting som leverandør av rekrutteringstjenester i de kommende årene. Valget falt på Skagerak Consulting etter at kommunen, gjennom en anbudskonkurranse, hadde vurdert en rekke leverandører basert på kompetanse, erfaring, kvalitet og pris. Rammeavtalen strekker seg over en periode på tre år, med mulighet for forlengelse.

Skagerak Consulting har gjennom de siste årene etablert seg som en av Norges ledende selskaper innen rekruttering av leder- og spesialister til offentlig sektor. Selskapet har nå rammeavtaler med en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

«Ringerike kommune har vært gjennom noen tøffe år, men er nå inne i en periode preget av vekst, satsing og optimisme. Vi gleder oss til å være med på å bidra til Ringerikes positive utvikling ved å rekruttere dyktige og framtidsrettede ledere», sa partner Tom R. Gogstad i forbindelse med kontraktsigneringen.

Skagerak Consulting vokser innen kommunal rekruttering

Jan Sebjørnsen Storstein, en nestor innen rekruttering av rådmenn og ledere til kommunal sektor, er nå blitt en del av Skagerak Consulting. Storstein har lang erfaring som rådmann og fra andre lederposisjoner i kommuner og KS. Siden 2010 har han benyttet sin kompetanse til å rekruttere ledere til nøkkelposisjoner i norske kommuner – blant annet gjennom selskapet Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein.

Skagerak Consulting, som er en nasjonal aktør innen rådgivning og lederrekruttering, har ambisjon om å være blant de ledende aktørene innen lederrekruttering i kommunal sektor. Selskapet har i dag rammeavtaler med flere kommuner og fylkeskommuner. Jan Sebjørnsen Storstein er en viktig brikke i den videre satsingen. Selskapet er nå på jakt etter flere erfarne rådgivere med bakgrunn fra både offentlig og privat sektor.

«Vi er svært fornøyde og stolte over at Kommunal Rekruttering. Rådgiver Jan Sebjørnsen Storstein har valgt å bli en del av rekrutteringsgruppen hos oss og bidra til å bringe oss nærmere målet om å bli ledende innen rekruttering av kommunale ledere», uttaler daglig leder Erik Aasmundtveit i Skagerak Consulting.
«Vi har allerede opparbeidet oss en betydelig posisjon i kommunemarkedet. Skagerak Consulting er blant de større aktørene, ikke bare innen rådgivning knyttet til leder- og organisasjonsutvikling, men også innen rekruttering av ledere. Med Jan på laget vil vi ytterligere styrke den nasjonale posisjonen i dette markedet», avslutter Aasmundtveit.

«Jeg ønsker å være en del av et sterkt fagmiljø med rådgivere som har erfaring og kompetanse innen lederrekruttering generelt, og til kommunal sektor spesielt. Skagerak Consulting har en solid posisjon i dette markedet og jeg ser frem til å bidra til å virkeliggjøre visjonen om å bli ledende i dette markedet», sier Jan Sebjørnsen Storstein.

Per Morken – ny rådgiver innen rekruttering

Per Morken har begynt som rådgiver i Skagerak Consulting. Han har 15 års erfaring som rådgiver innen lederrekruttering og organisasjonsutvikling. I tillegg har han lang erfaring som leder i offentlig virksomhet, blant annet 10 år som rektor i videregående skole.

I Skagerak Consulting vil han jobbe med lederrekruttering og lederutvelgelse, organisasjonsutvikling og som rådgiver og samtalepartner i strategiprosesser.

Han har spisskompetanse på lederrekruttering og organisasjonsutvikling innen universitets- og høyskolesektoren, kultursektoren og kommunal/fylkeskommunal forvaltning. Han har et stort, landsomfattende nettverk innen disse sektorene.

Kontaktinformasjon til Per finner du her: Per Morken

Skagerak Consulting vant enda en stor rammeavtale

Da vinnerne av anbudskonkurransene for leveranser av HR-tjenester til Helse Sør-Øst de kommende årene, ble offentliggjort, var Skagerak Consulting en av vinnerne. SkC ble tildelt rammeavtaler innen de to viktigste rekrutteringsområdene; rekruttering av toppledere og rekruttering av ledere og spesialister.

Helse Sør-Øst består av elleve helseforetak og er Norges største arbeidsgiver. Det er derfor både knyttet både prestisje og mange rekrutteringsoppdrag til disse avtalene. Konkurransen var derfor hard og de fleste ledende rekrutteringsselskapene var med og kjempe om kontraktene.

«En viktig årsak til at Skagerak Consulting fikk rammeavtalene, er at selskapet gjennom flere år har vist at vi har kompetente rådgivere med et bredt kontaktnett og rekrutteringsprosesser som holder et høyt kvalitetsnivå. Vi har derfor vist at vi er i stand til å levere ledere og spesialister på et høyt nivå. Rekruttering av dyktige ledere til helseforetakene er viktig for sikre et effektivt og godt helsetilbud til befolkningen,» uttaler daglig leder Erik Aasmundtveit.

Les også omtalen av saken på Vestviken24: Skagerak sikret seg storkontrakt

 

10 tips til deg som er nyansatt

Det er alltid utfordrende å begynne i en ny jobb, men det er flere grep du kan gjøre for å få en god start på det nye arbeidsforholdet. Cathrine Filstad, professor i ved BIs institutt for organisasjon og ledelse, har forsket på nyansatte i mange år. Hennes forskning viser blant annet at nyansatte som er utadvendte og kontaktsøkende, raskere tilegner seg kunnskap og erfaringer. Jo mer du spør og samhandler med dine kollegaer desto raskere vil du bli en dyktig medarbeider.

Det er også flere andre ting du kan gjøre for å sikre deg en god start på din nye arbeidsplass. Her kommer 10 gode råd til deg som er nyansatt:

1. Bygg nettverk
Ikke steng deg inne på kontoret. Vær aktiv i det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har bedriftsidrettslag eller andre sosiale aktiviteter som du kan delta på. Når du får et godt nettverk trives du bedre og lærer mer.

2. Spør om råd og hjelp
Som nyansatt er det veldig mye du skal lære. Ta kontakt med kolleger du anser som dyktige. Spør om råd og hjelp. Folk er ofte glade for å bli spurt.

3. Vær på tilbudssiden
Du kan ha mye å bidra med selv om du er nyansatt. La de som hjelper deg føle at de får noe tilbake. Tenk gjennom hva du kan tilby. Det trenger ikke alltid være noe faglig.

4. Vær ydmyk
Selv om du har lært mye etter mange år på skolebenken, er det fortsatt veldig mye du ikke kan. Sug til deg kunnskap om arbeidsoppgaver, kunder, virksomheten etc.

5. Ha realistiske forventninger
Kanskje har du høyere forventninger til deg selv enn du foreløpig har kompetanse til å innfri. Kanskje har arbeidsgiver oversolgt jobben. Snakk med lederen din hvis du føler at det er urealistiske forventninger på den ene eller andre måten.

6. Ikke ta alt for god fisk
Kolleger har ulike erfaringer, personlighet og opplevelse av arbeidsplassen. Også negative og feilaktige metoder og verdier videreformidles til nyansatte.

7. Ta utfordringer
Grip gode muligheter når de kommer din vei. Kjenn dine begrensninger, men istedenfor å takke nei til en utfordring du har lyst på, bør du sikre deg at du får den støtten du trenger for å gjennomføre den med de ressursene (tid, kompetanse etc) du har.

8. Ta ansvar
Ledere merker seg hvem som tar ansvar, følger opp avtaler og leverer til riktig tid. Vis at du er til å stole på. Si ifra i god tid og på en skikkelig måte hvis du har tatt på deg noe du ikke klarer å gjennomføre i tide. Da finner man ofte en god løsning likevel.

9. Vær tålmodig
Det tar tid å komme skikkelig inn i arbeidsoppgavene og organisasjon. Ikke bli frustrert hvis du føler at det blir veldig mye å settes seg inn i på kort tid. Slik er det å være ny i en jobb.

10. Er dette jobben for deg?
Lurer du på om du har valgt feil jobb eller arbeidsgiver? Føler du mistrivsel, lav motivasjon eller at du mislykkes i jobben? Snakk med en erfaren venn, en kollega du stoler på eller en profesjonell veileder før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.

(Kilde: Kaleidoskopet)